Manual de utilizare iGET Li-Polymer, 12000 mAh

iGET Li-Polymer, 12000 mAh

Vezi aici gratuit manualul pentru Li-Polymer, 12000 mAhiGET. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Li-Polymer, 12000 mAhiGET pe pagina aceasta.

Brand
iGET
Model
Li-Polymer, 12000 mAh
Produs
EAN
8594177650110
Limbă
Engleză, Germană, Polonez, Rusă, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
CZ
2
I. Úvod
Děkujeme za zakoupení Power banky iGET. Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tuto příručku.
Rovněž tuto příručku uschovejte pro budoucí použití. Pomocí přibaleného microUSB kabelu můžete dobíjet své
mobilní zařízení a být dostupný po delší dobu.
II. Bezpečnostní opatření
Zařízení používejte pouze a výlučně v souladu s touto příručkou. Nedodržení pokynů může vést k požáru nebo
poškození zařízení.
1. Z bezpečnostních důvodů chraňte zařízení před pádem, zkratem el. obvodů a vysokými teplotami. Pokud se
přístroj nebo baterie zdeformuje a zařízení poškodí, okamžitě přestaňte zařízení používat.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení mohou používat pouze dospěosoby. Za použití jinými osobami tohoto
zařízení je odpovědný jeho majitel.
3. Uvnitř produktu se nachází baterie. Z bezpečnostních důvodů se nepřibližujte k produktu s kovovými předměty,
které by mohly způsobit zkrat.
4. Produkt nesmí být umístěn a používán v horkém (více jak 40°C) nebo studeném (méně jak 0°C) prostředí.
Zároveň produkt nesmí být umístěn a používán ve vlhkém (více jak 85%) nebo prašném prostředí, nebo v blízkosti
ohně.
5. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu a teplenému záření a produkt nesmí být zakrýván, tj. musí mít
neustálý přísun chladnějšího okolního vzduchu.
6. Nevystavujte produkt k přímému kontaktu s tekutinami (voda), nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky
k čištění včetně alkoholu. Použijte pouze suchý hadřík.
7. Zařízení musí splňovat požadavky potřebné k použití stejnosměrného proudu, použití jiného napájecího zdroje
může způsobit požár nebo poruchu.
8. Silný náraz může způsobit požár nebo výbuch.
9. Při používání produktu dbejte na to, že máte sucruce. V opačném případě může dojít k poškození produktu
nebo k úrazu elektrickým proudem.
10. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte
svého prodejce.
11. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u
Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů
nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku,
obalu nebo tištěných materiálech.
12. Životnost baterie v zařízení je 500 nabíjecích cyklů. Ztráta kapacity způsobena běžným užíváním nezakládá
nárok na reklamaci.
13. Za účelem řádného uplatnění případné reklamace výrobku si nechejte u prodávajícího vyplnit a potvrdit
záruční list na konci CZ manuálu včetně uvedení sériového čísla zakoupeného výrobku, které se musí
shodovat se sériovým číslem uvedeným jak na dokladu o koupi výrobku a dodacím listu, tak i na
zakoupeném výrobku. Produkt reklamujte u svého prodejce, pokud není na webu www.iget.eu uvedeno
jinak.
III. Podmínky použití
1. Před prvním použitím je třeba baterii dobít na maximum, to může trvat 3 24 hodin v závislosti na kapacitě a
modelu. Následně proveďte minimálně 3 cykly plného nabití a vybití. 2. Pro dosažení nejlepších výsledků
uchovávejte zařízení v teplotách mezi 10ºC až 30ºC.
3. Pokud nebude zařízení po dlouhou dobu používáno, ztratí své elektrické vlastnosti. Zařízení musíte plně dobít
alespoň jednou za tři měsíce.
4. Úroveň nabití baterie s časem klesá, i když zařízení není používáno - to je přirozená vlastnost baterie. Pokud
budete chtít baterii znovu použít, napřed ji plně dobijte.
5. Zařízení udržujte čisté. Pokud je zařízení nebo jeho konektor zašpiněno, před dalším použitím jej očistěte
suchým hadříkem.

Probleme și întrebări frecvente despre iGET Li-Polymer, 12000 mAh?

Adresează aici întrebarea ta despre Li-Polymer, 12000 mAhiGET celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Li-Polymer, 12000 mAhiGET să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Număr de dispozitive conectate simultan (max) 2
Culoarea produsului Din oţel inoxidabil
Material carcasă -
Compatibilitate încărcător Mobile phone/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-book reader
Conformitate RoHS yes
Managementul energiei
Tehnologia bateriei Polimer Litiu (LiPo)
Performanţa bateriei 12000
Sursă încărcare USB
Conexiune
Număr de porturi USB 2
Greutate şi dimensiuni
Lățime 153
Adâncime 73
Înălţime   15
Greutate   220
Datele de ambalare
Greutatea pachetului 268
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse USB