Manual de utilizare Gorenje CW55SC

Gorenje CW55SC

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Gorenje CW55SC. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Gorenje
Model
CW55SC
Produs
EAN
3838942779879
Limbă
Engleză, Franceză, Polonez, Rusă, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Kuhinjska posoda
Navodila za uporabo
Cookware
Instruction manual
Oale
Manual de utilizare
Hrnce
Edények
Használati útmutató
Garnki
Òåíäæåðè
êàñòðþëè
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
êàñòðþëè
Návod k obsluze
Notice d'utilisation
Kuhinjsko posuðe
Upute za uporabu
Kuhinjsko posuðe
Uputstvo za upotrebu
Êó¼íñêè ñàä
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Návod na obsluhu
Instrukcja obs³ugi
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
I
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Kuchyòská nádoba
Récipient
(INOX 18/10Cr-Ni)

Probleme și întrebări frecvente despre Gorenje CW55SC?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Gorenje CW55SC, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Caracteristici
Culoarea produsului Din oţel inoxidabil
Culoare mâner Din oţel inoxidabil
Material Din oţel inoxidabil
Material mâner Din oţel inoxidabil
Capacitatea 5.5
Număr de mânere 2
Dovada maşina de spălat vase yes
Material capac De sticlă
Greutate şi dimensiuni
Greutate   2100