Manual de utilizare Husqvarna 122HD60

Husqvarna 122HD60

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Husqvarna 122HD60. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Husqvarna
Model
122HD60
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Română, Grec, Croat
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.husqvarna.com/
122HD45
122HD60
GB Operator’s manual 2-20
SE Bruksanvisning 21-39
DK Brugsanvisning 40-58
FI Käyttöohje 59-77
DE Bedienungsanweisung 78-97
FR Manuel d’utilisation 98-117
NL Gebruiksaanwijzing 118-137
ES Manual de instrucciones 138-157
PT Instruções para o uso 158-177
IT Istruzioni per l’uso 178-197
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 198-218
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 219-237
RO Instrucöiuni de utilizare 238-257
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 258-277
EE Käsitsemisõpetus 278-295
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 296-314
LT Naudojimosi instrukcijos 315-333
CZ Návod k pouÏití 334-353
SK Návod na obsluhu 354-372
PL Instrukcja obs∏ugi 373-392
HU Használati utasítás 393-412
HR Priruãnik 413-431
NO Bruksanvisning 432-451
SI
Navodila za uporabo
452-470
BA
Uputstvo o upotrebi 471- 490
RS
Priruãnik 491- 510
TR
Kullanım kılavuzu 511- 530
H1153993-26,122HD45,60,#6DE7.fm Page 1 Friday, March 2, 2012 10:05 AM

Probleme și întrebări frecvente despre Husqvarna 122HD60?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Husqvarna 122HD60, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

- Mașină de tuns garduri benzină/gaz
- 590
- 0.3
- -
- 4900
- 94
- 600
- -
- Benzină
- Mașină de tuns garduri benzină/gaz
Caracteristici
Capacitate rezervor combustibil 0.3
Detalii tehnice
Nivel zgomot 94
Mărimea lamei 590
Managementul energiei
Sursă de alimentare Benzină
Putere motor 600
Greutate şi dimensiuni
Greutate   4900