Bose QuietComfort 20i

Manual de utilizare Bose QuietComfort 20i

(1)
 • Svenska
  简体中文 繁體中文 本語
  
  한국어
  ©2013 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM363408 Rev. 00
  http://global.Bose.com
  U.S. only:
  http://Owners.Bose.com/QC20i
  United States ............1 800 367 4008
  Australia ........................ 1 800 061 046
  Austria ............................01 60404340
  Belgium ........................... 012 390 800
  Canada ........................ 1 800 465 2673
  China ....................... 86 400 880 2266
  Denmark ............................... 4343 7777
  Europe, Other ...........+31(0) 299390111
  Finland ............................010 778 6900
  France ............................ 01 30 61 67 39
  Germany .......................... 0 6172 71040
  Greece ............................... 2106744575
  Hong Kong ..................852 2123 9000
  Hungary .............................6040434 31
  India ..................................1800 11 2673
  Ireland .................................429671500
  Italy .................................. 800 832 277
  Japan ............................. 0570 080 021
  Latin Markets,
  Other ..............................508 614 6000
  Mexico .....................001 866 693 2673
  New Zealand ................... 0800 501 511
  Norway ............................... 62 82 15 60
  Portugal .............................. 229419248
  Spain ................................... 917482960
  Sweden ..............................031 878850
  Switzerland .................... 061 975 77 33
  Taiwan ........................ 886 2 2514 7977
  e Netherlands ..........0299 390290
  United Arab
  Emirates .......................+97148861300
  United Kingdom ........ 0844 2092630
  Polski
  Należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją
  obsługi i zachować ją, a także uważnie
  przeczytać Ważne zalecenia dotyczące
  bezpieczeństwa i stosować się do nich oraz
  zapoznać się z informacjami dotyczącymi
  gwarancji i z danymi kontaktowymi.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
  słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
  • http://global.Bose.com
  • Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
  Ładowanie
  Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa do
  2 godzin. W celu podłączenia słuchawek do zasilanego
  portu USB w komputerze lub do atestowanej ładowarki
  sieciowej (nie dołączono) użyj dołączonego kabla USB
  do ładowania. Czas działania w pełni naładowanego
  akumulatora wynosi około 16 godzin.
  Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić
  się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową
  od 5°C do 40°C.
  Elementy
  A. Moduł sterowania
  B. mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
  C. Klips na ubranie
  D. Końcówki StayHear
  ®
  +: małe (białe); średnie,
  założone (szare); duże (czarne)
  E. Kabel USB do ładowania
  F. Futerał
  Włączanie
  
  Przesuń włącznik zasilania znajdujący się na module
  sterowania na pozycję Wł. Słuchawki uruchomią się
  w trybie Redukcji szumów, który usuwa większość
  dźwięków docierających z otoczenia.
  Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone, słuchawki
  nadal będą odtwarzać dźwięk, ale bez funkcji
  Redukcji szumu. Dla uzyskania najlepszej jakości
  należy włączyć zasilanie.
  Przełączanie trybów
  Aby włączyć tryb Uwagi,
  który umożliwia słyszenie
  niektórych dźwięków
  otoczenia np. ruchu
  ulicznego, naciśnij przycisk
  trybu na bocznej części pilota.
  Podłączanie do urządzenia
  firmyApple
  Podłącz Słuchawki Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20i do
  standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm
  w urządzeniu iPhone, iPod lub iPad.
  Słuchawki
  zaopatrzone są
  w mikrofon
  i 3-przyciskowy pilot
  zdalnego sterowania,
  umożliwiający wygodne
  sterowanie produktami
  rmy Apple.
  Działanie Sterowanie słuchawkami
  Regulacja poziomu
  głośności
  Naciśnij + lub -.
  Odtwarzanie/Pauza Naciśnij i puść przycisk odbierania/
  kończenia połączeń.
  Pomiń utwór Naciśnij i zwolnij szybko dwukrotnie
  przycisk odbierania/kończenia
  połączeń.
  Poprzednia ścieżka Naciśnij i zwolnij szybko
  trzykrotnie przycisk odbierania/
  kończenia połączeń.
  Szybkie przewijanie
  do przodu
  Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj
  przycisk odbierania/kończenia
  połączeń.
  Szybkie przewijanie
  wstecz
  Naciśnij trzykrotnie i przytrzymaj
  przycisk odbierania/kończenia
  połączeń.
  Odbieranie lub
  kończenie połączenia
  Naciśnij i puść przycisk odbierania/
  kończenia połączeń.
  Odrzucenie
  połączenia
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  odbierania/kończenia połączeń.
  Przełączenie
  na połączenie
  przychodzące,
  zawieszenie
  bieżącego połączenia
  Podczas rozmowy naciśnij raz
  przycisk odbierania/kończenia
  połączeń. Ponownie naciśnij i puść,
  aby powrócić do poprzedniego
  połączenia.
  Przełączenie
  na połączenie
  przychodzące,
  zakończenie
  bieżącego połączenia
  Podczas rozmowy naciśnij
  i przytrzymaj przez około
  2 sekundy przycisk odbierania/
  kończenia połączeń.
  Używanie
  sterowania głosem
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  odbierania/kończenia połączeń.
  Informacje dotyczące zgodności
  oraz zasad użytkowania znajdują
  się w instrukcji obsługi urządzenia
  rmy Apple.
  Uwaga: W przypadku niektórych produktów rmy Apple
  pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.
  Znaczenie właściwego
  dopasowania
  Aby zapewnić efektywną redukcję szumu, należy
  dobrać właściwy rozmiar końcówek StayHear
  ®
  +.
  Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę
  i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które
  najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech
  rozmiarów.
  Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić głośno
  (przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos powinien być
  przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz
  inny rozmiar końcówek.
  Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij
  się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu,
  a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.
  Aby wymienić końcówkę StayHear
  ®
  +:
  1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki,
  uważając aby jej nie rozerwać.
  PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko końcówki,
  aby jej nie uszkodzić.
  2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną część
  słuchawek.
  3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz opór.
  Wybrzuszenie obudowy słuchawki powinno
  wpasować się w szczelinę, znajdującą się po
  wewnętrznej stronie końcówki.
  Dopasowywanie słuchawek do ucha
  1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
  delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
  2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj skrzydełko
  pod wypukłość małżowiny usznej, aż będzie
  umieszczona wygodnie i pewnie. Końcówka powinna
  tkwić w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
  Rozpoznawanie wskaźników
  Wskaźnik akumulatora
  Kolor Stan w trakcie
  korzystania:
  Stan w trakcie
  ładowania
  Zielony
  (świeci)
  Włączenie zasilania.
  Pozostało ponad
  3 godziny pracy
  akumulatora.
  Ładowanie
  zakończone
  Zielony
  (miga)
  Włączenie zasilania.
  Pozostało mniej
  niż 3 godziny pracy
  akumulatora.
  Brak
  Żółty (miga) brak Ładowanie
  Czerwony brak Błąd: Zobacz „Zakres
  temperatur”
  Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub akumulator
  jest wyładowany.
  Wskaźnik trybu
  Kolor Oznacza, że:
  Zielony (Wł.) Włączony tryb Redukcji szumów.
  Brak (Wył.) Włączony tryb Uwagi.
  Rozwiązywanie problemów
  Niska jakość dźwięku
  Upewnij się, że słuchawki są włączone i prawidłowo
  podłączone do gniazda słuchawkowego jack
  w urządzeniu rmy Apple.
  • Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
  ®
  +.
  Spróbuj użyć innego urządzenia rmy Apple lub innej
  aplikacji do odtwarzania muzyki.
  Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym i osusz czystą
  ściereczką.
  W przypadku występowania głośnych zakłóceń należy
  wyłączyć zasilanie.
  Brak lub nieznaczna redukcja szumów
  Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wskaźnik trybu
  świeci na zielono.
  Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
  ®
  +. Zapoznaj
  się z rozdziałem: „Znaczenie właściwego dopasowania”.
  • Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio naładowane.
  Akumulator wykazuje krótki czas działania
  (mniej niż 16 godzin)
  Podczas ładowania upewnij się, że oba końce kabla
  USB są prawidłowo podłączone, a wskaźnik baterii
  miga na żółto.
  Urządzenie nie reaguje na polecenia z pilota
  zdalnego sterowania
  Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z produktami
  rmy Apple.
  Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
  gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
  Mikrofon nie działa
  Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
  gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
  Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
  Spróbuj ponownie wykonać połączenie, wypróbuj inne
  urządzenie Apple lub aplikację.
  Dane techniczne
  Zakres temperatur
  Z urządzenia należy korzystać i przechowywać je
  w temperaturze od -20°C do 45°C.
  Baterię należy ładować w środowisku o temperaturze od
  5°C do 40°C.
  Przeznaczone do użytku z następującym
  wyposażeniem:
  Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane
  wyłącznie przez urządzenia iPhone 3GS i nowsze, iPad,
  iPod touch (drugiej generacji i nowsze), iPod classic
  (120 GB, 160 GB) i iPod nano (czwartej generacji
  i nowsze). Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany
  przez odtwarzacz iPod shufe (trzecia generacja
  i nowsze). Odtwarzanie dźwięku umożliwiają wszystkie
  modele iPad i iPod.
  Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
  iPod shufe i iPod touch są znakami towarowymi rmy
  Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz
  innych krajach.
  Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
  for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne
  zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
  iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certykat
  dewelopera potwierdzający spełnienie standardów rmy
  Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi
  odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia
  ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa
  i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium
  z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na
  komunikację bezprzewodową.
  Prosimy zachować w swoich aktach.
  Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
  ______________________________________________
  Warto teraz zarejestrować słuchawki.
  Można to zrobić, przechodząc do witryny:
  http://global.Bose.com/register.
  ©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
  nie wolno powielać, modykować, rozpowszechniać ani
  wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania
  pisemnego zezwolenia.
  Przycisk
  trybu
  Głośność +
  przycisk odbierania/
  kończenia połączeń
  Głośność -
  Läs igenom och behåll snabbguiden.
  Läs dessutom noggrant igenom och följ
  vad som står i säkerhetsanvisningarna,
  garantin och kontaktinformationen.
  Mer information om hörlurarna och tillbehören
  nns på:
  • http://global.Bose.com
  • Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
  Uppladdning
  Ladda upp enheten i minst två timmar innan du
  använder den första gången. Använd medföljande
  USB-kabel för att ansluta hörlurarna till en
  strömförande USB-port på datorn eller till en godkänd
  väggladdare (medföljer ej). När batteriet är fulladdat
  kan du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
  Obs! Headsetet måste vara rumstempererat, mellan
  5°C och 40°C, innan du börjar uppladdningen.
  Komponenter
  A. Kontrollmodul
  B. Hörlurssladd med mikrofon och fjärrkontroll
  med tre knappar
  C. Sladdklämma
  D. StayHear
  ®
  + öronsnäckor: Små (vit); Medel,
  isatta (grå); Stora (svart)
  E. Kabel för USB-uppladdning
  F. Fodral
  Sätta på enheten
  
  Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen
  till på-läget. Hörlurarna sätts på i
  brusreduceringsläget vilket minskar det mesta
  av det ljud som du har omkring dig.
  Obs! När hörlurarna är avslagna kommer de
  fortfarande att kunna leverera ljud. Du får den
  bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
  Ändra läge
  Tryck på lägesknappen på
  sidan av fjärrkontrollen för
  att ändra till läget då du
  kan höra omgivande ljud,
  till exempel trakbrus.
  Ansluta till en Apple-enhet
  Anslut Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20i till en vanlig
  3,5 mm kontakt på din iPhone, iPod eller iPad.
  Hörlurarna levereras
  med en intern mikrofon
  och en fjärrkontroll med
  tre knappar för att kunna
  kontrollera
  Apple-produkterna.
  Åtgärd Hörlurskontroller
  Justera volymen
  Tryck på + or –.
  Spela upp/Pausa Tryck och släpp upp svara/
  avsluta-knappen
  Hoppa över spår Tryck och släpp upp svara/
  avsluta-knappen två gånger
  snabbt.
  Föregående spår Tryck och släpp upp svara/
  avsluta-knappen tre
  gånger snabbt.
  Snabbspola framåt Tryck på svara/avsluta-knappen
  två gånger och håll kvar.
  Spola tillbaka Tryck på svara/avsluta-knappen
  tre gånger och håll kvar.
  Besvara eller
  avsluta ett samtal
  Tryck och släpp upp svara/
  avsluta-knappen.
  Ignorera
  inkommande samtal
  Tryck och håll ned svara/
  avsluta-knappen.
  Växla till
  inkommande
  samtal, parkera
  aktuellt samtal
  Tryck på svara/avsluta-knappen
  när du samtalar med någon.
  Tryck och släpp upp för att
  återgå till det första samtalet.
  Växla till
  inkommande
  samtal, avsluta
  aktuellt
  Tryck på och håll ned svara/
  avsluta-knappen i cirka två
  sekunder och släpp sedan upp
  den när du samtalar med någon.
  Använda
  röstkommandon
  Tryck och håll ned svara/
  avsluta-knappen. Mer
  information om kompatibilitet
  och användning nns i
  bruksanvisningen för Apple-
  enheten.
  Obs! Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla
  Apple-produkter.
  Vikten av god passform
  För att få bra brusreducering är det viktigt att
  välja rätt storlek på StayHear
  ®
  -öronsnäcka.
  Välj den storlek som ger bästa komfort och som
  passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla
  tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som
  passar bäst.
  Du kan testa hur de passar genom att tala högt (när
  det är avslagna). Ljudet ska upplevas dämpat i båda
  öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.
  Varje öronsnäcka är märkt med antingen ett L eller ett
  R. Sätt in snäckan märkt med L i det vänstra örat och
  den märkt med R i det högra.
  Byta StayHear
  ®
  + öronsnäcka:
  1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men
  var försiktig så att inte spetsen får några märken.
  VARNING! Du förhindrar skador genom att inte
  dra i vingen.
  2. Skjut den nya snäckan över hörlurens spets.
  3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt så att du känner
  att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska
  anpassas mot avsedd plats i snäckan.
  Anpassa hörlurarna till örat
  1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan vilar lätt
  i öronkanalen.
  2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
  under kanten vid ytterörat tills den sitter fast.
  Öronsnäckan ska sitta bekvämt och säkert i örat.
  Tolka lamporna
  Ström-/batteriindikator
  Färg Status vid
  användning:
  Status under
  uppladdning:
  Grön (fast
  sken)
  Påslagen. Mer
  än tre timmars
  batteritid återstår
  Uppladdning
  är klar
  Grön
  (blinkande)
  Påslagen. Mindre
  än tre timmars
  batteritid återstår
  Ej aktuellt
  Gul (blinkar) Ej aktuellt Uppladdning
  Röd Ej aktuellt Fel: Se “Tempera-
  turintervall”
  Ingen (av) Ej påslagen eller batteriet är urladdat
  Lägesindikator
  Färg Indikerar:
  Grön (på) Brusreducering är aktiverad.
  Ingen (av) Medvetandeläget är aktiverat.
  Felsökning
  Dålig ljudkvalitet
  Kontrollera att strömmen är påslagen till hörlurarna
  och att de är ordentligt fastfatta i kontakten på
  Apple-enheten.
  Prova en annan storlek av öronsnäckan för
  StayHear
  ®
  +.
  Prova med en annan Apple-enhet eller ett
  musikprogram.
  Rengör kontaken med isopropylalkohol och torka av
  den med en ren trasa.
  Om du upplever höga toner ska du stänga av
  enheten med strömbrytaren.
  Dålig eller ingen brusreducering
  Kontrollera att de är påslagna och att
  lägesindikatorn lyser med grönt sken.
  Prova en annan storlek av öronsnäckan för
  StayHear
  ®
  +. Se “Vikten av god passform”.
  • Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
  Kort batteritid (mindre än 16 timmar)
  Vid uppladdning ska du se till att båda ändarna
  av USB-kabeln är ordentligt isatta och att
  batteriindikatorn blinkar med gult sken.
  Enheten svarar inte på
  fjärrkontrollsknappar
  Kontrollera att du använder en kompatibel
  Apple-enhet.
  Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
  hörlurskontakten på Apple-enheten.
  Mikrofonen fungerar inte
  Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
  hörlurskontakten på Apple-enheten.
  Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
  Prova en annan Apple-enhet eller ett annat program.
  Teknisk information
  Temperaturintervall
  Använd och förvara produkten i temperaturer mellan
  -20°C och 45°C.
  Ladda batterierna endast i temperaturer mellan 5°C
  och 40°C.
  För användning med:
  Fjärrkontrollen och mikrofonen kan endast användas
  tillsammans med iPhone 3GS eller senare, iPad,
  iPod touch (2:a generationen eller senare), iPod
  classic (120 GB, 160 GB) och iPod nano (4:e
  generationen eller senare). Fjärrkontrollen fungerar
  med iPod shufe (3:e generationen eller senare).
  Ljud stöds i alla iPad- och iPod-modeller.
  Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
  iPod shufe, och iPod touch är varumärken som
  tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
  “Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for
  iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
  tillverkats speciellt för en iPod, iPhone eller
