Manual de utilizare Indesit IP 751 S

Indesit IP 751 S
(1)
  • Nr. pagini: 56
  • Tipul fișierului: PDF
!"

#!$%&

!#'()*
!#'()*'+
!#'(),'+
!#'()*'+'-
!#'./,'+'-
!#'./*'+
!#'./,'+
!#'(),'+'01
!#'./*'+'-
!#'./,'+'01

+2334562

!7894::4;627<='>?/
!"#$%$"&'()&*"
+",,)-'()&*". ),)**/$0"
+",,)-'()&*". -'#
1'/-2)**'. 0'/'**)/$#*$02)
+'/)**)/$#*$02).3)$.4/50$'*"/$.)3.5-),,$
@!"A#$%$&'!'B!((C)DD)#!AAE$&*'+
6$#*'. 37$&#$)()
,FF$&'!'G-$($%%&*'.
+"&#$-,$.8/'*$0$.8)/.,75#".3)$.4/50$'*"/$
/#!A)G%$&'$'!'A&'"$H($*'I
9$05/)%%'.-)&)/',)
9(',*$()&*"
J)'G-!'%$&'!'!'AG#)*'K
:#0,53)/).,'.0"//)&*).),)**/$0'
!5,$/).,7'88'/)002$"
;'&5*)&%$"&)./54$&)**$.-'#
,'&0)($!'!'#$0!B$*'12
,""$"-!'%)*'11
<##$#*)&%'.'**$='.>.-$"/&$. #5. >
3!"#$%&'(&')*#'+,$!'
-".+&.('/' 0
-1
:&-,$#2?. @A
2L
B/'&C'$#?.AA
M3
D)3)/,'&3#?.EF
4N
O5
:#8'G",?. FH
Indesit IP 751 S

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Indesit IP 751 S sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Indesit IP 751 S să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Indesit IP 751 S, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aragazuri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Indesit IP 751 S sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Indesit IP 751 S

General
Brand Indesit
Model IP 751 S
Produs aragaz
Limbă Engleză
Tipul fișierului PDF

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Indesit IP 751 S .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici