Bosch GEA FC2 Professional

Manual de utilizare Bosch GEA FC2 Professional

(1)
 • Bosch Power Tools 1 609 92A 150 | (16.12.14)
  Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70764 Leinfelden-Echterdingen
  GERMANY
  www.bosch-pt.com
  1 609 92A 150 (2014.12) O / 2 EURO
  GEA FC2 | GFA FC2 | GWA FC2
  1 600 A00 1SJ | 1 600 A00 1SL | 1 600 A00 1SK
  +
  GSR 14,4 V-EC FC2
  (3 601 JE1 0..)
  GSR 18 V-EC FC2
  (3 601 JE1 1..)
  Deutsch
  Montieren Sie die Aufsätze ausschließlich an die
  Elektrowerkzeuge GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! Andernfalls könnte das Elektro-
  werkzeug beschädigt werden und es besteht Verlet-
  zungsgefahr.
  English
  Mount the attachments solely on the power tools
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2! Otherwise,
  the power tool may be damaged and an injury may oc-
  cur.
  Français
  Montez les accessoires uniquement sur les outils
  électroportatifs GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2 ! L’outil électroportatif pourrait si-
  non être endommagé et il y a un risque de blessures.
  Español
  Monte los elementos adicionales exclusivamente en
  la herramienta eléctrica GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! En caso contrario, podría averiarse
  la herramienta eléctrica y existir peligro de lesiones.
  Português
  Monte os complementos exclusivamente nas ferra-
  mentas eléctricas GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! Caso contrário, a ferramenta eléc-
  trica pode ficar danificada e existe perigo de ferimen-
  tos.
  Italiano
  Montare gli accessori esclusivamente sugli elettrou-
  tensili GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2! Altri-
  menti l’elettroutensile potrebbe danneggiarsi e sussiste
  pericolo di lesioni.
  Nederlands
  Monteer de opzetstukken uitsluitend aan de elektri-
  sche gereedschappen GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! Anders kan het elektrische gereed-
  schap beschadigd worden en bestaat er verwondings-
  gevaar.
  Dansk
  Monter udelukkende forsatserne på el-værktøjerne
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2! I modsat fald
  kan el-værktøjet blive ødelagt, ligesom der er risiko for
  personskader.
  Svenska
  Påsatserna får endast monteras på elverktygen
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2. I annat fall
  kan elverktyget skadas och det finns risk för personska-
  dor.
  Norsk
  Forsatsene må utelukkende monteres på elektro-
  verktøyene GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2!
  Ellers kan elektroverktøyet bli skadet, og det kan oppstå
  personskader.
  Suomi
  Asenna istukat ainoastaan sähkötyökaluihin
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2! Muuten säh-
  kötyökalu voi vaurioitua ja aiheuttaa loukkaantumisvaa-
  ran.
  Ελληνικά
  Συναρμολογείτε τα προσαρτήματα αποκλειστικά στα
  ηλεκτρικά εργαλεία GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! Διαφορετικά το ηλεκτρικό εργαλείο
  μπορεί να υποστεί ζημιά και υπάρχει κίνδυνος τραυματι-
  σμού.
  Türkçe
  Bu adaptörleri sadece elektrikli el aletleri
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2’ye takın! Aksi
  takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir ve yaralanma
  tehlikesi vardır.
  Polski
  Końcówki/przystawki wolno montować wyłącznie
  na elektronarzędziach GSR 14,4 V-EC FC2/
  GSR 18 V-EC FC2! W przeciwnym wypadku istnieje ry-
  zyko uszkodzenia elektronarzędzia, a także ryzyko obra-
  żeń ciała.
  Česky
  Nástavce montujte výhradně na elektronářadí
  GSR 14,4 V-EC FC2/GSR 18 V-EC FC2! Jinak se mů-
  že elektronářadí poškodit a hrozí nebezpečí poranění.
  OBJ_DOKU-42819-002.fm Page 1 Tuesday, December 16, 2014 3:06 PM
Bosch GEA FC2 Professional

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bosch GEA FC2 Professional sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bosch GEA FC2 Professional să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bosch GEA FC2 Professional, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Germană, Franceză, Spaniolă, Suedeză, Portugheză, Finlandeză, Grec, Maghiară, Croat. Aveți o întrebare despre Bosch GEA FC2 Professional sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bosch GEA FC2 Professional

Brand Bosch
Model GEA FC2 Professional
Produs Fără categorie
EAN 3165140768047
Limbă Română, Germană, Franceză, Spaniolă, Suedeză, Portugheză, Finlandeză, Grec, Maghiară, Croat
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Tipul de produs Adaptor mandrină

Manuale de produse conexe

Fără categorie Bosch