Bose SIE2

Manual de utilizare Bose SIE2

(1)
 • Följ anvisningarna i bruksanvisningen
  noga. Spara bruksanvisningen för
  framtida referens.
  Mer information om hörlurarna finns på:
  •Endast i USA: http://owners.Bose.com/SIE2
  •
  http://global.Bose.com
  Säkerhetsinformation
  FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR
  •
  Ljud som du vant dig vid att ta som
  påminnelser eller varningssignaler kan låta
  annorlunda när du använder hörlurarna.
  Var uppmärksam på hur dessa ljud kan
  förändras så att du vid behov känner
  igen dem.
  • Du ska inte tappa dem, sitta på dem och du
  ska se till att det inte kommer in vatten i
  dem. Du ska inte heller använda dem när du
  deltar i vattenaktiviteter såsom simning och
  vattenskidåkning.
  •
  Detta armband är impregnerat. Det kan
  emellertid inte skydda enheten vid besvärliga
  väderförhållanden eller vid kraftig svettning.
  Var försiktig när du använder armbandet
  under vid dessa förhållanden eftersom
  enheten kan skadas om den utsätts för väta.
  VARNINGAR
  •
  Innehåller små delar som kan
  orsaka kvävning. Inte lämplig
  för barn under tre år.
  •
  Produkten innehåller magnetiska material.
  • Långvarig exponering av hög musik kan
  ge hörselskador. Vi avråder dig från att
  använda hög volym i hörlurarna, särskilt
  under långa perioder.
  •
  Var försiktig när du använder hörlurarna
  när du framför ett fordon eller är
  engagerad i aktiviteter som kräver hela
  din uppmärksamhet. Kontrollera om det
  finns lagar eller bestämmelser som reglerar
  användning av hörlurar. I viss lagstiftning
  finns det vissa begränsningar för exempelvis
  användning av den ena öronproppen när du
  framför ett fordon.
  Rengöring
  Du kan behöva rengöra hörlurarna med
  jämna mellanrum.
  •
  Öronpropp: Ta bort propparna från
  hörlurarna och gör ren dem med en fuktad
  trasa och mild tvål. Se till att propparna
  är torra innan du sätter tillbaka dem på
  hörlurarna.
  •
  Hörlursöppningen: Gör ren den yttre delen
  med en mjuk trasa. För aldrig in något
  rengöringsverktyg i snäckan.
  •
  Armband: Tvätta för hand. Använd inget
  blekmedel. Vrid inte ut det. Torka det på
  en plan yta. Använd inte strykjärn. Använd
  inte kemtvätt.
  Komponenter
  A. Sladdklämma
  B. Förlängningskabel
  C. StayHear
  ®
  -proppar: Stora (svarta)
  D. StayHear
  ®
  -proppar: Medium, isatta (gråa)
  E. StayHear
  ®
  -proppar: Små (vita)
  F. Armband
  Ansluta till en ljudenhet
  Anslut kabeln för sporthörluren Bose
  ®
  SIE2
  till 3,5 mm-hörlurskontakten på enheten.
  Obs! Längden på hörlurskabeln är
  anpassad för armbandet. Om du behöver
  en längre kabel (när du använder ett
  löpband eller en dator) kan du koppla in
  förlängningskabeln.
  Vikten av god passform
  När du bär hörlurarna så som det är tänkt ger
  de den komfort som du kan förvänta dig av en
  Bose-produkt.
  Varje öronpropp har antingen ett L eller
  ett R för att ange om den är avsedd för