  iPad-enhet och att det certierats av producenten
  samt att de uppfyller Apple-standarder. Apple
  ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den
  är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra
  standarder. Vänligen observera att användning av
  detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller
  iPad kan påverka trådlösa överföringar.
  Spara uppgifterna.
  Serienummer (på garantikortet):
  __________________________________________
  Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör
  det enklast genom att besöka webbplatsen:
  http://global.Bose.com/register.
  ©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument
  får återges, modieras, distribueras eller användas på
  något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
  Lägesknapp
  Volym +
  Svara/avsluta
  Volym -
  사용자 안내서를 읽고 보관하십시오
  .
  그리고 시간을 내어 중요 안전 지침
  ,
  보증
  연락처 정보를 주의 깊게 읽고 따르십
  시오
  .
  헤드폰에 대한 추가 정보 교체 액세
  서리에 대해서는 다음을 조하십시오
  :
  http://global.Bose.com
  미국에 한함
  :
  http://Owners.Bose.com/QC20i
  충전
  처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해
  2
  시간
  충전하십시오
  .
  제공된
  USB
  케이블을 사용하
  헤드폰을 컴퓨터의 공급
  USB
  증기 가한 전기
  (
  제공
  )
  합니
  .
  완전 되면 헤드
  배터리 간은
  16
  시간입니다
  .
  참고
  :
  충전할 때는 헤드셋이 실온인
  5°C
  ~
  40°C
  사이에 어야 합니
  .
  구성 요소
  A. 컨트롤 모듈
  B. 인라인 마이
  3
  버튼 리모
  C. 클립
  D. StayHear
  ®
  +
  :
  소형
  (
  흰색
  );
  중형
  ,
  설치됨
  (
  );
  대형
  (
  검은색
  )
  E. USB
  충전 이블
  F. 휴대용 케이스
  전원 켜기
  컨트 모듈 전원 스위치 켜짐(On)
  밉니. 헤드폰 소음 방지(Noise Cancelling)
  모드 켜서, 청취 주변의 소음 대부분을
  줄여줍니.
  참고
  :
  전원 에도 드폰
  전히 무전원 오디오 제공합니다
  .
  최상의
  오디 품질 전원 켜십시오
  .
  모드 전환
  리모
  튼을 눌러
  (Aware)
  모드
  청취자 주변의
  리를 들을 있습니다
  .
  Apple 장치 연결
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  i
  헤드폰을
  iPhone,
  iPod
  또는
  iPad
  표준
  3.5mm
  헤드폰 잭에
  연결하십시
  .
  Apple
  제품 리한
  마이크와
  3
  버튼 리모
  .
  조작 헤드폰 컨트롤
  볼륨 조정
  +
  또는
  누르기
  .
  재생
  /
  일시 중지 통화
  /
  종료를 렀다 놓기
  .
  트랙 건너뛰기 통화
  /
  종료를 빨리
  눌렀다
  .
  이전 트랙 통화
  /
  종료를 빨리
  눌렀다
  .
  빨리 감기 통화
  /
  종료를 누른 채로
  유지
  .
  되감기 통화
  /
  종료를 누른 채로
  유지
  .
  통화 응답 또는
  종료
  통화
  /
  종료를 렀다 놓기
  .
  걸려오는 전화
  거부
  통화
  /
  종료를 채로 유지
  .
  걸려오는 전화로
  전환
  ;
  현재
  보류
  통화 중에 통화
  /
  종료를
  누르기
  .
  다시 렀다 놓아
  번째 통화 복귀
  .
  걸려오는 통화로
  전환
  ;
  현재
  종료
  통화 중에 통화
  /
  종료를
  2
  초간 눌렀 놓기
  .
  음성 제어 사용 통화
  /
  종료를 채로
  유지
  .
  호환성과 사용 보에
  대해서는
  Apple
  장치 용자
  안내서를 참조하십시
  .
  참고
  :
  일부
  Apple
  제품은 모든 제어가 가능하지
  않을 수도 있습니다
  .
  올바른 착용의 중요성
  효과적인 소음 감소 성능을 위해
  ,
  올바른 크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 택하 요합니다
  .
  가장 편안하게 들어맞 크기
  택하십시오
  .
  가지 모든 크기 도해보고
  나서 가장 것을 결정할 필요가 있습니
  .
  맞춤 상태를 테스트하려면 소리를 크게 질러
  십시오
  (
  전원을 태로
  ).
  양쪽 귀에 목소리가
  줄어 들려야 합니다
  .
  그렇지 않을 다른 크기
  팁을 선택하십시
  .
  팁에는
  L(
  왼쪽
  )
  또는
  R(
  오른쪽
  )
  표시가 있습니
  .
  왼쪽
  (L)
  왼쪽 이어피스에
  ,
  오른쪽
  (R)
  오른쪽 이어피스 부착하십시오
  .
  StayHear
  ®
  +
  팁을 변경하려면
  :
  1. 팁이 어지 도록 의하면서 부착
  장자 에서
  벗겨냅니다
  .
  주의
  :
  손상을 방지하기 위해 날개를 잡아
  당기지 십시오
  .
  2. 팁을 드폰 노즐 위로 끼우십시오
  .
  3. 느낌이 때까지 팁을 세게 밀어 제위
  치에 넣으십시
  .
  헤드폰 하우징의
  랑이 안쪽의 롯에 결합되어야 니다
  .
  귀에 드폰 착용
  1. 귓구멍 구에 편안하 고정되도
  드폰을 삽입합니다
  .
  2. 드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰을
  기울이 이랑 아래로 개를 가볍게
  누릅니다
  .
  팁이 안에 편안하면서 단단
  끼워져 합니다
  .
  표시등 인식
  전원
  /
  배터리 표시등
  색상 사용 중일 상태
  :
  충전 중일
  상태
  :
  녹색
  (
  켜진
  상태
  )
  전원 켜짐
  .
  배터리
  명이
  3
  시간 이상
  .
  충전 완료
  녹색
  (
  깜박
  이는 상태
  )
  전원 켜짐
  .
  배터리
  명이
  3
  시간 미만
  .
  해당 없음
  황색
  (
  깜박
  이는 상태
  )
  해당 없음 충전
  빨간색 해당 없음 오류
  :
  "
  온도
  범위
  "
  참조
  없음
  (
  꺼짐
  )
  전원이 꺼지거나 배터리가 소모
  .
  모드 시등
  색상 의미
  :
  녹색
  (
  켜짐
  )
  소음 방지 모드 .
  없음
  (
  꺼짐
  )
  인식
  (Aware)
  모드
  .
  문제 해결
  음질이 불량한
  헤드폰이 전원이 켜져 있고
  Apple
  장치의 헤드
  잭에 단단히 있는지 확인하십시오
  .
  다른 크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 도해보십시
  .
  다른
  Apple
  장치 또는 음악 응용 프로그램을
  도해보십시
  .
  커넥터를 이소프로 알코올로 닦고 깨끗한
  으로 말리십시오
  .
  작동음이 리면 스위치를
  시오.
  소음 소가 불량 또는 되는 경우
  전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져
  (
  녹색
  )
  는지 확인하십시오
  .
  다른 크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 시도해보십시오
  .
  올바른 기의 중요
  참조하십시오
  .
  헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십시오
  .
  배터리 수명이 경우
  (16
  시간
  )
  충전 중에
  USB
  케이블의 끝단이 단단히
  결되었는지 확인하고 배터리 표시등이 황색을
  깜박이는지 확인하십시오
  .
  장치가 리모콘 버튼 명령에 반응하지
  경우
  호환
  Apple
  장치를 사용하는지 확인하십시오
  .
  헤드폰이
  Apple
  장치의 헤드폰 잭에 단단히
  있는지 확인하십시오
  .
  마이크가 작동하지 않는 경우
  헤드폰이
  Apple
  장치의 헤드폰 잭에 단단히
  있는지 확인하십시오
  .
  마이크가 막히지 았는지 인하십시오
  .
  다른 통화
  ,
  Apple
  장치 또는 응용 프로그램을
  도해보십시
  .
  기술 정보
  온도
  -20°C
  ~
  45°C
  사이의 온도 범위에서만 제품을
  작동하고 보관하십시
  .
  5°C
  ~
  40°C
  사이의 온도 범위에서만 배터리를
  전하십시오
  .
  사용
  :
  리모콘과 마이크는
  iPhone
  3GS
  이상
  ,
  iPad,
  iPod
  touch(2
  세대 이상
  ),
  iPod
  classic(120GB,
  160GB)
  iPod
  nano(4
  세대 이상
  )
  에서만 지원됩니다
  .
  리모
  콘은
  iPod
  shufe(3
  세대 이상
  )
  에서 지원됩니다
  .
  디오는
  iPad
  iPod
  모델에서 지원됩니
  .
  Apple,
  iPad,
  iPhone,
  iPod,
  iPod
  classic,
  iPod
  nano,
  iPod
  shufe
  iPod
  touch
  미국 기타 국가에
  등록된
  Apple
  Inc.
  상표입니다
  .
  “Made
  for
  iPod,”
  “Made
  for
  iPhone”
  “Made
  for
  iPad”
  iPod,
  iPhone
  또는
  iPad
  각기 연결하기
  위해 특수 제작 속품을 말하
  Apple
  성능 표준 만족하기 위해 개발업체에서 인증
  제품입니다
  .
  Apple
  장치의 작동 또는
  규제 표준 준수 대한 책임 없습
  .
  액세서리를
  iPod,
  iPhone
  또는
  iPad
  사용
  하면 무선 성능에 영향을 있음에 유의하십
  시오
  .
  기록용으로 보관하십시오
  .
  일련 번호
  (
  보증 카드 있음
  ):
  _________________________________________
  지금 드폰 하시 니다
  .
  트에 록하 습니
  .
  http://global.Bose.com/register.
  ©2013
  Bose
  Corporation.
  사전 서면 승인 없이
  설명서의 특정 부분을 복제
  ,
  변경
  ,
  배포 또는
  용할 없습니다
  .
  모드
  버튼
  볼륨 +
  통화/종료
  볼륨 -
  请阅并保好此户指南,并
  花时仔细阅读并遵重要安全
  指示、保修和联系信息。
  获取于耳或替件的他信
  息,请参考:
  http://global.Bose.com
  仅限美国:http://Owners.Bose.com/QC20i
  充电
  第一次使用前,充足电最长需 2 小时。
  使用提供的 USB 线缆将耳机连接至电脑
  有关机构认证的墙式充电器(未提供)上
  的通电 USB 端口。耳机充满电时,大约
  续航 16 个小时。
  注意:充电之前,确保耳机处在 41°F (5°C)
  104°F (40°C) 之间的室温下。
  部件
  A. 控制模块
  B. 内嵌麦克风和 3 键式遥控器
  C. 衣夹
  D. StayHear
  ®
  + 耳塞:小号(白色) 中号,
  已安装(灰色); 大号(黑色)
  E. USB 充电线
  F. 便携包
  打开电源
  
