Braun Pulsonic 790CC

Manual de utilizare Braun Pulsonic 790CC

 • '8' 7;+ )5)/4'8 9+' :'4 */<+8:/*5 )535)53+8
  92. 2@A2 :.;B.9 12 6;@A?B006<;2@ @U =<1?O .=?<C205.? A<1.@
  9.@ C2;A.7.@ AS0;60.@ 12 @B 5<?;< :60?<<;1.@
  ; 2@A2 :.;B.9 @2 92 =?<=<?06<;. 6;3<?:.06W; 6:=<?A.;A2
  =.?. @B @24B?61.1 <;<02?O 9.@ 16@A6;A.@ =62G.@ 12 @B
  ;B2C< .=.?.A< (2 92 6;160. =.@< . =.@< 0<:< 12/2 ?2.96G.?
  9<@ .7B@A2@ @ :BF 3O069
  ; 9.@ A./9.@ =<1?O 0<;@B9A.? 9<@ C.9<?2@ 12 .7B@A2 =.?.
  =?2=.?.? 9<@ =9.A<@ :O@ 5./6AB.92@ )<1<@ 299<@ 5.; @61<
  =?</.1<@ 2; ;B2@A?< 2@AB16< 12 0<06;.
  (6 .94B;. C2G @B?42 .94Y; =?</92:. 29 :.;B.9 0<;A62;2
  6;3<?:.06W; .02?0. 12 0W:< @<9B06<;.? 9.@ =2>B2V.@
  .;<:.9U.@
  @6:6@:< 0B2;A. 0<; B; U;1602 12A.99.1< >B2 92 .FB1.?O .
  2;0<;A?.? ?O=61.:2;A2 9< >B2 /B@0.
  IB2; =?<C205<
  49:8;))/54+9 6'8' +2 ;95 P
  49:8;GM+9 *+ 9+8</G5 P
  49:8;):/54 3'4;'2 P
  ',;< E<81,2;C P

Probleme și întrebări frecvente despre Braun Pulsonic 790CC?

Adresează aici întrebarea ta despre Pulsonic 790CC Braun celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Pulsonic 790CC Braun să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru Pulsonic 790CC Braun. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Pulsonic 790CC Braun pe pagina aceasta.