  vänster respektive höger öra. Använd den
  vänstra StayHear
  ®
  -proppen i det vänstra
  örat och den högra StayHear
  ®
  -proppen i
  det högra.
  Anpassa hörlurarna till örat
  Hörlurarna har en mjuk StayHear
  ®
  -propp
  som gör att de vilar bekvämt mot örat.
  Vingen på öronproppen anpassas perfekt
  mot kanten i ytterörat. Så här kontrollerar
  du att öronproppen har rätt storlek:
  1. För in öronproppen i hörselgången bara så
  långt in så att den vilar lätt mot örat.
  2. Luta hörlurarna bakåt och tryck fast
  vingen under kanten vid ytterörat tills den
  sitter fast. Öronproppen ska sitta bekvämt
  och säkert i örat.
  Byta öronproppar
  Välj den öronpropp som ger bäst komfort
  och passning.
  1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen,
  men var försiktig så att inte spetsen får
  några märken.
  VARNING! Du förhindrar skador genom att
  inte dra i StayHear
  ®
  -vingen.
  2. Placera hålet på den nya proppen över
  snäckan och den lilla delen över haken.
  3. Tryck ner öronproppen runt basen på
  spetsen så att den sitter fast.
  Använda armbandet
  1. Sätt in enheten i fickan och anslut
  hörlurskabeln till hörlurskontakten
  på enheten.
  Obs! Du kan kontrollera enhetens
  pekskärm igenom fönstret på armbandet.
  2. Sätt fast armbandet på armen och stoppa
  in överskjutande rem i fliken. Dra åt
  remmen så att armbandet sitter säkert.
  Du kan även förvara hörlurarna här när de
  inte används.
  Felsökning
  Se felsökningsanvisningarna nedan om du får
  problem med att använda hörlurarna. Om du
  behöver hjälp kan du få den med hjälp av
  kontaktuppgifter för ditt område.
  Dålig ljudkvalitet eller inga ljudkanaler
  •
  Kontrollera att hörlurskabeln är
  ordentligt isatt i hörlurskontakten på
  enheten. Kontrollera anslutningen för
  förlängningskabeln om en sådan används.
  •
  Justera bas- och diskantinställningarna
  på enheten.
  • Prova med en annan enhet.
  Utbytesdelar
  Om du behöver köpa nya öronproppar,
  en förlängningskabel eller ett armband ska
  du besöka:
  •Endast i USA: http://owners.Bose.com/SIE2
  •
  http://global.Bose.com
  Fyll i uppgifterna nedan och spara dem
  Serienummer:___________________________________
  (på garantikortet)
  Förvara kvittot tillsammans med brukanvisningen.
  Registrera produkten på:
  http://global.Bose.com/register
  REEBOK är ett registrerat varumärke som tillhör
  Reebok International Limited.
  ©2012 Bose Corporation. Ingen del av detta
  dokument får återges, modifieras, distribueras eller
  användas på något annat sätt utan föregående
  skriftlig tillåtelse.
  깊게 따르십시오. 향후 참조를 위해 사용
  안내서를 보관해
  두십시오.
  헤드폰에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.
  미국에 한함: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  안전 정보
  주의
  사용 중에
  있습.
  필요할 인식할
  있도록 이러한 소리가 어떤
  소리로 들리는지 알아야 합니다.
  담그지 마십시오.
  수영, 수상스키, 서핑 해상
  스포츠 활동 중에는
  착용하지 마십시오.
  암밴드는 방수가 되지 않습니다. 험한 날씨 또는
  못합니다. 수분에 노출될