  电源
  置。将开启“
  这将减小您周围的
  噪音影响。
  意:时,
  提供未通电的音频。为保持高质量的
  音频,请打开电源。
  切换模式
  按下遥控侧面的模式
  式,这样您就可以听
  到周围的声音,比如
  交通噪音。
  连接到 Apple 设备
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  i
  机连
  iPhoneiPod iPad 3.5 mm
  耳机插孔中
  此耳带有内嵌
  克风 3 遥控
  器,便控制
  Apple 产品。
  操作 耳机控件
  调节音量
  +
  播放 / 暂停 按下并释放接听 / 结束
  跳过曲目 按下并释放接听 / 结束
  两次
  上一曲 快速按下并释放接 /
  结束三次。
  快进 按接/束两次并按住。
  快退 按接/束三次并按住。
  接听或结束通话 按下并释放接听 / 结束。
  忽略来电 按住接听 / 结束。
  切换至来电;将
  当前来电置于等
  候状态
  在通话中,按一次接听 /
  结束。再次按下并释放
  可切换回第一个来电。
  切换至来电;结
  束当前通话
  进行呼叫时,按住接听 /
  结束约 2 秒钟并释放。
  使用声音控 按住接听 / 结束。参见
  Apple 设备用户指南获取
  兼容性和使用信息。
  注意:在部分 Apple 品中可能无法使
  全部控件。
  正确安装重要提示
  为达到有效的降噪性能,选择尺寸正确的
  StayHear
  ®
  + 耳塞很关键。
  择可给您佳舒并适每只
  耳朵尺寸。
  您可能需要尝全部三种
  尺寸以确定适合您的最佳型号。
  为了测试是否合适,请试着大声讲话(打
  开电源)两只
  耳朵都应当听不清自己
  声音。如果不是这样,请选择另一种尺寸
  的耳塞。
  每个耳塞都标有 L R,请务必将左侧耳
  连接 (L),右连接
  耳承 (R) 上。
  若要更换 StayHear
  ®
  + 塞:
  1. 轻地连接的耳塞边缘从耳承上取
  下,一定要小心不要损坏耳塞。
  小心:了防止造损坏,勿拖
  耳塞的翼部
  2. 将新耳塞套在耳机出音孔上。
  3. 按下耳塞稳固到位,直到感觉其锁定
  耳机壳上的脊应装入耳塞内侧的槽中。
  将耳机正确地戴在耳朵上
  1. 机塞入耳朵,让耳塞轻地置放
  在耳道的开阔处。
  2. 机向后倾斜,将耳塞部轻轻塞
  到耳下,直至牢固定。塞应
  舒服又牢固地固定在耳朵里。
  识别指示灯
  电源 / 电池指示灯
  颜色 正在使用时的
  状态:
  充电时的
  状态:
  绿色稳定)电源打开。电
  池续航时间
  3 时。
  充电完成
  绿色闪烁)电源打开。电
  池续航时间
  3 时。
  N/A
  琥珀色
  (闪烁)
  N/A 正在充电
  红色 N/A 错误:参见
  “温度范围
  无(关闭) 电源关闭或电池电量耗尽。
  模式指示
  颜色 表示 :
  绿色(打开)“噪音消除”开启。
  无(关闭) 觉醒模式开启。
  故障诊断
  声音质量
  Apple 设备的耳机插孔中。
  尝试另一个尺寸的 StayHear
  ®
  + 耳塞
  尝试另一个 Apple 设备或音乐应用程序。
  用异丙醇清洁连接器并用干净的布擦干
  调,
  开关
  噪音消除效果很差或没有效果
  确保电源打开并且模式指示灯亮(绿色)
  StayHear
  ®
  + 塞。
  参见“正确安装重要提示”
  确保耳机正确充电
  电池续航时间短(少于 16 小时)
  电时,确保 USB 线缆两端牢固连接并
  且确认电源指示灯闪烁琥珀色光。
  设备对遥控器按钮命令无反应
  确保使用兼容的 Apple 设备。
  Apple
  孔中。
  麦克风不起作用
  确保 Apple 的耳
  孔中。
  确保麦克风未被阻塞。
  尝试其他手机、Apple 设备或应用程序。
  技术信息
  温度范围
  -4°F 113°F-20°C 45°C
  度范围之间操作和存放本产品。
  只能在 41°F 104°F5°C 40°C)的温度
  范围之间给电池充电。
  为配合使用:
  仅限 iPhone 3GS 更高、iPadiPod touch(第
  2 代或更高)iPod classic120GB160GB
  以及 iPod nano(第 4 代或更高)支持遥控
  器功能和麦克风。iPod shufe(第 3 代或
  高)支持遥控功能。所 iPad 型号和 iPod
  支持音频播放。
  AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
  iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
  Inc. 在美国及其他国家 / 地区的注册
  商标。
  iPod 专用”
  iPhone 专用”和”iPad 专用”
  表示电子附件专门设计用来分别与 iPod
  iPhone iPad 相连,并且通过了开发商的
  认证,符合 Apple 的性能标准。Apple 对此
  装置的工作或其与安全和规章标准的符合
  性概不负责。请注意如果 iPodiPhone
  iPad 使用此附件可能影响无线性能。
  请留作记录
  序列号(在质保卡上)
  ________________________________________
  现在是注册您的耳机的好机会。您可以访
  问下列网址,轻松完成注册:
  http://global.Bose.com/register
  ©2013 Bose Corporation。未经事先书面许可,
  制、改、使
  本资料的任何部分。
  模式按钮
  音量 +
  接听 / 结束
  音量 -
  閱讀保存此用指南,並且
  花時仔細閱讀並遵守重安全
  指示、質保和聯絡資訊。
  獲取於耳或替配件其他
  訊,請參考:
  http://global.Bose.com
  僅限美國:http://Owners.Bose.com/QC20i
  充電
  第一次使用前,充足電最長需要 2 小時。
  使用提供的 USB 線纜將耳機連接至電腦或
  有關機構認證的牆式充電器(未提供)上
  的通電 USB 埠。耳機充滿電時,大約能續
  16 個小時。
  注意: 充電之前,確保耳機處在 41°F (5°C)
  104°F (40°C) 之間的室溫下。
  部件
  A. 控制模組
  B. 內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器
  C. 衣夾
  D. StayHear
  ®
  + 耳塞:小號(白色); 號,
  已安裝(灰色); 大號(黑色)
  E. USB 充電線
  F. 攜帶型包裝
  打開電源
  
