Manual de utilizare Electrolux ETG 240

Electrolux ETG 240

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Electrolux ETG 240. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Electrolux
Model
ETG 240
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.electrolux.com
Table-top grill ETG240
S Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 7
N Bruksanvisning . . . . . . . . . . 11
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 15
Instruction book . . . . . . . . . 19
D Gebrauchsanweisung . . . . . 23
F Mode d’emploi . . . . . . . . . . 27
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 31
I Istruzione per l'uso . . . . . . . 35
E Instrucciones de uso. . . . . . 39
P Instruções de utilização . . . 43
Návod k použití . . . . . . . . . . 47
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 51
H Használati útmutató . . . . . . .56
Návod na obsluhu . . . . . . . .60
Navodilo za uporabo . . . . . .64
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .68
Priročnik za navodila . . . . . .72
Instrucţiuni de utilizare . . . . .76
Rokasgrāmata . . . . . . . . . . .80
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . . .84
Kasutusjuhend . . . . . . . . . . .88
Kullanma kılavuzu . . . . . . . .92
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . . .96
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè101
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .106
PAGE
822_949_373 ETG240_Elux.book Seite 1 Montag, 24. Dezember 2007 12:02 12

Probleme și întrebări frecvente despre Electrolux ETG 240?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Electrolux ETG 240, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la