  경우 장치가 해를 입을
  있으므로 러한 상황에서 암밴드를 착용할
  때는 주의를 요합니다.
  경고
  질식 위험이 발생할 있는 소형
  부품을 포함하고 있습니다. 3
  미만의 어린이가 사용하기에는
  부적합합니다.
  제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다.
  음악
  이상 생길 있습
  . 드폰 사용
  특히 오랜 시간 동안 음악을
  들을
  볼륨으로
  듣지 않는 것이 좋습니다.
  자동차를 운전하거나 신경을 써야 하는 다른
  시에 헤드셋/헤드폰을 사용할 때는 주의하십
  시오. 헤드셋/헤드폰 사용에 대한 현지 법률을
  인하
  준수하십시오. 일부 지역에서는 단일
  어피스
  성과 같이 운전 중에 제품 사용에 대한
  특정 제한 사항이 요구될 있습니다.
  청소
  헤드폰은 주기적인 청소가 필요할 있습니다.
  이어 : 이어 팁을 헤드폰에서 분리한 축축한
  헝겊에 순한 세제를 묻혀 세척합니다. 헤드폰을
  다시 착용하기 전에
  팁을 완전히 말립니다.
  : 사용
  .
  넣으면 안됩니다.
  암밴드: 손세척합니다
  . 표백하지 마십시오. 비틀
  짜지 마십시오. 바짝
  말리십시오. 다림질하지
  마십시오.
  드라이 클린하지 마십시오.
  구성 요소
  A.
  클립
  B.
  연장 케이블
  C.
  StayHear
  ®
  : 대형(검은색)
  D.
  StayHear
  ®
  : 중형, 설치됨(회색)
  E.
  StayHear
  ®
  : 소형(흰색)
  F.
  암밴드
  오디오 장치에 연결
  Bose
  ®
  SIE2 스포 헤드 블을 장치
  3.5mm 헤드폰 잭에 연결합니다.
  : 헤드
  되었
  .
  길어야 경우(
  러닝 머신 또는 컴퓨터
  용도),
  연장 케이블을 사용하십시오.
  올바른 착용의 중요성
  헤드폰을 올바르게 착용할 경우 Bose에서 기대했
  편안함과 성능을 경험할 있습니다.
  L() 또는 R() 표시가 되어 있습니다. 왼쪽
  StayHe
  ar
  ®
  왼쪽 착하
  른쪽 StayHear
  ®
  오른
  부착해야 합니다.
  귀에 헤드폰 착용
  피스
  StayHear
  ®
  착용할 있습니다. 팁의
  날개 부분은 귀이랑
  아래 끼워집니다. 팁이 올바른 크기인지
  확인하려면
  1.
  헤드폰이 귀에 가볍게 걸릴 있도록 이어피
  스를 귓구멍에 넣습니다.
  2.
  헤드폰 뒤로 기울이고 귀이랑 아래에서
  눌러
  니다.
  편안하게 고정되어 착용되어야
  합니다.
  이어 교환
  크기를 선택합니다.
  1.
  벗겨냅니다.
  : StayHea r
  ®
  날개를 잡아당기지 마십시오.
  2.
  팁의 입구 노즐 위에 놓고 슬롯
  노즐 후크 위에
  놓습니다.
  3.
  넣어 팁을 고정합니다.
  암밴드 사용
  1.
  장치 소스 컴파트먼 입하 헤드
  케이블을 장치의 헤드폰
  잭에 연결합니다.
  참고:
  밴드 창을 통해 장치의 터치 스크린을
  조작할
  있습니다.
  2.
  팔에 암밴드를 끼고 추가 패브릭을 아래로
  접어
  넣습니다. 탭을 당겨 올바른 착용 상태로
  정합니다. 탭은 헤드폰을 사용하지 않을
  보관소로도 활용됩니다.
  문제 해결
  헤드 사용 문제 있는 경우 다음 문제
  침을 . 움이
  받으십시오.
  음질 불량 또는
  오디오 채널이 누락된 경우
  .
  사용하고 있을 경우
  연결부를 점검하십시오.
  장치의 저음 고음 설정을 조정하십시오.
  다른 장치를 사용해 보십시오.
  교체용 부품
  ,
  구입하려면 다음을 방문하십시오.
  미국에 한함: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  기록용으로 작성하십시오.
  일련 번호: ______________________________________
  (보증 카드에 있음)
  영수증 사용자 안내서와 함께 보관하십시.
  제품 등록:
  http://global.Bose.com/register
  REEBOK Reebok International Limited 등록 상표
  입니다.
  ©2012 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이
  설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할
  없습니다.
  请务必认真遵守本用户指南中的说明。请保存本
  用户指南留作以后参考。
  有关耳机的更多信息,请访问:
  仅限美国:http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  安全须知
  小心
  当使用耳机时,有些提示音
  或报警音会有一些不
  寻常的特点。了解这些
  音的区别,从而可以在
  需要时识别出来。
  坐、
  湿
  泳、滑水、冲浪等水上运动时佩戴。
  臂带防水在恶天气件下过量汗时
  心,为设
  受损
  警告
  含可能导致窒息的小零件。
  不适合 3 岁以下的儿童使用。
  本产品含有磁性材料。
  长时间处于高音量下可能会造成听力损伤
  。使用
  耳机(尤其是时间较长)时,应避免使用高音量。
  如果您在开
  车或在进行任何需要集中精神的活动
  时要使用耳机
  ,请务必小心。
  了解并遵守当地有
  关耳机使用的法律。有些地方
  法律对在驾驶
  使用此类产品有特别限定,如单耳承的配置。
  清洁
  您的耳机可能需要定期清洁:
  耳塞
  :从耳机上取下耳塞,然后用湿布和温和
  液擦拭。耳塞彻底干燥之后,再安装到耳机上。
  耳机出音孔
  :只能用软布
  清洁外部。切勿将任何
  清洁工具插入出音孔。
  臂带:手洗。
  勿漂白。请勿扭绞。放平使之晾干。
  请勿熨烫。请勿干洗。
  部件
  A.
  衣夹
  B.
  扩展电缆
  C.
  StayHear
  ®
  耳塞:大号(黑色)
  D.
  StayHear
  ®
  耳塞:中号,已安装(灰色)
  E.
  StayHear
  ®
  耳塞:小号(白色)
  F.
  臂带
  连接到音频设备
  
