Manual de utilizare Hotpoint KIS 640 B

Vezi aici gratuit manualul pentru KIS 640 B Hotpoint. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de KIS 640 B Hotpoint pe pagina aceasta.

English
GB
Instructions for use
HOB
Contents
Istruzioni importanti per la sicurezza 13
Consigli per la salvaguardia dell'ambiente 14
Dichiarazione di conformità 14
Prima dellutilizzo 14
Recipienti preesistenti 14
Diametri fondo pentola consigliati 15
Tabella potenze 15
Installazione 16
Collegamento alla rete elettrica 16
Istruzioni per luso 17
Operazioni di pulizia 20
Guida ricerca guasti 20
Rumorosità del piano di cottura 20
Servizio assistenza 21
Consignes de securite importantes 22
Conseils pour la protection de
lenvironnement 23
Declaration de conformite 23
Avant dutiliser lappareil 23
Anciens recipients 23
Diamètre conseille pour le
fond
des casseroles 24
Table des puissances 24
Installation 25
Branchement électrique 25
Mode demploi 26
Nettoyage 28
Diagnostic des pannes 29
La table de cuisson est bruyante 29
Service apres-vente 29
Important safety instructions 5
Safeguarding the environment 6
Declaration of conformity 6
Before use 6
Existing pots and pans 6
Recommended pot bottom widths 6
Installation
7
Power level table 7
Electrical
connection 8
Instructions for use 9
Cleaning 11
Troubleshooting guide 11
Noises made by the hob 11
After-sales service 12
IT
FR
Istruzioni per l’uso
PIANO COTTURA
Sommario
Mode d’emploi
TABLE DE CUISSON
Sommaire
Français
Italiano
Instrucciones importantes
para la seguridad 30
Consejos para proteger el medio
ambiente 31
Declaración de conformidad 31
Antes del uso 31
Recipientes preexistentes 31
Diámetros recomendados
para el fondo de la olla 32
Tabla de potencias 32
instalación 33
Conexión eléctrica 33
instrucciones de uso 34
limpieza 37
Guía para la solución de problemas 37
Ruido generado por la placa
de cocción 37
Servicio de
asistencia técnica 38
ES
Manual de instrucciones
ENCIMERA
Sumario
Español
Instruções para a utilização
PLANO
Índice
PT
Português
LIGAÇÃO ELÉTRICA
Instruções de segurança importantes 3
Conselhos para a protecção do ambiente 40
Declaração de conformidade 40
Antes da utilização 40
Recipientes pré-existentes 40
Diâmetros aconselhados do fundo das panelas 41
Tabela de potências 41
Instalação 42
Ligação elétrica 42
Instruções de utilização 43
Guia para resolução de avarias 46
Ruído gerado pela placa 46
Serviço pós-venda 47
L impeza 46
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
INSTALACJA
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
Instrukcja obsługi
PŁYTA GRZEJNA
Spis treści
Ważne instrukcje bezpieczeństwa 48
Porady dotyczące ochrony środowiska 49
Deklaracja zgodności 49
Przed rozpoczęciem pracy 49
I stniejące naczynia 50
Zalecane średnice dna naczyń 50
Tabela mocy 51
Instalacja 51
Podłączenie do zasilania 52
Instrukcja obsługi 53
Instrukcja wyszukiwania usterek 55
Czyszczenie 55
Hałas generowany przez płytę kuchenną 56
Serwis techniczny 56
PL
Polski
Důležité bezpečnostní pokyny 57
Rady k ochraně životního prostředí 58
Prohlášení o souladu s předpisy 58
Před použitím 58
Staré nádoby 58
Doporučené průměry dna nádoby 59
Instalace 60
Připojení k elektrické síti 60
Návod k použití 62 čištění 64
Jak odstranit poruchu 64
Hluk zapnuté varné desky 65
Servis 65
tabulka výkonů 59
Návod k použití
VARNÁ DESKA
Obsah
CZ
Česky
Instrucţiuni importante privind siguranţa 66
Recomandări pentru protecţia
Mediului înconjurător 67
Înainte de utilizare 67
Recipiente deja existente 67
Diametre recomandate pentru baza oalelor 68
Tabel niveluri de putere 68
Instalarea 69
Conectarea la reţeaua de alimentare
cu energie electrică 69
Instrucţiuni de utilizare 70
Curăţenie 73
Ghidul de detectare a defecţiunilor 73
Zgomot generat de plită 73
Serviciul de asistenţă tehnică 74
Românã
Instrucţiuni de folosire
ARAGAZ CUPTOR
RO
TR
Türkçe
Kullanım talimatları
OCAK
İçindekiler
Önemli güvenlik talimatları 5
Çevrenin korunması 6
Uygunluk bildirimi 6
Kullanım öncesi 6
Eski tencereler ve tavalar 6
Önerilen tencere alt
genişlikleri 6
Kurulum 7
Güç seviyesi tablosu
79
Elektrik bağlantısı
Kullanım talimatları
Temizlik 81
Sorun giderme rehberi 81
Ocaktan gelen sesler 81
Satış sonrası hizmetleri
82
TR
78
7
7 7
7
7
7
7
7
7

Probleme și întrebări frecvente despre Hotpoint KIS 640 B?

Adresează aici întrebarea ta despre KIS 640 B Hotpoint celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de KIS 640 B Hotpoint să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Hotpoint
Model KIS 640 B
Produs aragaz
EAN 8007842933055
Limbă Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Polonez, Română, Turc
Grup de produse Aragazuri
Tipul fișierului PDF
Ergonomice
Temporizator
Tipul de control Tactil
Poziție control Top fata
Indicator de caldură reziduală
Blocare pentru copii
Ecran încorporat
Design
Amplasare aparat Încorporat
Tip plită Plită cu zonă de inducție
Tip Top suprafata De sticlă
Numarul arzatoarelor 4
Număr arzătoare cu gaz 0
Număr zone de gătit electrice 4
Culoarea produsului Negru
Diametru arzător mic/zonă 2500
Arzatoare regulate 4000
Arzatoare largi 6000
Arzător foarte mare, de mare viteză/zonă de gătit 7200
Funcție de accelerare (boost)
Managementul energiei
Sarcină de curent la conectare (electric) -
Sarcina de curent la conectare (gaz) -
Greutate şi dimensiuni
Lățime 580
Adâncime 510
Înălţime 52
Lățime compartiment de instalare 560
Adâncime compartiment de instalare 490
Performanță
Numărul nivelurilor de putere 9
Număr de zone de gătit utilizate simultan 4