Bosch PPR 250

Manual de utilizare Bosch PPR 250

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 609 005 736 (2012.01) PS / 172 UNI
  PPR 250
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_BUCH-1513-003.book Page 1 Monday, January 16, 2012 11:29 AM

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch PPR 250?

Adresează aici întrebarea ta despre PPR 250 Bosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de PPR 250 Bosch să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru PPR 250 Bosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de PPR 250 Bosch pe pagina aceasta.

Specificaţii

Brand Bosch
Model PPR 250
Produs Pulverizator de vopsea
EAN 3165140630528
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului PDF
Greutate şi dimensiuni
Greutate 4700
Detalii tehnice
Culoarea produsului Green, Silver
Lățime cilindru 250
Managementul energiei
Putere 35

De vânzare la

  Relaterade produkter

  Pulverizator de vopsea Bosch