  Bose
  ®
  SIE2 运动机线接到
  3.5 mm 耳机插孔。
  注意
  耳机线缆的长度设计为使用臂带时的
  度。
  线缆(
  使
  用),请连接延长线缆。
  正确安装重要提示
  只要正确佩戴耳机,Bose
  ®
  就能为您带来您所期待
  的舒适感和清晰度。
  
  每个耳塞上都标有 L R,以表明用于左侧还
  是右侧耳承。请务必将左侧 StayHear
  ®
  耳塞连
  接在左侧耳承上,右侧 StayHear
  ®
  耳塞连接在
  右侧耳承上。
  
  将耳机正确地戴在耳朵上
  柔软
  StayHear
  ®
  塞,可以舒服地贴着耳朵内部。耳塞的翼部
  在耳甲的下面。要确定耳塞的尺寸是否合适:
  1.
  将耳承塞入耳道,直到耳机轻轻地贴着耳朵。
  2.
  将耳机向后倾斜
  ,将耳塞翼
  塞到耳甲下,
  至牢固固定。耳塞应该舒
  服又牢固地固定在耳
  朵里。
  
  更换耳塞
  选择最舒服和合适的耳塞类型和尺寸。
  1.
  一定要小心不要损坏耳塞。
  小心为了
  止造成损坏,请勿拖拉 StayHear
  ®
  耳塞的翼部
  2.
  将新耳塞的开口处和小插槽分别对准耳承的
  音孔和出音孔上的弯钩。
  3.
  围绕耳承底部轻轻向下移动耳塞
  ,直到感觉
  塞已经固定牢固。
  
  臂带的用法
  1.
  将设备插入来源舱中,将耳机线缆
  插入设备的
  耳机插孔中。
  注意:通过臂带窗口可以控制设备的触摸屏。
  2.
  戴在
  余的
  扣环
  面。拉动扣环,固定好。耳机不用时,可用此
  扣环存放耳机。
  故障诊断
  使用耳时遇任何题,请据下
  的故障诊断说明尝解决。如果您仍
  需要帮助,
  请使用您所在地区的联系方式获取帮助。
  音质不佳或找不到音频声道
  线
  若适用,可检查延长线缆的连接情况。
  调节设备的低音和高音设置。
  尝试其他设备。
  更换零件
  要购买替换耳塞、延长线缆或臂带,请访问:
  仅限美国:http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  有毒或有害物质或元素的名称及成分
  有毒或有害物质和元素
  零件名称 (Pb) (Hg) (Cd) 六价铬 (CR(VI)) 多溴化联苯 (PBB) 多溴联苯醚 (PBDE)
  金属零件 X 0 0 0 0 0
  塑料零件 0 0 0 0 0 0
  扬声器 X 0 0 0 0 0
  线缆 X 0 0 0 0 0
  O:表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 11363-2006 的限定要求。
  X:表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJ/T 11363-2006 中的限定
  要求。
  请填写以下内容,留作记录
  序列号:_________________________________________
  (在质保卡上)
  请将发票与
  用户指南保存在一起
  注册您的产品,网址 :
  http://global.Bose.com/register
  REEBOK Reebok International Limited 的注册商标。
  版权所 ©2012 Bose Corporation。未经事先书面许
  可,不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的
  任何部分。
  遵守本使用者南中的說明。請
  存好本使用者指南,以備日後參考。
  有關耳機的更多資訊,請瀏覽:
  僅限美國: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  安全須知
  小心
  當使用耳機時,有些提示音或
  報警音會有一些不
  尋常的特點。了解這些聲音
  的區別,從而可以在
  需要時識別出來。
  謹防墜落
  、被壓坐、被浸濕
  或者泳、
  滑水、衝浪等水上運動時佩戴。
  臂帶不防水。在惡劣天條件下或過量汗時
  置。在
  心,
  受損
  警告
  含可能導致窒息的小零件。
  不適合 3
  歲以下的兒童使用。
  本產品含有磁性材料。
  傷。
  使用耳機(尤其是
  時間較長)時,應避免使用高
  音量。
  如果您
  開車或在進行任何需要集中精神的活
  時要使用耳
  ,請務必小心。了解並遵守當地有
  關耳機使用的法律。有些地方的法
  律對在駕駛時
  使用此類產品有特別限定,如單耳承的組態。
  清潔
  您的耳機可能需要定期清潔:
  耳塞
  從耳機上取下耳塞,然後用濕布和溫和皂
  液擦拭。耳塞徹底乾燥之後,再安裝到耳機上。
  耳機出音孔
  :只能用軟布
  潔外部。請勿將任何
  清潔工具插入出音孔。
  臂帶:手洗。請勿漂白。請勿扭絞。放平後晾乾。
  請勿熨燙。請勿乾洗
  部件
  A.
  衣夾
  B.
  延長線纜
  C.
  StayHear
  ®
  耳塞:大號(黑色)
  D.
  StayHear
  ®
  耳塞:中號,已安裝(灰色)
  E.
  StayHear
  ®
  耳塞:小號(白色)
  F.
  臂帶
  連接到音訊裝置
  
  Bose
  ®
  SIE2 機線到裝
  3.5 mm 耳機插孔。
  注意
  耳機線纜的長度設計為使用臂帶時的長
  度。如纜(如
  使
  用),請連接延長纜線。
  正確安裝重要提示
  只要正確佩戴耳機,Bose
  ®
  就能為您帶來您所期待
  的舒適感和清晰度。
  
  每個耳塞上都標有 L R,以表明用於左側還
  是右側耳承。請務必將左側 StayHear
  ®
  耳塞連
  接在左側耳承上,右側 StayHear
  ®
  耳塞連接在
  右側耳承上。
  
  將耳機正確地戴在耳朵上
  上帶一個軟的
  StayHear
  ®
  塞,可以舒服地貼著耳朵內部。耳塞的翼部就
  在耳甲的下面。要確定耳塞的尺寸是否合適:
  1.
  將耳承塞入耳道,直到耳機輕輕地貼著耳朵
  2.
  將耳機向後傾斜,將耳塞翼部塞到耳甲下,直
  至牢固。耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裡。
  
  更換耳塞
  選取最舒服和合適的耳塞類型和尺寸。
  1.
  一定要小心不要損壞耳塞。
  成損拖拉 StayHear
  ®
  耳塞的翼部。
  2.
  將新耳塞的開口處和小插槽分別對準耳承的
  音孔和出音孔上的彎鉤。
  3.
  圍繞耳承底部輕輕向下移動耳塞,直到感覺
  塞已經固定牢固。
  
