Manual de utilizare Bosch GEX 125 AC

Vezi aici gratuit manualul pentru GEX 125 AC Bosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de GEX 125 AC Bosch pe pagina aceasta.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y19 (2011.03) T / 180 UNI
GEX Professional
125 A | 125 AC | 150 AC
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-424-004.book Page 1 Tuesday, March 15, 2011 3:22 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GEX 125 AC?

Adresează aici întrebarea ta despre GEX 125 AC Bosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de GEX 125 AC Bosch să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Bosch
Model GEX 125 AC
Produs Sander
EAN 3165140298988, 3165140635721
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Arabic
Grup de produse Sandere
Tipul fișierului PDF
Greutate şi dimensiuni
Greutate 2000
Diametru orbită 5
Diametru disc șlefuit 125
Distanţa dintre axa de rotaţie şi cea de simetrie 2.5
Lățime 300
Adâncime 168
Managementul energiei
Putere 340
Sursă de alimentare AC
Caracteristici
Tip mașină de șlefuit Șlefuitor orbital
Performanță
Viteză în gol (max) 12000
Viteză în gol (min) 4500
Șlefuire orbitală (max) 24000OPM
Șlefuire orbitală(min) 9000OPM
Emisie vibrații 4m/s²
Incertitudine K 1.5m/s²