  除」,這小您影響。
  意: 時,耳
  訊。為
  的音訊,請打開電源。
  切換模式
  按下遙控側面的模式
  式,這樣您就可以聽
  到周圍的聲音,比如
  交通噪音。
  連接到 Apple 裝置
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  i
  接至
  iPhone iPod iPad 3.5 mm
  耳機插孔中
  此耳機帶有內
  克風 3 式遙控
  器,便於控制優
  Apple 產品。
  操作 耳機控制項
  調節音量
  +
  Play/Pause
  (播放 / 暫停
  按下並釋放 Answer/End(接
  / 結束)
  跳過曲目 按下並釋放 Answer/End
  / 結束)兩次。
  上一曲 快速按下並釋放 Answer/End
  (接聽 / 結束)三次。
  快進 Answer/End(接聽 / 結束)
  兩次並按住
  快退 Answer/End(接聽 / 結束)
  三次並按住
  接聽或結束
  通話
  按下並釋放 Answer/End(接
  / 結束)
  忽略來電 按住 Answer/End(接聽 /
  結束)
  切換至來電
  將當前來電
  於等候狀態
  在通話中,按一次 Answer/
  End(接 / 結束)。再次
  下並釋放可切換回第一
  來電。
  切換至來電
  結束當前通
  進行呼叫時,按住 Answer/
  End(接 / 結束)約 2
  鐘並釋放。
  使用聲音控
  制項
  按住 Answer/End接聽 /
  束)。參見 Apple 裝置用戶指
  南獲取相容性和使用資訊
  注意:部分 Apple 中可能無法使
  全部控制項
  正確安裝重要提示
  能,選
  StayHear
  ®
  + 鍵。
  您最舒適並適每只朵的
  寸。
  全部
  定適合您的最佳型號。
  為了測試是否合適,請試著大聲講話(打
  開電源)。兩隻耳朵都應當聽不清自己
  聲音。如果不是這樣,請選擇另一種尺寸
  的耳塞。
  每個耳塞都標有 L R,請務必將左側
  接在 (L),右耳塞
  耳承 (R) 上。
  若要更換 StayHear
  ®
  + 塞:
  1. 輕地將連接的耳塞緣從耳承上取
  下,一定要小心不要損壞耳塞。
  心:為了止造壞,請勿
  耳塞的翼部
  2. 將新耳塞套在耳機出音孔上。
  3. 位,直
  定。耳機殼上脊應裝入塞內
  槽中。
  將耳機正確地戴在耳朵上
  1. 機塞耳朵,讓耳輕輕置放
  在耳道的開闊處。
  2. 機向後傾斜,將耳翼部輕輕
  耳甲下,直至牢定。耳塞
  舒服又牢固地固定在耳朵裏。
  識別指示燈
  電源 / 電池指示燈
  顏色 使用中的
  狀態:
  充電時的
  狀態:
  綠色(穩定) 電源打開。
  電池續航時
  超過 3 小時。
  充電完成
  綠色(閃爍) 電源打開。
  電池續航時
  少於 3 小時。
  N/A
  琥珀色
  (閃爍)
  N/A 在充電
  紅色 N/A 誤:參見
  「溫度範
  無(關閉) 源關閉或電池電量耗盡
  模式指示
  顏色 表示 :
  綠色(打開「噪音消除」開啟
  無(關閉) 覺醒模式開啟。
  疑難排解
  聲音品質
  Apple 裝置的耳機插孔中。
  嘗試另一個尺寸的 StayHear
  ®
  + 耳塞
  嘗試另一個 Apple 裝置或音樂應用程式。
  用異丙醇清潔連接器並用乾淨的布擦幹
  調,請
  開關
  噪音消除效果很差或沒有效果
  確保電源打開並且模式指示燈(綠色)
  StayHear
  ®
  + 塞。
  參見「正確安裝重要提示」
  確保耳機正確充電
  電池續航時間短(少於 16 小時)
  電時,確保 USB 線纜兩端牢固連接
  且確認電源指示燈閃爍琥珀色光。
  裝置對遙控器按鈕命令無反應
  確保使用相容的 Apple 裝置。
  Apple
  孔中。
  麥克風不起作用
  確保 Apple
  孔中。
  確保麥克風未被阻塞。
  嘗試其他手機、Apple 裝置或應用程式。
  技術資訊
  溫度範圍
  -4°F 113°F -20°C 45°C)的
  度範圍之間操作和儲存本產品。
  只能在 41°F 104°F5°C 40°C)的溫度
  範圍之間給電池充電。
  為配合使用:
  iPhone 3GS 高、iPadiPod touch
  (第 2 高)iPod classic 120GB
  160GB以及 iPod nano 4 或更高)
  遙控能和風。iPod shuffle (第
  3 代或更高)支援遙控功能。所有 iPad
  號和 iPod 支援音訊播放。
  AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
  iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
  Inc. 在美國及其他國家 / 地區的注冊商標。
  iPod 用」、和iPhone 用」和「iPad
  專用」表示電子附件專門設計用來分別與
  iPodiPhone iPad 相連,並且通過了開發
  認證,符 Apple 的效準。Apple
  對此裝置的工作或其與安全和規章標準的
  責。請注 iPodiPhone
  iPad 使用此附件可能影響無線效能
  請留作記錄
  序號(質保卡上)
  _________________________________________
  現在是註冊您的耳機的好機會。您可以訪
  問下列網址,輕鬆完成註冊:
  http://global.Bose.com/register
  ©2013 Bose Corporation。未經事先書面許可,
  製、修改、發使
  本材料的任何部分。
  模式按鈕
  Volume
  (音量) +
  Answer/End
  (接聽 / 結束
  Volume
  (音量) -
  このオーナーズガイドをよく読み、大切に保
  管してください。また、安全上の留意項目お
  よび保証書に記載された内容をよく読み、そ
  れに従ってください。
  お使いのヘッドホンに関する詳細情報や、交換用
  アクセサリーにつきましては、次のサイトをご参
  照ください
  :
  http://global.Bose.com
  米国の
  :
  http://Owners.Bose.com/QC20i
  充電について
  初めて使用する前に、
  2
  時間以上かけて完全に充電
  てください。付属の
  USB
  ケーブルをヘッドホンに接続
  して、コンピューター
  Powered
  USB
  ポートまたは
  Wall
  Charger
  (
  別売
  )
  に接続します。完全に充電するとヘッド
  ホンは
  16
  時間使用できます。
  注記
  :
  充電の前に、室温が
  5°C
  (41°F) 40°C
  (104°F)
  の範
  囲内であることを確認してください。
  各部の名称
  A. コントロールモジュール
  B. マイク付きリモコ
  C. クリップ
  D. StayHear
  ®
  +
  :
  S
  (
  ...
  )
  M
  (
  ...
  ー、
  取り付け済み
  )
  L
  (
  ...
  )
  E. USB
  充電ケーブ
  F. キャリングケース
  電源オン
  コントロールモジュールの電源スイッチをオン
  の側にスライドします。ヘッドホンの電源がオ
  ンになり、ノイズキャンセリング機能が有効に
  なって、周囲の騒音が大幅に低減されます。
  注記
  :
  電源をオフにしても機器の再生音は聞
  えますが、最高の音質で音楽を聴くには、ヘッ
  ドホンの電源をオンにしてください。
  モードの切り替え
  リモコンの側面にあるモー
  ドボタンを押すとアウェア
  モードに切り替わり、車の
  音など周囲の音が少し聞こ
  えるようになります。
  アップル社製品への接続
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  i
  headphones
  は、
  iPhone
  iPod
  、または
  iPad
  3.5
  mm
