Bose SoundDock III

Manual de utilizare Bose SoundDock III

(1)
 • Sounddock
  ®
  SerieS iii
  digital MuSic SySteM
  ©2012 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM361829 Rev. 00
  1-877-721-9154 (U.S.)
  http://global.Bose.com
  U.S. only:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Italiano
  Magyar Polski Português Svenska
  http://global.Bose.com
  U.S. only:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  ?
  Made for: Designet til: Hergestellt für: Geschikt voor: Fabricado para:
  Kohteelle: Conçu pour : Made for: A következőkhöz: Przeznaczony dla:
  Fabricado para: Avsedd för:
  iPod touch (5th generation)
  iPhone 5
  Leggere con attenzione e seguire
  scrupolosamente le Informazioni importanti
  sulla sicurezza, la Garanzia e le Informazioni
  di contatto.
  Guida introduttiva
  Nota: il sistema SoundDock
  ®
  Series III
  supporta e ricarica modelli di iPod e
  iPhone con connettore Apple Lightning.
  Collocare il sistema su una superficie
  stabile e piana.
  
  Collegare l’alimentatore al connettore
  DC POWER sul retro del sistema.
  Inserire l’estremità più piccola del
  cavo di alimentazione nel connettore
  dell’alimentatore.
  Collegare a una presa elettrica CA.
  Si udirà un breve tono che indica che
  l’alimentazione è stata attivata.
  Inserire saldamente l’iPod o iPhone
  nel dock.
  L’iPod o iPhone viene caricato quando
  è nel dock.
  Premere sul telecomando.
  Il telecomando controlla il sistema e le
  funzioni di base dell’iPod o iPhone.
  ?
  Per informazioni aggiuntive sul
  sistema, consultare il Manuale di
  istruzioni completo:
  http://global.Bose.com
  Solo USA:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Risoluzione dei problemi
  L’iPod o l’iPhone non si inserisce
  correttamente nel dock o non si carica:
  Verificare che non vi siano ostruzioni
  nei connettori del dock e reinserire il
  dispositivo.
  Rimuovere la custodia dell’iPod o iPhone.
  Non si sente alcun suono:
  Verificare che il sistema sia alimentato
  dalla rete elettrica.
  Alzare il volume del sistema e
  verificare che una sorgente audio sia
  in esecuzione. Il volume può essere
  regolato mediante il telecomando del
  sistema SoundDock Series III o i controlli
  del volume dell’iPod o iPhone.
  Rimuovere l’iPod o iPhone dal dock per
  5 secondi, quindi reinserirlo.
  Scollegare il cavo di alimentazione per
  un minuto, quindi ricollegarlo. In questo
  modo si reimposterà il sistema.
  L’iPod o iPhone non risponde al
  telecomando:
  Verificare che si stia puntando il
  telecomando direttamente verso il
  centro del sistema.
  Sostituire la batteria del telecomando.
  Informazioni tecniche
  Dimensioni e peso
  6,65” A x 11,91” L x 6,48” P
  (16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm)
  2,1 kg
  Potenza nominale
  Ingresso: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
  76-97 VA
  Per richiedere una copia cartacea del Manuale di
  istruzioni completo, consultare le Informazioni di
  contatto e trovare il numero telefonico relativo alla
  propria area geografica.
  SoundDock e il design del sistema SoundDock sono marchi
  registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
  iPhone, iPod e iPod touch sono marchi
  commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
  altri pesi e Apple Lightning è un marchio commerciale di
  Apple Inc.
  “Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano che
  un accessorio elettronico è stato progettato per essere
  collegato specificamente a un iPod o iPhone ed è
  coperto dalla certificazione del fabbricante riguardo alla
  conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non
  è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o
  della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e
  normativi. L
  ’uso di questo accessorio con un iPod o iPhone
  può influire sulle prestazioni wireless.
  Annotare le seguenti informazioni
  importanti
  Compilare e conservare le seguenti informazioni.
  Numero di serie (sulla scheda di garanzia):
  _________________________________________________
  È importante registrare il sistema SoundDock
  ®
  Series III. La registrazione
  può essere eseguita facilmente sul sito http://global.Bose.com/register.
  Szánjon időt a Fontos biztonsági
  információk, a garanciainformációk és az
  elérhetőségi adatok elolvasására és gondos
  betartására.
  Első lépések
  Megjegyzés: A SoundDock
  ®
  Series III
  rendszer az Apple Lightning csatlakozóval
  felszerelt iPod és iPhone modellek
  kezelésére és töltésére alkalmas.
  Helyezze a rendszert szilárd, vízszintes
  felületre.
  
  Csatlakoztassa a tápegységet a
  DC POWER aljzathoz a rendszer
  hátlapján.
  A hálózati csatlakozózsinór
  kisebb végét dugja a tápegység
  csatlakozóaljzatába.
  Csatlakoztassa a tápegységet egy
  hálózati aljzathoz. A csatlakoztatáskor
  rövid jelzőhang lesz hallható.
  Helyezze az iPod vagy iPhone eszközt
  stabilan a dokkolóba.
  Dokkoláskor az iPod vagy
  iPhone töltődik.
  Nyomja meg a távvezérlő gombját.
  A távvezérlő a rendszer és az alapvető
  iPod vagy iPhone-funkciók vezérlésére
  szolgál.
  ?
  A rendszerről a teljes Kezelési
  útmutató tartalmaz további
  tudnivalókat: http://global.Bose.com
  Csak USA:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Hibaelhárítás
  Az iPod vagy iPhone nem dokkolható
  megfelelően, vagy nem töltődik:
  Ellenőrizze, nincs-e akadály a dokkoló
  érintkezőinél, és helyezze be újból
  az eszközt.
  Vegye le az iPod vagy iPhone
  eszköz tokját.
  Nincs hang:
  Győződjön meg róla, hogy a rendszer
  kap áramot a hálózatról.
  Növelje meg a hangerőt, és
  bizonyosodjon meg róla, hogy
  folyamatban van a lejátszás. A hangerő
  a SoundDock Series III rendszer
  távvezérlőjével vagy az iPod vagy iPhone
  eszköz hangerőszabályzójával állítható.
  Vegye ki a dokkolóból az iPod/iPhone
  eszközt 5 másodpercre, majd szilárdan
  helyezze vissza.
  Húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt,
  majd 1 perc elteltével csatlakoztassa
  újra. A rendszer így alaphelyzetbe áll.
  Az iPod/iPhone nem reagál
  a távvezérlő gombjainak
  megnyomására:
  Ellenőrizze, hogy a rendszer közepe felé
  irányítja-e a távvezérlőt.
  Cseréljen elemet a távvezérlőben.
  Műszaki adatok
  Méretek és tömeg
  6,65” (ma.) x 11,91” (szé.) x 6,48” (mé.)
  (16,89 cm (ma.) x 30,26 cm (szé.) x
  16,47 cm (mé.))
  2,1 kg
  Tápegység névleges paraméterei
  Bemenet: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
  76-97 VA
  Ha a teljes Kezelési útmutató nyomtatott változatára
  van szüksége, a régiójának megfelelő telefonszámokat
  megtalálja az elérhetőségi adatokat tartalmazó lapon.
  A SoundDock és a SoundDock rendszer dizájnja a Bose
  Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
  és más országokban.
  Az iPhone, iPod
  és iPod touch az Apple Inc.
  bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más
  országokban, az Apple Lightning az Apple Inc. bejegyzett
  védjegye.
  A „Made for iPod”, illetve a „Made for iPhone” azt jelenti,
  hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod,
  illetve iPhone eszközhöz való csatlakoztatásra készült, és a
  fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére
  vonatkozó alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple
  nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével, illetve a
  biztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével
  kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozék iPod
  vagy iPhone eszközzel történő használata kedvezőtlen
  hatással lehet a vezeték nélküli működésre.
  Feljegyzendő adatok
  Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.
  Sorozatszám (a garanciajegyen):
  _________________________________________________
  Itt a kitűnő alkalom, hogy regisztrálja SoundDock
  ®
  rendszerét. Ezt egyszerűen megteheti a következő címen:
  http://global.Bose.com/register.
  Należy uważnie przeczytać ważne
  zalecenia dotyczące bezpieczeństwa,
  gwarancję i informacje kontaktowe oraz ich
  przestrzegać.
  Wprowadzenie
  Uwaga: system SoundDock
  ®
  Series III
  współpracuje z modelami urządzeń iPod
  i iPhone ze złączem Apple Lightning,
  umożliwiając ich ładowanie.
  Ustaw system na twardej i równej
  powierzchni.
  
