Bosch AHS 45-16

Manual de utilizare Bosch AHS 45-16

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 775 (2012.04) O / 145 UNI
  AHS
  45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_DOKU-23275-004.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2012 10:37 AM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch AHS 45-16?

Adresează aici întrebarea ta despre AHS 45-16 Bosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de AHS 45-16 Bosch să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru AHS 45-16 Bosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de AHS 45-16 Bosch pe pagina aceasta.

Specificaţii

Brand Bosch
Model AHS 45-16
Produs Trimmer de gard viu
EAN 3165140582612, 3165140582629, 3165140582667
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului PDF
Greutate şi dimensiuni
Greutate 2600
Detalii tehnice
Mărimea lamei 450
Frecvență curse la mers în gol 3400spm
Culoarea produsului Green, Red
Managementul energiei
Putere motor 420
Tensiune AC intrare 220-240
Frecvență de intrare AC 50 - 60
Sursă de alimentare AC

De vânzare la

  Relaterade produkter

  Trimmer de gard viu Bosch