Husqvarna T425

Manual de utilizare Husqvarna T425

(1)
 • T425
  Operators manual Bedienungsanweisung Manuel d’utilisation
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de instrucciones
  Instruções para o uso
  I
  struzioni per l’uso
  óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
  Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
  Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
  Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.
  Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
  Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
  Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
  Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.
  ðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü,
  ÷òî ‚àì âñå ïîíßòíî.
  ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
  EE
  EE
  NN
  NN
  22
  22
  --
  --
  33
  33
  88
  88
  DD
  DD
  EE
  EE
  33
  33
  99
  99
  --
  --
  77
  77
  66
  66
  FF
  FF
  RR
  RR
  77
  77
  77
  77
  --
  --
  11
  11
  11
  11
  44
  44
  NN
  NN
  LL
  LL
  11
  11
  11
  11
  55
  55
  --
  --
  11
  11
  55
  55
  11
  11
  EE
  EE
  SS
  SS
  11
  11
  55
  55
  22
  22
  --
  --
  11
  11
  99
  99
  00
  00
  PP
  PP
  TT
  TT
  11
  11
  99
  99
  11
  11
  --
  --
  22
  22
  22
  22
  99
  99
  II
  II
  TT
  TT
  22
  22
  33
  33
  00
  00
  --
  --
  22
  22
  66
  66
  77
  77
  RR
  RR
  UU
  UU
  22
  22
  66
  66
  88
  88
  --
  --
  33
  33
  00
  00
  99
  99
  GG
  GG
  RR
  RR
  33
  33
  11
  11
  00
  00
  --
  --
  33
  33
  44
  44
  99
  99
Husqvarna T425

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Husqvarna T425 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Husqvarna T425 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Husqvarna T425, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Drujbe și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Germană, Grec, Spaniolă, Franceză, Italiană, Olandeză, Portugheză. Aveți o întrebare despre Husqvarna T425 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Husqvarna T425

General
Brand Husqvarna
Model T425
Produs Drujbă
Limbă Engleză, Germană, Grec, Spaniolă, Franceză, Italiană, Olandeză, Portugheză
Tipul fișierului PDF