Manual de utilizare Gorenje TG2300B

Gorenje TG2300B

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Gorenje TG2300B. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Gorenje
Model
TG2300B
Produs
EAN
3838942664359
Limbă
Engleză, Polonez, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instruction manual
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Instrukcja obs³ugi
Manual de instrucþiuni
Návod k obsluze
Használati utasítás
I
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod na obsluhu
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
SRB - MNE
GB
BG
PL
RO
SK
CZ
HU
UA
RUS
TG 2300 B
Ploðèa za þar
Ploèa za peèenje
Ploèa roðtilja
Grilling plate
Ïëî÷à çà ïå÷åíå
Pùyta opiekajàca
Placã
Platòa na grilovanie
Grilovací desku
Grillezõlap
Ïëèòà äëÿ ãðèëþ
Ðåøåòêó-ãðèëü

Probleme și întrebări frecvente despre Gorenje TG2300B?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Gorenje TG2300B, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Performanță
Putere totală 2300
Design
Culoarea produsului Negru
Culoarea produsului Negru
Greutate şi dimensiuni
Lățime 480
Adâncime 320
Lățime 480
Adâncime 320