AEG T76785NIH

Manual de utilizare AEG T76785NIH

(1)
 • BG
  Инструкции за инсталиране
  Внимание! Преди да пристъпите към
  инсталирането, прочетете информацията за
  безопасност в Ръководството за потребителя.
  CS
  Pokyny k instalaci
  Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
  bezpečnostní informace v návodu k použití.
  DA
  Installationsvejledning
  Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
  drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
  DE
  Montageanweisung
  Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
  Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
  EL
  Οδηγίες εγκατάστασης
  Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
  εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
  στο εγχειρίδιο χρήστη.
  EN
  Installation Instruction
  Warning! Before proceeding with installation, read
  the safety information in the User Manual.
  ES
  Instrucciones de instalación
  ¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
  información de seguridad del Manual del usuario.
  ET
  Paigaldusjuhis
  Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutus-
  juhendis olevad ohutusjuhised.
  FI
  Asennusohjeet
  Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
  töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
  FR
  Instructions d’installation
  Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
  que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
  l’appareil.
  HR
  Upute za instalaciju
  Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
  informacije u Uputama za uporabu.
  HU
  Üzembe helyezési útmutató
  Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe hely-
  ezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a
  felhasználói kézikönyvben.
  IT
  Istruzioni di installazione
  Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
  leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel
  Libretto Istruzioni.
  KK
  Орнату туралы нұсқаулық
  Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
  пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік
  туралы ақпаратты оқыңыз.
  LT
  Įrengimo instrukcija
  Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
  informaciją naudojimo instrukcijoje.
  LV
  Uzstādīšanas norādījumi
  Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
  lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
  MK
  Упатство за монтажа
  Предупредување! Пред да почнете со монта
  жата, во Прирачникот прочитајте ги упатствата за
  безбедна работа.
  NL
  Installatie-instructies
  Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
  gebruikershandleiding voordat u met de installatie
  begint.
  NO
  Monteringsanvisning
  Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksan-
  visningen før du begynner installasjonen.
  PL
  Wskazówki dotyczące instalacji
  Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
  przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
  podane w Instrukcji obsługi.
  PT
  Instruções de instalação
  Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as
  informações de segurança no Manual de Utilizador.
  RO
  Instrucţiuni de instalare
  Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
  informaţiile privind siguranţa din Manualul Utiliza-
  torului.
  RU
  Указания по установке
  Внимание! Перед тем как приступать к
  установке, прочтите информацию по технике
  безопасности в руководстве пользователя.
  SK
  Pokyny na inštaláciu
  Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
  bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
  SL
  Navodila za namestitev
  Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo
  preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
  SQ
  Udhëzime Instalimi
  Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin,
  lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
  SR
  SV
  TR
  UK
  AR
AEG T76785NIH

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre AEG T76785NIH sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari AEG T76785NIH să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru AEG T76785NIH, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Uscatoare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Olandeză, Croat, Sloven, Maghiară, Grec, Slovacă, Turc, Finlandeză, Rusă, Norvegiană, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Ucrainean. Aveți o întrebare despre AEG T76785NIH sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații AEG T76785NIH

Brand AEG
Model T76785NIH
Produs uscător
EAN 7332543415946
Limbă Română, Engleză, Olandeză, Croat, Sloven, Maghiară, Grec, Slovacă, Turc, Finlandeză, Rusă, Norvegiană, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Clasa de eficienţă energetică A++
Consum anual de energie 235
Consumarea energiei 1.99
Consum de energie (oprit) 0.13
Consum de energie (în aşteptare) 0.13
Sarcină conectată 900
Sursă de căldură Electrice
Performanță
Capacitate tambur 8
Ciclul timpului 154
Clasa de uscare B
Nivel zgomot 66
Design
Amplasare aparat De sine stătător
Tipul de încărcare Încărcare frontală
Sistem de uscare Pompă de căldură
Culoarea produsului -
Tehnologie Invertor
Tipul de control Buttons, Rotary
Ecran încorporat
Greutate şi dimensiuni
Lățime 600
Adâncime 600
Înălţime 850
Ergonomice
Ora de incepere intarziata -

Manuale de produse conexe

uscător AEG