Manual de utilizare Bosch GWS 24-300

Bosch GWS 24-300

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Bosch GWS 24-300. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Bosch
Model
GWS 24-300
Produs
EAN
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 K56 (2008.06) O / 340 UNI
GWS Professional
24-300 | 24-300 J
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcją oryginalną
cs Původním návodem k
používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni de folosire
originale
bg Оригинално ръководство
за експлоатация
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Oriģinālā lietošanas
pamācība
lt Originali
instrukcija
OBJ_DOKU-4501-001.fm Page 1 Thursday, June 12, 2008 12:53 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GWS 24-300?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Bosch GWS 24-300, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Greutate şi dimensiuni
Greutate   10300
Dimensiune placă de șlefuit 300 x 300
Diametru orbită 1.6
Distanţa dintre axa de rotaţie şi cea de simetrie 0.8
Caracteristici
Tip mașină de șlefuit -
Managementul energiei
Putere de intrare 2400
Puterea de ieşire 1670
Putere -
Sursă de alimentare AC
Alte caracteristici
- 5000
Detalii tehnice
Greutate   10300
Putere de intrare 2400
Puterea de ieşire 1670
Putere -