Manual de utilizare Bosch GEX 125 AC

Bosch GEX 125 AC

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Bosch GEX 125 AC. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Bosch
Model
GEX 125 AC
Produs
EAN
3165140298988, 3165140635721
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Arabic
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y19 (2011.03) T / 180 UNI
GEX Professional
125 A | 125 AC | 150 AC
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-424-004.book Page 1 Tuesday, March 15, 2011 3:22 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GEX 125 AC?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Bosch GEX 125 AC, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Greutate şi dimensiuni
Greutate   2000
Diametru orbită 5
Diametru disc șlefuit 125
Distanţa dintre axa de rotaţie şi cea de simetrie 2.5
Lățime 300
Adâncime 168
Managementul energiei
Putere 340
Sursă de alimentare AC
Caracteristici
Tip mașină de șlefuit Șlefuitor orbital
Performanță
Viteză în gol (max) 12000
Viteză în gol (min) 4500
Șlefuire orbitală (max) 24000 OPM
Șlefuire orbitală(min) 9000 OPM
Emisie vibrații 4 m/s²
Incertitudine K 1.5 m/s²