  ヘッドホン端子に接続
  できます。
  ヘッドホンには、アップ
  ル社製品を簡単に操作で
  きるマイク付きリモコン
  が装
  備されています。
  操作 ヘッドホンの操作
  音量の調節 音量
  または
  ボタンを押し
  ます。
  再生
  一時停止 中央ボタンを
  1
  回押します
  次のトラッ
  2
  ます
  前のトラッ
  3
  ます。
  早送り 中央ボタンを続けて
  2
  回押し
  長押しします
  巻き戻し 中央ボタンを続けて
  3
  回押し
  長押しします
  通話を終了する
  中央ボタン
  1
  回押します
  に応答しない
  中央ボタンを長押しします
  ホンに応答す
  中にンに
  する場合は、中央ボタン
  1
  押します。ボタンをもう
  1
  回押
  と、して
  話できます
  答する
  中の話を
  キャ応答
  には、中央ボタン
  2
  秒間押
  続けてから放します。
  ルを使用す
  す。
  互換性と使用方法については、
  プルーザ
  イドをご覧ください。
  注記
  :
  一部のアップル社製品では、操作機能が限定さ
  れる場合があります。
  正しい装着の重要性
  ノイズキャンセリング機能を十分に発揮するには、適
  なサイズ
  StayHear
  ®
  +
  ップを選こと大切
  す。
  3
  種類のサイズのチップから、耳に最もフィッ
  トするものをお選びください。
  付属のチップを
  べてお試しいただくことをおすすめします。
  耳にフィットしているかどうか確かめるには、電源を
  オフにしたまま声を出してみてください。チップが耳
  にフィットしていれば、声がこもったように聞こえま
  す。そうでなければ、別のチップをお試しください
  チップには
  L
  (
  )
  R
  (
  )
  のマークが付いています。左
  耳用のチップをイヤーピースの
  L
  側に、右耳用のチ
  プを
  R
  側にそれぞれ正しく取り付けてください。
  StayHear
  ®
  +
  チップを交換するには
  :
  1. を、
  げ、
  す。
  注意
  :
  ウィング部分を引っ張って、チップを破損
  しないようにしてください
  2. 新しいチップをヘッドホンのノズルにかぶせます
  3. そのまま、チップがぴったりはまるまでしっかり
  とチップを押します。ヘッドホン本体の突起部が
  チップの内側の溝に収まっていることを確認して
  ください。
  ヘッドホンの耳への装
  1. ヘッドホンが落ちない程度に、チップを軽く耳に
  挿し込みます。
  2. ヘッドセットを後頭部側に倒して、チップのウィ
  ング部分を耳の溝におさめます。チップが耳の窪
  みにしっかりと収まり、安定して装着できている
  事を確認してください。
  インジケーターの表示
  電源
  バッテリーインジケーター
  カラー 使用中の場合 充電中の場合
  (
  点灯
  )
  電源がオンの状態です。
  バッテリーに
  3
  時間以上
  の電力が残っています。
  充電完了
  (
  点滅
  )
  電源がオンの状態です。
  3
  満の力しか残って
  ません。
  該当なし
  (
  点滅
  )
  該当なし 充電中
  該当なし
  :
  範囲」を参
  消灯
  (
  オフ
  )
  電源がフの状態か、バッテリー
  化しています。
  モードインジケーター
  カラー 表示の意味
  (
  オン
  )
  ノイズキャンセリング機能がオンの状
  態です。
  消灯
  (
  オフ
  )
  アウェアモードがオンの状態です。
  故障かな?と思ったら
  音質が悪い
  ヘッドホンの電源がオンになっていて、ケーブルが
  アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続さ
  ていることを確認してください。
  別のサイズ
  StayHear
  ®
  +
  チップを試してみてください
  別のアップル社製品や音楽再生アプリケーション
  試してみてください。
  コネクターを無水アルコールで拭いてから、清潔な
  布で拭き取ります。
  着信音が大きすぎる場合は、電源スイッチをオフに
  してください。
  キャが十
  ない
  電源がオンになっていて、モードインジケーターが
  オン
  (
  )
  であることを確認してください。
  別のサイズの
  StayHear
  ®
  +
  チップを試してみてくださ
  い。正しい装着の重要性」をご覧ください。
  ヘッドホンが正しく充電されていることを確認して
  ください。
  バッテリーのもちが悪
  (16
  時間未満
  )
  充電時に、
  USB
  ケーブルが両側ともしっかりと接
  されていて、バッテリーインジケーターがオレンジ
  に点滅していることを確認してください
  機器がボタン操作に反応しない
  対応しているアップル社製品を使用しているかど
  か確認してください。
  ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッド
  ホン端子に正しく接続されていることを確認して
  ださい。
  マイクが機能しない
  ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッド
  ホン端子に正しく接続されていることを確認して
  ださい。
  マイクが覆われていないことを確認してください。
  電話をかけ直すか、別のアップル社製品やアプリケー
  ションで試してみてください。
  仕様
  温度範囲
  製品の使用
  保管時
  :
  -20°C 45°C
  (-4°F 113°F)
  バッテリーの充電時
  :
  5℃∼ 40
  (41°F 104°F)
  対象製品
  は、
  iPhone
  3GS
  降、
  iPad
  iPod
  touch
  (
  2
  世代以降
  )
  iPod
  classic
  (120GB
  160GB)
  、お
  よび
  iPod
  nano
  (
  4
  世代以降
  )
  のみに対応します。
  iPod
  shufe
  (
  3
  世代以降
  )
  では、リモコンのみを使用できま
  す。
  iPad
  iPod
  のすべてのモデルでオーディオをお楽
  しみいただけます。
  Apple
  iPad
  iPhone
  iPod
  iPod
  classic
  iPod
  nano
  iPod
  shufe
  および
  iPod
  touch
  Apple
  Inc.
  の商標であり、
  アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。
  Made
  for
  iPod
  Made
  for
  iPhone
  」および「
  Made
  for
  iPad
  」とは、そのアクセサリーが
  iPod
  iPhone
  、ある
  iPad
  の接用にされ、プル
  める能基準をたしていと開発者よって認
  されたものであることを意味します。アップル社は、
  本製品の機能、安全、および規格への適合について、
  一切の責任を負いません。このアクセサリーを
  iPod
  iPhone
  あるいは
  iPad
  と共に使用すると、無線通信の
  能に影響を与える場合があります。
  控えとして、シリアル番号を下の欄にご記入ください
  シリアル番
  :
  ________________________________________________
  製品のご登録をお願いいたします。登録は、から簡
  に行えます
  http://global.Bose.com/register
  ©2013
  Bose
  Corporation.
  本書のいかなる部分も、書面に
  よる事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使
  用は許可されません。
  モード
  ボタン
  音量+ボタン
  中央ボタン
  音量−ボタン
  
