Gorenje TG2300B

Manual de utilizare Gorenje TG2300B

(1)
 • Navodila za uporabo
  Uputstva za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Instruction manual
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
  Instrukcja obs³ugi
  Manual de instrucþiuni
  Návod k obsluze
  Használati utasítás
  I
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  Návod na obsluhu
  íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  SI
  BIH HR
  SRB - MNE
  GB
  BG
  PL
  RO
  SK
  CZ
  HU
  UA
  RUS
  TG 2300 B
  Ploðèa za þar
  Ploèa za peèenje
  Ploèa roðtilja
  Grilling plate
  Ïëî÷à çà ïå÷åíå
  Pùyta opiekajàca
  Placã
  Platòa na grilovanie
  Grilovací desku
  Grillezõlap
  Ïëèòà äëÿ ãðèëþ
  Ðåøåòêó-ãðèëü
Gorenje TG2300B

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Gorenje TG2300B sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Gorenje TG2300B să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Gorenje TG2300B, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Grătare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Polonez, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Gorenje TG2300B sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Gorenje TG2300B

Brand Gorenje
Model TG2300B
Produs grătar
EAN 3838942664359
Limbă Română, Engleză, Polonez, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Performanță
Putere totală 2300
Design
Culoarea produsului Negru
Greutate şi dimensiuni
Lățime 480
Adâncime 320

Manuale de produse conexe

grătar Gorenje