  使用臂帶
  1.
  將裝置插入來源艙中,將耳機線纜插
  入裝置的
  耳機插孔中。
  過臂窗可裝置
  螢幕。
  2.
  ,將
  面。拉動扣環,固定好。耳機不用
  時,可用此
  扣環存放耳機。
  疑難排解
  使用耳機時遇到任何問題,請根下面
  的疑難排解說明嘗試解決。如果您仍然需
  要協助,
  請使用您所在地區的聯絡方式獲得協助。
  音質不佳或找不到音訊聲道
  若適用,可檢查延長線纜的連接情況。
  調節裝置的低音和高音設定。
  試試另一個裝置。
  更換零件
  要購買替換耳塞、延長線纜或臂帶,請瀏覽:
  僅限美國: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  有毒或有害物質或元素的名稱及成分
  有毒或有害物質或元素
  零件名稱 (Pb) (Hg) (Cd) 六價鉻 (CR(VI)) 多溴化聯苯 (PBB) 多溴聯苯醚 (PBDE)
  金屬零件 X 0 0 0 0 0
  塑膠零件 0 0 0 0 0 0
  揚聲器 X 0 0 0 0 0
  線纜 X 0 0 0 0 0
  O:表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 的限定要求。
  X:表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定
  要求。
  請填寫以下內容,留作記錄
  序號: __________________________________________
  (質保卡上)
  請將收據連同本使用者指南儲存在一起
  註冊您的產品: http://global.Bose.com/register
  REEBOK Reebok International Limited 的註冊商標。
  ©2012 Bose Corporation。未可,不得
  複製、修改、發行或以其他方式使用本材料的任何部分。
  ーナズガの指注意し、慎重って
  ださい。た、必時に覧にるよ
  に、大に保
  してくこおすいた
  ます。
  お使いのヘッドホンに関する詳細情報につきましては、
  次のサイトをご覧ください。
  米国のみ: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  安全上の留意項目
  注意
  ヘッドホンを使用した時、確認や注意
  喚起のための
  音声が、普段と異なった感じで聞こえる場合があり
  ます。必要な時にそれらの音声を認識できるように、
  どのような違いが起こるかをご確認ください。
  ヘッドホン
  を落としたり、上に座った
  り、水に浸し
  たりしないでください。水泳や水上スキー、サーフィ
  ンなどの
  ォータースポーツでは使用しないでく
  さい。
  アームバンドは防水加工をされていないため、機器
  を悪天候
  や過度の発汗から完全に保護することはで
  きません。このような状況でアームバンドを使用さ
  れる際は、水分
  による機器の故障に十分ご注意くだ
  さい。
  警告
  のどに詰まりやすい小さな部品が含
  まれています。3歳未満のお子様には
  適していません
  この製品には磁性材料が含まれています。
  きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い
  影響
  を与えることがあります。特に長時間
  に渡るヘッド
  ホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
  乗り物の
  運転中、あるいは十
  分な注意が必要とされ
  る作業の実施中は、ヘッドセ
  ト/ヘッドホンの使
  用に注意が必要です。ヘッドセッ
  ト/ヘッドホンの
  使用に関する国または地域の法令を確認し、これを
  遵守してください。一部の国または地域の法令では、
  使て、片けの
  ピースの使用など、特定の制
  事項が適用される
  合があります。
  お手入れについて
  定期的にお手入れすることをおすすめします。
  StayHear
  ®
  チップ: ヘッドホンから取り外し、水で薄
  めた中性洗剤に浸した布で拭きます。ヘッドホ
  取り付ける時は、十分に乾燥
  している事を確認して
  ください。
  ッドホンのノズル: 外装を柔らか
  い布で乾拭き
  てください。ノズルの開
  口部に清掃道具を差し込ま
  ないでください。
  ームバン: 水で手洗い
  てください。漂白剤
  使用したり、絞ったりし
  ないでください。平らな面
  に置いて乾燥させ、アイロン
  使用しないでくだ
  い。ドライクリーニングはできません。
  各部の名称
  A.
  クリップ
  B.
  延長コード
  C.
  StayHear
  ®
  チップ: L (...)
  D.
  StayHear
  ®
  チップ: M (...グレー、取り付け済み)
  E.
  StayHear
  ®
  チップ: S(...)
  F.
  アームバンド
  オーディオ機器への接続
  
  Bose
  ®
  SIE2 sport headphoneを、
  楽再生機器3.5 mmッドホ
  ン端子に挿し込み
  ます。
  注記: ヘッドホンのケーブルはアームバンドまで
  の長さを想
  定して設計されています。トレーニン
  マシンやコンピュータなどで使用する場合は、
  延長コードをお使いください。
  正しい装着の重要性
  ボーズ製品の快適な装着感と優れた音質をお楽しみい
  ただくために、ヘッドホンを正しく装着してください。
  