  
  
  
  
  http://global.Bose.com
  
  http://Owners.Bose.com/QC20i
  
           
  
  USB
  
  USB  
          
  
  
  
  
  
  A .
  B .3
  C .
  .D    StayHear
  ®
  +
  
  E .
  USB
  F .
  
         
  On
  
        
         
  
  
  Mode   
     
     
      
  Aware
     
  
  Apple
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
     
         20
  i
  .iPadiPodiPhone
     
     
    
     
  
  Apple
  
  
   
  .
   
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Apple
  
  .Apple
  
         
     StayHear
  ®
  +  
  
          
  
  
  
  
  R   L 
          
  
  :StayHear
  ®
  +
  .       
          
  
  .
  .
          
  
  
  . 
  
  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Aware
  
  
  
  .Apple
  
  StayHear
  ®
  +
  
  Apple
  
  
  
  
     
  StayHear
  ®
  +  
  
  
  
  USB
  
  
  Apple
  
  .Apple
  
  
  .Apple
  
  
  Apple
  
  
  
           
  
           
           
  
  
       
  
  iPod touchiPadiPhone 3GS
  iPod160GB120GB  iPod classic
  
  nano
         iPod 
  .iPodiPad
  
  iPod classic  iPod  iPhone  iPad  Apple
   iPod touch  iPod iPod nano
  Apple
  
  Made for iPod  ”iPod 
        
  Made for iPad”iPad
  iPadiPhoneiPod
  
    
       
  Apple  .Apple 
    
  
  iPod       
  
  iPadiPhone
  
  
  ____________________________________
        
         
  .
  .Bose Corporation ©
  
  
  
  
  
  
  
  โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡าน
  และปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย
  ที่สำาคัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ
  โดยละเอียด
  
  
  :
  • http://global.Bose.com
  
  : http://Owners.Bose.com/QC20i
  การชาร‹จ
  
  2
  
  
  USB
  
  
  USB
  
  
  
  (
  
  )
  
  
  16
  หมายเหตุ
  :
  
  
  41°F (5°C)
  
  104°F (40°C)
  ส‡วนประกอบ
  A.
  
  B.
  
  3
  
  C.
  
  D.
  
  StayHear
  ®
  +:
  
  (
  
  )
  
  (
  
  ),
  
  (
  
  )
  E.
  
  USB
  F.
  
  การเปิดเครื่อง
  
  
  
  หมายเหตุ
  :
  
  
  การสลับโหมด
  
  
  
  
  
  การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ Apple
  
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  i
   3.5 .  iPhone, iPod
  
  iPad
  
  
  
  
  3
  
  
  Apple
  
  
  การใชˆงาน ส‡วนควบคุมหูฟัง
   
  +
  
  
  /
   
  /
  
   
  /
  
  
  
  /
  
  
  /
  
  
  /
  
   
  /
  
   
  /
  
  
  
  
  
  /
  
  
  
  
  
  
  /
  
  2
  
  
  
  
  /
  
  Apple
  
  
  หมายเหตุ
  :
  
  
  Apple
  
  ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
  เพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡างมี
  ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุกสวม
  หูฟัง
  StayHear
  ®
  +
  ขนาดที่เหมาะสม
  
  
  
  ()
  
  
   L  R 
  
  
  
  (R)
  
  
  หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear
  ®
  +:
  1.
  
  
  ขˆอควรระวัง
  :
  
  
  2.
  
  3.
  
  
  
  การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
  1.
  
  
  2.
  
  
  
  ความหมายของไฟสัญญาณ
  ไฟสัญญาณเปิดปิด
  /
  แบตเตอรี่
  สี สถานะขณะใชˆงาน
  :
  สถานะขณะชาร‹จ
  :
  
  (
  
  )
  
  
  
  3
  
  
  
  (
  
  )
  
  
  
  3
  
  
  
  (
  
  )
   
    
  :
  
  
  ()
  
  ไฟแสดงสถานะโหมด
  สี ความหมาย
  :
  
  (
  
  )
  
  
  (
  
  )
  
  การแกˆปัญหา
  คุณภาพเสียงไม‡ดี
  
  
  Apple
  
  
  StayHear
  ®
  +
  
  Apple 
  
  
  
  การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย
  
  
  (
  
  )
  
  StayHear
  ®
  +
  
  
  
  อายุแบตเตอรี่สั้น
  (
  นˆอยกว‡า
  16
  ชั่วโมง
  )
  
  USB
  
  
  อุปกรณ‹ไม‡ตอบสนองคำาสั่งจากปุ‚มรีโมท
  
  Apple
  
  
  
  Apple
  
  ไมโครโฟนไม‡ทำางาน
  
  
  Apple
  
  
  
  Apple
  
  ขˆอมูลทางดˆานเทคนิค
  ช‡วงอุณหภูมิ
  
  
  -4°F
  
  113°F (-20°C
  
  45°C)
  
  
  41°F
  
  104°F (5°C
  
  40°C)
  
  สำาหรับการใชˆกับ
  :
  iPhone 3GS ,
  iPad, iPod touch (
  
  2
  
  ), iPod classic
  (120GB, 160GB)
  
  iPod nano (
  
  4
  
  )
  
  iPod shufe (
  
  3
  
  )
  
  iPad
  
  iPod
  
  Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
  iPod shufe
  
  iPod touch
  
  
  Apple Inc.
  
  “Made for iPod,” “Made for iPhone”
  
  “Made for
  iPad”
  
  
  iPod, iPhone
  
  iPad
  
  
  Apple
  
  Apple
  
  
  
  
  
  iPod, iPhone
  
  iPad
  
  
  โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
  หมายเลขซีเรียล
  (
  บนบัตรรับประกัน
  ):
  ________________________________________
  ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณ
  สามารถดำาเนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่
  ):
  http://global.Bose.com/register
  ©2013 Bose Corporation
  หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡
  ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ
  โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร
  
  
  +
  
  /
  
  
  -
  A.
  B.
  D. F.
  E.
  C.
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20i
  Acoustic Noise
  Cancelling
  ®
  Headphones
Bose QuietComfort 20i

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bose QuietComfort 20i sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bose QuietComfort 20i să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bose QuietComfort 20i, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Căști și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Suedeză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Chineză, Arabic. Aveți o întrebare despre Bose QuietComfort 20i sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bose QuietComfort 20i

General
Brand Bose
Model QuietComfort 20i
Produs cască
EAN 17817607223
Limbă Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Suedeză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Chineză, Arabic
Tipul fișierului PDF
Greutate şi dimensiuni
Greutate 44 g
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse USB
Geantă de transport Da
Performanță
Produse compatibile iPod, iPhone, iPad
Lungime cablu 1.32 m
Tipul de produs Căști
Culoarea produsului Black,White
Tip de căști Stereofonic
Tip de utilizare/purtare În ureche
Utilizare recomandată Apeluri & Muzică
Baterie
Tehnologia bateriei Litiu-Ion (Li-Ion)
Continuă timp de redare audio 16 h
Baterie timp de reîncărcare 2 h
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu
Căşti
Cuplare la ureche Intraaural
Microfon
Zgomotului efect de anulare Da
Tip microfon În-linie(cablu)

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.