Manual de utilizare Bosch GHP 5-13 C

Bosch GHP 5-13 C

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Bosch GHP 5-13 C. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Bosch
Model
GHP 5-13 C
Produs
EAN
3165140716765
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L72 354 (2012.08) O / 179 UNI 92105-JT
GHP
5-13 C
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-31227-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 8:19 AM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GHP 5-13 C?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Bosch GHP 5-13 C, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Factorul de formă   -
Sursă de alimentare Electrice
Lungime cablu 5
Culoarea produsului Black, Green, Silver
Lungimea furtunului 8
Filtru de apă yes
Roţi Castor no
Rezervor detergent -
Performanță
Rată maximă debit 520
Presiune de lucru (max) 130
Temperatura maximă de intrare a apei 50
Presiune maximă 140
Managementul energiei
Consum de energie (tipic)   2300
Auto Putere Off yes
Greutate şi dimensiuni
Greutate   17000
Datele de ambalare
Curățător suprafață -
Duză rotativă -
Cap de aspirare special -
Perie spălare -
Țeavă inclusă yes
Furtun canal de scurgere -
Curățător pentru curte -
Tambur pentru înfăşurat furtunul no
Injector detergent -