  Podłącz zasilacz do złącza DC POWER
  z tyłu systemu.
  Podłącz mały koniec przewodu
  zasilającego do złącza w zasilaczu.
  Podłącz do gniazda sieciowego.
  Zostanie wyemitowany krótki dźwięk
  oznaczający podłączenie zasilania.
  Wstaw do stacji dokującej urządzenie
  iPod lub iPhone.
  Urządzenie iPod lub iPhone jest
  ładowane po zadokowaniu.
  Naciśnij przycisk pilota zdalnego
  sterowania. Pilot umożliwia
  sterowanie zestawem i podstawowymi
  funkcjami urządzeń iPod lub iPhone.
  ?
  Dodatkowe informacje o systemie
  zawiera pełny Podręcznik
  użytkownika: http://global.Bose.com
  Tylko USA:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Rozwiązywanie problemów
  Urządzenie iPod lub iPhone nie
  jest poprawnie dokowane lub nie
  ładuje się.
  Sprawdź, czy nic nie zasłania styków
  stacji dokującej i umieść w niej
  ponownie urządzenie.
  Zdejmij z urządzenia iPod lub
  iPhone futerał.
  Brak dźwięku:
  Sprawdź, czy system jest zasilany z sieci.
  Zwiększ głośność systemu i sprawdź,
  czy źródło odtwarza dźwięk. Głośność
  można wyregulować przy użyciu
  pilota systemu SoundDock Series III lub
  ustawień głośności urządzenia iPod lub
  iPhone.
  Wyjmij urządzenie iPod lub iPhone ze
  stacji dokującej na 5 sekund, a następnie
  ponownie zamocuj je w stacji.
  Odłącz przewód zasilający na 1 minutę,
  a następnie podłącz go ponownie.
  Spowoduje to zresetowanie systemu.
  Urządzenie iPod lub iPhone nie
  odpowiada na sterowanie pilotem:
  Sprawdź, czy pilot jest skierowany
  bezpośrednio na środek systemu.
  Wymień baterię w pilocie.
  Dane techniczne
  Wymiary i waga
  16,89 cm (wys.) x 30,26 cm (szer.) x
  16,47 cm (głęb.)
  (6,65 cala (wys.) x 11,91 cala (szer.) x
  6,48 cala (głęb.))
  2,1 kg (4,6 funta)
  Parametry zasilacza
  Wejście: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
  76-97 VA
  Aby zamówić drukowaną kopię pełnej instrukcji
  użytkowania, zadzwoń pod numer podany na ulotce
  z danymi kontaktowymi
  SoundDock i wzornictwo systemu SoundDock są
  zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose
  Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
  iPhone, iPod
  i iPod touch są znakami
  towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych
  krajach, a Apple Lightning jest znakiem towarowym firmy
  Apple Inc.
  Terminy „Made for iPod” i „Made for iPhone” oznaczają,
  że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano
  specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod lub telefonu
  iPhone i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający
  spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania.
  Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie
  niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami
  bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego
  akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpływać
  na komunikację bezprzewodową.
  Do wypełnienia dla własnej informacji
  Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.
  Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
  _________________________________________________
  To dobry moment, aby zarejestrować swój system SoundDock
  ®
  Series III.
  Można to zrobić, przechodząc do witryny http://global.Bose.com/register.
  Por favor dedique algum do seu tempo
  para ler com atenção e seguir as instruções
  de Segurança, Garantia e informação de
  Contacto importantes.
  Introdução
  Nota: O sistema SoundDock
  ®
  Series III
  funciona com e carrega modelos iPod e
  iPhone com um conector Apple Lightning.
  Coloque o sistema numa superfície sólida
  e nivelada.
  
  Ligue a fonte de alimentação no
  conector DC POWER na parte de trás
  do sistema.
  Ligue a extremidade pequena do
  cabo de alimentação no conector do
  power pack.
  Ligue a uma tomada elétrica. Irá ouvir
  um som curto a indicar que foi feita
  uma ligação à corrente elétrica.
  Insira firmemente o iPod ou iPhone
  na doca.
  O iPod ou iPhone carrega enquanto
  está na doca.
  Pressione no comando. Sistema de
  controlo remoto e funções básicas iPod
  ou iPhone.
  ?
  Para informação adicional sobre o seu
  sistema, veja o Guia do Proprietário
  completo: http://global.Bose.com
  Apenas para E.U.A.:
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Resolução de problemas
  O iPod ou iPhone não se encaixa na
  doca adequadamente ou não carrega:
  Verifique se há obstruções nos
  conectores da doca e volte a colocar o
  dispositivo.
  Remova a capa do seu iPod ou iPhone.
  Sem som:
  Certifique-se de que o sistema tem
  energia elétrica.
  Aumente o volume do sistema e garanta
  que a fonte de som está a reproduzir.
  O volume pode ser ajustado utilizando o
  sistema remoto SoundDok Series III ou os
  controlos de volume no iPod ou iPhone.
  Remova o iPod ou iPhone da doca
  durante 5 segundos e depois volte a
  inseri-lo com firmeza.
  Desligue o cabo de alimentação por
  1 minuto e depois volte a ligá-lo.
  Isto reinicia o sistema.
  O iPod ou iPhone não responde
  ao comando:
  Cerifique-se de que está a apontar o
  comando diretamente para o meio
  do sistema.
  Substitua as pilhas do comando.
  Informação técnica
  Tamanho e peso
  16,89 cm A x 30,26 cm P x 16,47 cm D
  (6,65” x 11,91” x 6,48”)
  2,1 kg (4,6 lb)
  Características da fonte de
  alimentação
  Entrada: 100-240V , 1,25A, 50-60Hz,
  76-97VA
  Para pedir uma cópia impressa do Guia de Proprietário
  completo, por favor veja a folha com as Informações
  de contacto para encontrar os números de telefone
  fornecidos para a sua região.
  A SoundDock e o design do sistema SoundDock são marcas
  comerciais registadas da Bose Corporation nos Estados
  Unidos e em outros países.
  iPhone, iPod
  e iPod touch são marcas comerciais
  da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países e Apple
  Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.
  “Made for iPod” (fabricado para iPod) e “Made for
  iPhone” (fabricado para iPhone) significa que um acessório
  eletrónico foi concebido para se ligar especificamente
  ao iPod ou iPhone, respetivamente, e foi certificado pelo
  produtor como estando de acordo com os padrões de
  funcionamento da Apple. A Apple não é responsável
  pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua
  conformidade com as normas legais e de segurança. Por
  favor note que o uso deste acessório com iPod ou iPhone
  poderá afetar o funcionamento da rede sem fios.
  Complete os seus registos
  Preencha e guarde para referência futura.
  Número de série (no Cartão de Garantia):
  _________________________________________________
  Agora, é uma boa altura para registar o seu sistema SoundDock
  ®
  Series
  III. Pode fazê-lo facilmente indo a http://global.Bose.com/register.
  Läs igenom och beakta nedanstående
  viktiga säkerhetsinstruktioner, garanti- och
  kontaktinformation.
  Förberedelser
  Obs! SoundDock
  ®
  Series III-systemet kan
  användas med och för att ladda iPod- och
  iPhone-modeller med en Apple Lightning-
  kontakt.
  Placera systemet på en fast och jämn yta.
  
  Anslut nätadaptern till DC POWER-
  kontakten på baksidan av systemet.
  Sätt in den smala kontakten på
  elsladden i uttaget på nätadaptern.
  Anslut den andra änden till ett
  vägguttag. Du hör en ton som
  anger att systemet är anslutet till en
  strömkälla.
  Placera din iPod eller iPhone i dockan.
  iPod- eller iPhone-enheter laddas när
  de sitter i dockan.
  Tryck på på fjärrkontrollen.
  Fjärrkontrollen används för olika iPod-
  eller iPhone-funktioner.
  ?
  Mer information om systemet finns i
  den kompletta bruksanvisningen:
  http://global.Bose.com
  Endast USA
  http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
  Felsökning
  iPod- eller iPhone-enheten dockar
  inte korrekt eller laddas inte:
  Kontrollera om det är fel på
  dockanslutningarna och sätt sedan
  tillbaka enheten.
  Ta bort iPod- eller iPhone-fodralet.
  Inget ljud:
  Kontrollera att systemet har ström.
  Vrid upp volymen och kontrollera att
  källan spelas. Volymen kan justeras
  med SoundDock Series III-systemets
  fjärrkontroll eller med volymkontrollen
  på din iPod eller iPhone.
  Ta bort iPod- eller iPhone-enheten från
  dockan i fem sekunder och sätt sedan
  tillbaka den.
  Ta ut elsladden och vänta i en minut
  och sätt sedan tillbaka den igen.
  Nu återställs systemet.
  Fjärrkontrollen kan inte användas för
  att styra min iPod eller iPhone:
  Se till att du pekar med fjärrkontrollen
  direkt mot systemets mittpunkt.
  Byt ut batteriet.
  Teknisk information
  Storlek och vikt
  16,89 cm (h) x 30,26 cm (b) x 16,47 cm (d)
  (6,65 tum (h) x 11,91 tum (b) x 6,48 tum (d))
  2,1 kg (4,6 lb)
  Märkeffekt
  In: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
  76-97 VA
  I kontaktinformationen finns telefonnummer som
  du kan ringa om du vill ha en tryckt kopia av den
  kompletta bruksanvisningen.
  SoundDock och SoundDock-systemets kännetecknande
  design är registrerade varumärken som tillhör Bose
  Corporation i USA och i andra länder.
  iPhone, iPod
  och iPod touch är varumärken
  som tillhör Apple Inc. registrerat i USA och andra länder.
  Apple Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
  “Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att
  ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en
  iPod-enhet och att den certifierats av producenten samt
  att den uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte
  för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel
  med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen
  observera att användning av detta tillbehör tillsammans
  med iPod eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.
  Fyll i uppgifterna nedan och spara dem
  Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.
  Serienummer (på garantikortet):
  _________________________________________________
  Nu är det dags att registrera ditt SoundDock
  ®
  Series III-
  system. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen
  http://global.Bose.com/register.
Bose SoundDock III

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bose SoundDock III sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bose SoundDock III să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bose SoundDock III, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Stații de docare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Maghiară. Aveți o întrebare despre Bose SoundDock III sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bose SoundDock III

General
Brand Bose
Model SoundDock III
Produs stație de docare
EAN 17817599016, 17817633208, 17817633215, 17817633239, 17817633352
Limbă Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Maghiară
Tipul fișierului PDF
Audio
Canale de ieșire audio 2.0
Puterea RMS -
Gama de frecvenţă -
Conexiune
Conectivitate pentru căşti -
Bluetooth
Intrare AUX
Mufă jack CC-intrare
Radio
Radio FM
Managementul energiei
Tip de sursă de curent AC
Încărcător încorporat
Greutate şi dimensiuni
Lățime 302.26
Adâncime 164.7
Înălţime 168.9
Greutate 2100
Conţinutul de ambalaje
Manual
Telecomandă care se ţine în mână
Design
Culoarea produsului Negru
Performanță
Compatibilitate andocare Apple iPhone, iPod
Egalizator

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.