Manual de utilizare Bosch GHO 18 V-Li

Bosch GHO 18 V-Li

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Bosch GHO 18 V-Li. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Bosch
Model
GHO 18 V-Li
Produs
EAN
3165140643870, 3165140647991
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 811 (2011.11) O / 182 UNI
GHO Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-27386-002.fm Page 1 Tuesday, November 22, 2011 2:58 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GHO 18 V-Li?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Bosch GHO 18 V-Li, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

- -
- 82
- 0 - 8
- 14000
- Black, Blue, Red
- 3
- 18
- Litiu-Ion (Li-Ion)
- 2600
- Baterie
- 18
Detalii tehnice
Culoarea produsului Black, Blue, Red
Interval adâncime fălțuire 0 - 8
Emisie vibrații 3 m/s²
Viteză în repaos/mers în gol 14000
Lățime rindea (max) 82
Managementul energiei
Tehnologia bateriei Litiu-Ion (Li-Ion)
Sursă de alimentare Baterie
Greutate şi dimensiuni
Greutate   2600