Manual de utilizare Bosch GWS 24-300

Vezi aici gratuit manualul pentru GWS 24-300 Bosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de GWS 24-300 Bosch pe pagina aceasta.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 K56 (2008.06) O / 340 UNI
GWS Professional
24-300 | 24-300 J
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcją oryginalną
cs Původním návodem k
používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni de folosire
originale
bg Оригинално ръководство
за експлоатация
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Oriģinālā lietošanas
pamācība
lt Originali
instrukcija
OBJ_DOKU-4501-001.fm Page 1 Thursday, June 12, 2008 12:53 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch GWS 24-300?

Adresează aici întrebarea ta despre GWS 24-300 Bosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de GWS 24-300 Bosch să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Bosch
Model GWS 24-300
Produs Sander
EAN []
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Grup de produse Sandere
Tipul fișierului PDF
Greutate şi dimensiuni
Greutate 10300
Dimensiune placă de șlefuit 300 x 300
Diametru orbită 1.6
Distanţa dintre axa de rotaţie şi cea de simetrie 0.8
Caracteristici
Tip mașină de șlefuit -
Managementul energiei
Putere de intrare 2400
Puterea de ieşire 1670
Putere -
Sursă de alimentare AC
Alte caracteristici
- 5000
Detalii tehnice
Greutate 10300
Putere de intrare 2400
Puterea de ieşire 1670
Putere -