Manual de utilizare Bosch PFS 105 E

Bosch PFS 105 E
8.9 · 2
PDF manual
 · 185 pagini
Română
manualBosch PFS 105 E
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 K18 (2011.11) PS / 186 UNI

PFS 105 E WALLPaint

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1543-001.book Page 1 Friday, November 18, 2011 9:16 AM

Manual

Consultați aici manualul pentru Bosch PFS 105 E, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Pulverizatoare de vopsea și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch PFS 105 E sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Bosch PFS 105 E și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Bosch PFS 105 E să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Bosch PFS 105 E

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Bosch PFS 105 E.

General
Brand Bosch
Model PFS 105 E
Produs Pulverizator de vopsea
EAN 3165140651097, 3165140455169
Limbă Română, Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)
Performanță
Ieșire lipici 150 g/min
Caracteristici
Culoarea produsului Green,Transparent
Mâner moale Da
Greutate şi dimensiuni
Greutate 5500 g
Managementul energiei
Sursă de alimentare Baterie
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Bosch PFS 105 E de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate