iGET Li-Polymer, 12000 mAh

Manual de utilizare iGET Li-Polymer, 12000 mAh

(1)
 • CZ
  2
  I. Úvod
  Děkujeme za zakoupení Power banky iGET. Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tuto příručku.
  Rovněž tuto příručku uschovejte pro budoucí použití. Pomocí přibaleného microUSB kabelu můžete dobíjet své
  mobilní zařízení a být dostupný po delší dobu.
  II. Bezpečnostní opatření
  Zařízení používejte pouze a výlučně v souladu s touto příručkou. Nedodržení pokynů může vést k požáru nebo
  poškození zařízení.
  1. Z bezpečnostních důvodů chraňte zařízení před pádem, zkratem el. obvodů a vysokými teplotami. Pokud se
  přístroj nebo baterie zdeformuje a zařízení poškodí, okamžitě přestaňte zařízení používat.
  2. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení mohou používat pouze dospěosoby. Za použití jinými osobami tohoto
  zařízení je odpovědný jeho majitel.
  3. Uvnitř produktu se nachází baterie. Z bezpečnostních důvodů se nepřibližujte k produktu s kovovými předměty,
  které by mohly způsobit zkrat.
  4. Produkt nesmí být umístěn a používán v horkém (více jak 40°C) nebo studeném (méně jak 0°C) prostředí.
  Zároveň produkt nesmí být umístěn a používán ve vlhkém (více jak 85%) nebo prašném prostředí, nebo v blízkosti
  ohně.
  5. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu a teplenému záření a produkt nesmí být zakrýván, tj. musí mít
  neustálý přísun chladnějšího okolního vzduchu.
  6. Nevystavujte produkt k přímému kontaktu s tekutinami (voda), nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky
  k čištění včetně alkoholu. Použijte pouze suchý hadřík.
  7. Zařízení musí splňovat požadavky potřebné k použití stejnosměrného proudu, použití jiného napájecího zdroje
  může způsobit požár nebo poruchu.
  8. Silný náraz může způsobit požár nebo výbuch.
  9. Při používání produktu dbejte na to, že máte sucruce. V opačném případě může dojít k poškození produktu
  nebo k úrazu elektrickým proudem.
  10. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte
  svého prodejce.
  11. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že
  použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
  komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
  sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
  pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
  negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
  nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
  nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
  souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci
  elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou
  likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u
  Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
  elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol
  (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci
  elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů
  nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku,
  obalu nebo tištěných materiálech.
  12. Životnost baterie v zařízení je 500 nabíjecích cyklů. Ztráta kapacity způsobena běžným užíváním nezakládá
  nárok na reklamaci.
  13. Za účelem řádného uplatnění případné reklamace výrobku si nechejte u prodávajícího vyplnit a potvrdit
  záruční list na konci CZ manuálu včetně uvedení sériového čísla zakoupeného výrobku, které se musí
  shodovat se sériovým číslem uvedeným jak na dokladu o koupi výrobku a dodacím listu, tak i na
  zakoupeném výrobku. Produkt reklamujte u svého prodejce, pokud není na webu www.iget.eu uvedeno
  jinak.
  III. Podmínky použití
  1. Před prvním použitím je třeba baterii dobít na maximum, to může trvat 3 24 hodin v závislosti na kapacitě a
  modelu. Následně proveďte minimálně 3 cykly plného nabití a vybití. 2. Pro dosažení nejlepších výsledků
  uchovávejte zařízení v teplotách mezi 10ºC až 30ºC.
  3. Pokud nebude zařízení po dlouhou dobu používáno, ztratí své elektrické vlastnosti. Zařízení musíte plně dobít
  alespoň jednou za tři měsíce.
  4. Úroveň nabití baterie s časem klesá, i když zařízení není používáno - to je přirozená vlastnost baterie. Pokud
  budete chtít baterii znovu použít, napřed ji plně dobijte.
  5. Zařízení udržujte čisté. Pokud je zařízení nebo jeho konektor zašpiněno, před dalším použitím jej očistěte
  suchým hadříkem.
iGET Li-Polymer, 12000 mAh

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre iGET Li-Polymer, 12000 mAh sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari iGET Li-Polymer, 12000 mAh să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru iGET Li-Polymer, 12000 mAh, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Baterii externe și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Germană, Polonez, Rusă, Cehă, Slovacă, Maghiară. Aveți o întrebare despre iGET Li-Polymer, 12000 mAh sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații iGET Li-Polymer, 12000 mAh

Brand iGET
Model Li-Polymer, 12000 mAh
Produs Baterie externă
EAN 8594177650110
Limbă Română, Engleză, Germană, Polonez, Rusă, Cehă, Slovacă, Maghiară
Tipul fișierului PDF
Design
Număr de dispozitive conectate simultan (max) 2
Culoarea produsului Din oţel i✗xidabil
Material carcasă -
Compatibilitate încărcător Mobile phone/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-book reader
Conformitate RoHS
Performanță
Tehnologia bateriei Polimer Litiu (LiPo)
Performanţa bateriei 12000
Sursă încărcare USB
Conexiune
Număr de porturi USB 2
Greutate şi dimensiuni
Lățime 153
Adâncime 73
Înălţime 15
Greutate 220
Datele de ambalare
Greutatea pachetului 268
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse USB

Manuale de produse conexe

Baterie externă iGET