Manual de utilizare AEG T66770IH4

AEG T66770IH4

Vezi aici gratuit manualul pentru T66770IH4AEG. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de T66770IH4AEG pe pagina aceasta.

Brand
AEG
Model
T66770IH4
Produs
EAN
7332543410491
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.aeg.com/
BG
Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
CS
Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití.
DA
Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
DE
Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
EL
Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
στο εγχειρίδιο χρήστη.
EN
Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read
the safety information in the User Manual.
ES
Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
información de seguridad del Manual del usuario.
ET
Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutus-
juhendis olevad ohutusjuhised.
FI
Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
FR
Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
l’appareil.
HR
Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
informacije u Uputama za uporabu.
HU
Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe hely-
ezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a
felhasználói kézikönyvben.
IT
Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel
Libretto Istruzioni.
KK
Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік
туралы ақпаратты оқыңыз.
LT
Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje.
LV
Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
MK
Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта
жата, во Прирачникот прочитајте ги упатствата за
безбедна работа.
NL
Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie
begint.
NO
Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksan-
visningen før du begynner installasjonen.
PL
Wskazówki dotyczące instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi.
PT
Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as
informações de segurança no Manual de Utilizador.
RO
Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utiliza-
torului.
RU
Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к
установке, прочтите информацию по технике
безопасности в руководстве пользователя.
SK
Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
SL
Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo
preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
SQ
Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin,
lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
SR
SV
TR
UK
AR

Probleme și întrebări frecvente despre AEG T66770IH4?

Adresează aici întrebarea ta despre T66770IH4AEG celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de T66770IH4AEG să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Managementul energiei
Clasa de eficienţă energetică A++
Consum anual de energie 211
Sursă de căldură Electrice
Consumarea energiei 1.74
Consum de energie (în aşteptare) 0.13
Consum de energie (oprit) 0.13
Cotare curenta 5
Performanță
Ciclul timpului 134
Nivel zgomot 66
Capacitate tambur 7
Clasa de uscare   B
Funcție anti-șifonare yes
Design
Design-ul cutiei De sine stătătoare
Tipul de încărcare Încărcare frontală
Sistem de uscare Pompă de căldură
Culoarea produsului Alb
Balama uşă Left
Tipul de control Buttons, Rotary
Material cuvă Din oţel inoxidabil
Ecran încorporat yes
Tip de afișaj LCD
Tehnologie Invertor yes
Canal scurgere produs de condensare încorporat yes
Pompă scurgere produs de condensare yes
Certificare Woolmark Blue
Programe de uscare
Program uscare bumbac yes
Program uscare mix yes
Ergonomice
Ora de incepere intarziata -
Lumina interioară a cilindrului(drum) yes
Sonerie yes
Blocare pentru copii -
Picioare ajustabile yes
Indicator recipient apă plin yes
Greutate şi dimensiuni
Lățime 600
Adâncime 630
Înălţime   850