  チップには、左右どちらのイヤーピースに取り付
  かをLRーク
  ていす。
  耳用のStayHear
  ®
  チップをイヤーピースのL側に、
  耳用StayHear
  ®
  ップRにそれ正
  く取り付けてください。
  
  ヘッドホンの耳への装着
  ヘッドホンのイヤーピースには、耳の窪みに
  快適
  に装着できるように設計されたStayHear
  ®
  チップ
  が取り付けられています。このチップ
  のウィング
  部分が、耳の溝にフィットします。適切なサイズ
  のチップを選択するには:
  1.
  ヘッドホンが
  落ちない程度に、イヤーピー
  スを軽
  く耳に挿し込みます。
  2.
  ヘッドホンを後頭部側に倒して、チップのウィン
  グ部分を耳の溝におさめます。チップが耳
  の窪み
  にしっかりと収まり、安定して装
  着できている事
  を確認してください。
  
  チップの交換
  3種類のサイズのチップから、耳に最も
  ィッ
  するものをお選びください。
  1.
  を、
  げ、
  意してイヤーピースから外します。
  注意: ウィング部分を引っ張って、StayHear
  ®
  チッ
  プを破損しないようにしてください。
  2.
  3.
  チップを押して、溝をノズル
  の突起部にはめ込み
  ます。チップがぴったりとはまり、正しく固定さ
  れている事を確認します。
  
  アームバンドの使用方法
  1.
  機器て、
  ーブッド込み
  ます。
  注記: 機器のタッチ画面
  、アームバン
  ドの透
  な窓から操作できます。
  2.
  アームバンドを腕に通し、たるみの部
  分を内側に
  折り込むようにしてタブ部分を巻き付けます。タ
  ブ部分の先
  を引っ張り、マジックテ
  ープで固定し
  ます。ヘッドホンを使用しない時は、タブ部分に
  収納することができます。
  故障かな?と思ったら
  ヘッドホンの使用に問題が生じた場合は、下記の点を
  ご確認ください。問題が解決
  しない場合は、ボーズ株
  式会社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせく
  ださい。
  音質が悪い/片側の音が聞こえない
  ヘッドホンのケーブル
  器のヘッドホ
  ン端子にしっかりと接続されていることを確認し
  す。延長コードを使用している場合は、そちらの接
  続も確認してください。
  と高を調
  ます。
  別の音楽再生機器をお試しください。
  交換用パーツ
  交換StayHear
  ®
  チップ、延長コド、アームバン
  などの購入方法につきましては、弊社webサイ
  トをご
  覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
  米国のみ: http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  製品情報の控え
  シリアル番号(StayHearRチップを外し、ノズル部分に印刷
  されている文字をご確認ください):
  ____________________________________________________
  このガイド
  と共に、ご購入時の領収書と保証書を保管する
  ことをおすすめします
  製品登録: http://global.Bose.com/register
  REEBOKReebok International Limitedの登録商標です
  ©2012 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面
  よる事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は
  許可されません。
  Svenska
  简体中文 繁體中文 日本語
  한국어
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  F.
  Bose
  ®
  sIe2
  http://global.Bose.com
  U.S. only:
  http://Owners.Bose.com/SIE2
  United States ............................ 888-757-9943
  Australia .....................................1800 061 046
  Austria .........................................01 60404340
  Belgium ........................................012 390 800
  Canada ...................................... 800-905-2177
  China .....................................86 400 880 2266
  Denmark .........................................4343 7777
  Europe, Other .................... +31(0) 299390111
  Finland .......................................010 778 6900
  France .......................................01 30 61 67 39
  Germany ....................................0 6172 71040
  Greece ..........................................2106744575
  Hong Kong ..............................852 2123 9000
  Hungary ........................................6040434 31
  India ...........................................1800 11 2673
  Ireland ............................................429671500
  Italy ..............................................800 832 277
  Japan ..........................................0570 080 021
  Latin Markets, Other .................508 614 6000
  Mexico ................................. 001 866 693 2673
  New Zealand ..............................0800 501 511
  Norway .......................................... 62 82 15 60
  Portugal .........................................229419248
  Spain ..............................................917482960
  Sweden .........................................031 878850
  Switzerland ...............................061 975 77 33
  Taiwan ................................... 886 2 2514 7977
  The Netherlands .........................0299 390290
  United Arab Emirates ............. +97148861300
  United Kingdom .......................0844 2092630
  ©2012 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM354729 Rev. 01
  .
  ً
  http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  ً
  ً
  .
  .
  .
  StayHear
  ®
  .
  StayHear
  ®
  .:
  StayHear
  ®
  .
  Bose
  ®
  SIE2
  .
  Bose
  R
  )
  L
  StayHear
  ®
  StayHear
  ®
  StayHear
  ®
  1 .
  2 .
  1 .
  .
  StayHear
  ®
  2 .
  3 .
  1 .
  2 .
  http://owners.Bose.com/SIE2
  http://global.Bose.com
  http://global.Bose.com/register
  Reebok International
  REEBOK
  .
  Limited
  .
  ©2012 Bose Corporation
  
