Manual de utilizare Electrolux ETG340

Electrolux ETG340

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Electrolux ETG340. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Electrolux
Model
ETG340
Produs
EAN
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.electrolux.com
Table grill ETG340
S Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 2
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 5
N Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 8
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 11
Instruction book . . . . . . . . . 14
D Gebrauchsanweisung . . . . . 17
F Mode d’emploi . . . . . . . . . . 20
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . 23
I Istruzione per l'uso . . . . . . . 26
E Instrucciones de uso. . . . . . 29
P Instruções de utilização . . . 32
Návod k použití . . . . . . . . . . 35
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 38
H Használati útmutató . . . . . . .41
Návod na obsluhu . . . . . . . .44
Navodila za uporabo . . . . . .47
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .50
Priročnik za navodila . . . . . .53
Instrucţiuni de utilizare . . . . .56
Rokasgrāmata . . . . . . . . . . .59
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . . .62
Kasutusjuhend . . . . . . . . . . .65
Kullanma kılavuzu . . . . . . . .68
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . . .71
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.74
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . . .77
PAGE
822_949_461 ETG340_Elux.book Seite 1 Freitag, 8. Mai 2009 6:47 18

Probleme și întrebări frecvente despre Electrolux ETG340?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Electrolux ETG340, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Tipul de produs Aragaz clasic
Culoarea produsului Negru
Tipul de control Butoane
Culoarea produsului Negru
Lungime cablu 1.5
Suprafaţă de gătire 410 x 300
Capac -
Strat protector de care nu se lipeşte yes
Factorul de formă   Platou de masă
Capabilitate de incorporare no
Forma suprafeței de gătit Dreptunghiulare
Material carcasă -
Tip Top suprafata -
Ecran încorporat no
Caracteristici
Culoarea produsului Negru
Performanță
Termostat ajustabil yes
Putere totală 2200
Tipul Grătar
Sursă de căldură Electrice
Tavă ulei no
Indicator nivel ulei no
Comutator pornit / oprit yes
Ergonomice
Element de încălzire detasabil yes
Stelaj detasabil de grill yes
Tavă prin picurare detaşabilă yes
Cool touch mâner (e) yes
Roţi Castor no
Picioarele no