Manual de utilizare Indesit IP 640

Indesit IP 640
(1)
  • Nr. pagini: 56
  • Tipul fișierului: PDF
!"

#!$%&

!#'()*
!#'()*'+
!#'(),'+
!#'()*'+'-
!#'./,'+'-
!#'./*'+
!#'./,'+
!#'(),'+'01
!#'./*'+'-
!#'./,'+'01

+2334562

!7894::4;627<='>?/
!"#$%$"&'()&*"
+",,)-'()&*". ),)**/$0"
+",,)-'()&*". -'#
1'/-2)**'. 0'/'**)/$#*$02)
+'/)**)/$#*$02).3)$.4/50$'*"/$.)3.5-),,$
@!"A#$%$&'!'B!((C)DD)#!AAE$&*'+
6$#*'. 37$&#$)()
,FF$&'!'G-$($%%&*'.
+"&#$-,$.8/'*$0$.8)/.,75#".3)$.4/50$'*"/$
/#!A)G%$&'$'!'A&'"$H($*'I
9$05/)%%'.-)&)/',)
9(',*$()&*"
J)'G-!'%$&'!'!'AG#)*'K
:#0,53)/).,'.0"//)&*).),)**/$0'
!5,$/).,7'88'/)002$"
;'&5*)&%$"&)./54$&)**$.-'#
,'&0)($!'!'#$0!B$*'12
,""$"-!'%)*'11
<##$#*)&%'.'**$='.>.-$"/&$. #5. >
3!"#$%&'(&')*#'+,$!'
-".+&.('/' 0
-1
:&-,$#2?. @A
2L
B/'&C'$#?.AA
M3
D)3)/,'&3#?.EF
4N
O5
:#8'G",?. FH
Indesit IP 640

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Indesit IP 640 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Indesit IP 640 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Indesit IP 640, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aragazuri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Indesit IP 640 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Indesit IP 640

General
Brand Indesit
Model IP 640
Produs aragaz
Limbă Engleză
Tipul fișierului PDF

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Indesit IP 640 .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici