Dolmar PS32CTLC-35

Manual de utilizare Dolmar PS32CTLC-35

(1)
 • ÐÍóíî
  ÐÍóíî ÌÔÝ
  ÐÍóíî Ý
  ÐÍóíî Ý ÌÔÝ
  Original Instruction Manual
  Instructions d’emploi d’origine
  Originalbetriebsanleitung
  Manuale di istruzioni originale
  Originele gebruiksaanwijzing
  Instrucciones de manejo originales
  Instruções de serviço original
  Original brugsanvisning
  ׳°±®¬¿²¬æ
  λ¿¼ ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ ½¿®»º«´´§ ¾»º±®» °«¬¬·²¹ ¬¸» ½¸¿·² -¿© ·²¬± ±°»®¿¬·±² ¿²¼ -¬®·½¬´§ ±¾-»®ª» ¬¸» -¿º»¬§ ®»¹«´¿¬·±²-ÿ
  Õ»»° ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ÿ
  ߬¬»²¬·±²æ
  Ô·®» ¿¬¬»²¬·ª»³»²¬ ½» ³¿²«»´ ¿ª¿²¬ ´¿ °®»³·8®» ³·-» »² -»®ª·½» »¬ ±¾-»®ª»® ·³°7®¿¬·ª»³»²¬ ´»- ½±²-·¹²»- ¼» -7½«®·¬7ÿ
  Ù¿®¼»® ¿ª»½ ±·² ´» ³¿²«»´ ¼» ·²¬®«½¬·±² ¼»³°´±·ÿ
  ß½¸¬«²¹æ
  Ô»-»² Í·» ª±® ¼»® »®-¬»² ײ¾»¬®·»¾²¿¸³» ¼·»-» Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ ¹®$²¼´·½¸ ¼«®½¸ «²¼ ¾»º±´¹»² Í·» «²¾»¼·²¹¬ ¼·»
  Í·½¸»®¸»·¬-ª±®-½¸®·º¬»²ÿ Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ -±®¹º<´¬·¹ ¿«º¾»©¿¸®»²ÿ
  ߬¬»²¦·±²»æ
  Ñ»®ª¿®» ¿¬¬»²¬¿³»²¬» ´» ²±®³» ¼· ·½«®»¦¦¿ò Û®®±®· ²»´´«± ¼»´´¿ ³±¬±»¹¿ °±±²± »»®» ½¿«¿ ¼· ·²½·¼»²¬·ò
  ݱ²»®ª¿®» ¿½½«®¿¬¿³»²¬» ´» ·¬®«¦·±²· ¼·³°·»¹±ÿ
  Þ»´¿²¹®·¶µæ
  Ô»»- ª±±® ¼» »»®-¬» ·²¾»¼®·¶º²¿³» ¼»¦» ¹»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¼±±® »² ²»»³ ¿´´» ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®-½¸®·º¬»² ·² ¿½¸¬ò
  Ù»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¾»©¿®»²ÿ
  ߬»²½·-²æ
  Û- ·²¼·-°»²-¿¾´» ´»»® ½±² ³«½¸¿ ¿¬»²½·-² ´¿- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶± ¿²¬»- ¼» «¬·´·¦¿® ´¿ ³±¬±-·»®®¿ °±® °®·³»®¿ ª»¦ò
  •Ð®»-¬» »-°»½·¿´ ¿¬»²½·-² ¿ ´¿- ®»½±³»²¼¿½·±²»- ¼» -»¹«®·¼¿¼ÿ ݱ²-»®ª¿® ½«·¼¿¼±-± ´±- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶±ò
  ߬»²9=±æ
  ß²¬»- ¼¿ °®·³»·®¿ ½±´±½¿9=± »³ -»®ª·9±ô ´»® ¿¬»²¬¿³»²¬» »-¬¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9± » -»¹«·® -»³ º¿´¬¿ ¿- ²±®³¿- ¼»
  -»¹«®¿²9¿ÿ Ù«¿®¼¿® ¾»³ ¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9±ÿ
  Ѿ-æ
  Ô:- ª»²´·¹-¬ ¼»²²» ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ ·²¼»² ³¿-µ·²»² ¬¿¹»- · ¾®«¹ ±¹ ±ª»®¸±´¼ «²¼»® ¿´´» ±³-¬:²¼·¹¸»¼»®
  -·µµ»®¸»¼-®»¹´»®²»ò Ñ°¾»ª¿® ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ò
Dolmar PS32CTLC-35

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Dolmar PS32CTLC-35 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Dolmar PS32CTLC-35 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Dolmar PS32CTLC-35, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Drujbe și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Franceză, Italiană, Olandeză, Portugheză, Spaniolă, Grec. Aveți o întrebare despre Dolmar PS32CTLC-35 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Dolmar PS32CTLC-35

General
Brand Dolmar
Model PS32CTLC-35
Produs Drujbă
Limbă Engleză, Franceză, Italiană, Olandeză, Portugheză, Spaniolă, Grec
Tipul fișierului PDF