Manual de utilizare Bosch GHO 14,4 V-Li

Vezi aici gratuit manualul pentru GHO 14,4 V-Li Bosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de GHO 14,4 V-Li Bosch pe pagina aceasta.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 811 (2011.11) O / 182 UNI
GHO Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-27386-002.fm Page 1 Tuesday, November 22, 2011 2:58 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GHO 14,4 V-Li?

Adresează aici întrebarea ta despre GHO 14,4 V-Li Bosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de GHO 14,4 V-Li Bosch să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Bosch
Model GHO 14,4 V-Li
Produs Sander
EAN 3165140643924, 3165140648004
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Grup de produse Sandere
Tipul fișierului PDF
- -
- 82
- 0 - 8
- 14000
- Black, Blue, Red
- 3
- 14.4
- Litiu-Ion (Li-Ion)
- 2500
- Baterie
- 14.4
Detalii tehnice
Culoarea produsului Black, Blue, Red
Interval adâncime fălțuire 0 - 8
Emisie vibrații 3m/s²
Viteză în repaos/mers în gol 14000
Lățime rindea (max) 82
Managementul energiei
Tehnologia bateriei Litiu-Ion (Li-Ion)
Sursă de alimentare Baterie
Greutate şi dimensiuni
Greutate 2500