Manual de utilizare Gorenje TG2300B

Gorenje TG2300B

Vezi aici gratuit manualul pentru TG2300BGorenje. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de TG2300BGorenje pe pagina aceasta.

Brand
Gorenje
Model
TG2300B
Produs
EAN
3838942664359
Limbă
Engleză, Polonez, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instruction manual
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Instrukcja obs³ugi
Manual de instrucþiuni
Návod k obsluze
Használati utasítás
I
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod na obsluhu
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
SRB - MNE
GB
BG
PL
RO
SK
CZ
HU
UA
RUS
TG 2300 B
Ploðèa za þar
Ploèa za peèenje
Ploèa roðtilja
Grilling plate
Ïëî÷à çà ïå÷åíå
Pùyta opiekajàca
Placã
Platòa na grilovanie
Grilovací desku
Grillezõlap
Ïëèòà äëÿ ãðèëþ
Ðåøåòêó-ãðèëü

Probleme și întrebări frecvente despre Gorenje TG2300B?

Adresează aici întrebarea ta despre TG2300BGorenje celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de TG2300BGorenje să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Performanță
Putere totală 2300
Design
Culoarea produsului Negru
Culoarea produsului Negru
Greutate şi dimensiuni
Lățime 480
Adâncime 320
Lățime 480
Adâncime 320