  โปรดใชˆเวลาในการปฏิบัติตามขˆอแนะนำาในคู‡มือผูˆใชˆนี้
  อย‡างรอบคอบ โปรดเก็บรักษาคู‡มือผูˆใชˆนี้สำาหรับการ
  อˆางอิงในภายหนˆา
  
  •สหรัฐฯ เท‡านั้น: http://owners.Bose.com/SIE2
  • http://global.Bose.com
  ขˆอมูลเพื่อความปลอดภัย
  ขˆอควรระวัง
  •
  
  
  • 
  
  •
  
  
  
  
  คำาเตือน
  •
  
   3 
  •
  •
  
  
  
  •/
  
  
  /
  
  
  การทำาความสะอาด
  :
  •: 
  
  
  •: 
  
  
  •: 
  
  ส‡วนประกอบ
  A. 
  B. 
  C.  StayHear
  ®
  :  ()
  D.  StayHear
  ®
  :  ()
  E.  StayHear
  ®
  :  ()
  F. 
  การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ดˆานเสียง
  Bose
  ®
  SIE2 sport headphone
   3.5 . 
  
  หมายเหตุ
  : 
  
   ()
  
  ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
  
   Bose
   L  R 
  
  
  StayHear
  ®
  
   StayHear
  ®
  
  
  การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
  
  StayHear
  ®
  
  
  
  
  
  1. 
  
  2. 
  
  
  การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง
  
  
  1.  
  
  
  คำาเตือน:  
  
  StayHear
  ®
  2. 
  
  
  3. 
  
  การใชˆแถบรัดแขน
  1. 
  
  หมายเหตุ: 
  
  2. 
  
  
  การแกˆปัญหา
  
  
  
  
  เสียงคุณภาพแย‡หรือไม‡มีช‡องสัญญาณเสียง
  •
  
  
  •
  • 
  ชิ้นส‡วนอะไหล‡
  
  
  :
  •สหรัฐฯ เท‡านั้น: http://owners.Bose.com/SIE2
  • http://global.Bose.com
  โปรดกรอกขˆอมูลเพื่อเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
  : __________________________________
  ()
  
  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ‹ของคุณที่:
  http://global.Bose.com/register
  REEBOK  Reebok
  International Limited
  ©2012 Bose Corporation 
  
  
  Sport Headphones
Bose SIE2

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bose SIE2 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bose SIE2 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bose SIE2, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Căști și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Maghiară, Chineză. Aveți o întrebare despre Bose SIE2 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bose SIE2

General
Brand Bose
Model SIE2
Produs cască
EAN 17817578929
Limbă Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Maghiară, Chineză
Tipul fișierului PDF
- Intraaural
- În ureche
- Prin cablu
- Audio (3.5 mm)
- Verde
- Binaural
- 18
- 3.5 mm (1/8")
- 0.8
- 0.53
-
- Căști
Greutate şi dimensiuni
Greutate 18
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse Audio (3.5 mm)
Pernuțe căști (ear pad-uri)
Performanță
Lungime cablu 0.8
Tipul de produs Căști
Culoarea produsului Verde
Tip de căști Binaural
Tip de utilizare/purtare În ureche
Alte caracteristici
Lungime cablu de extensie 0.53
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu
Căşti
Cuplare la ureche Intraaural

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.