McCulloch CS 380

Manual de utilizare McCulloch CS 380

 • GB
  Oper
  ator’
  s man
  ual 6-26
  SE
  Br
  uksan
  visning 27-47
  DK
  Br
  ugsan
  visning 48-69
  FI
  Käyttöohje 70-91
  NO
  Br
  uksan
  visning 92-112
  FR
  Man
  uel d’utilisation 113-135
  NL
  Gebr
  uiksaanwijzing 136-158
  IT
  Istr
  uzioni per l’uso 159-181
  DE
  Bedien
  ungsanw
  eisung 182-204
  ES
  Man
  ual de instr
  ucciones 205-227
  PT
  Instr
  uções par
  a o uso 228-250
  R
  U
  óêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  251-276
  BG
  úêîâîäñòâî çà
  åêñïëîàòàöèß
  277-304
  HU
  Használati utasítás
  305-326
  PL
  Instrukcja obs∏ugi
  327-350
  EE
  Käsitsemisõpetus
  351-371
  L
  V
  Lieto‰anas pamÇc¥ba
  372-392
  L
  T
  Naudojimosi instrukcijos
  393-413
  SK
  Návod na obsluhu
  414-434
  HR
  Priruãnik
  435-455
  SI
  Navodila za uporabo
  456-476
  CZ
  Návod k pouÏití
  477-497
  R
  O
  Instruc
  ö
  iuni de utilizare
  498-518
  GR
  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
  519-542
  TR
  Kullanım kılavuzu
  543-563
  CS 340
  CS 380

Probleme și întrebări frecvente despre McCulloch CS 380?

Adresează aici întrebarea ta despre CS 380 McCulloch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de CS 380 McCulloch să îți ofere un răspuns bun.

Bună ziua! Vin și eu cu o treabare la dumnevoastră. Am o drujba MC Culloch cs 380 și nu știu ce oil trebe în amestec cu benzina, ma puteți ajuta. Mulțumesc!

Aftim Ionuț Cătălin , 2018-06-08 07:59:15

Bună ziua! Am o drujba MC Culloch cs 380. Și nu știu ce oil trebe la amestec cu benzina. Ma puteți ajuta. Mulțumesc!

Aftim Ionuț Cătălin , 2018-06-08 07:54:56

Vezi aici gratuit manualul pentru CS 380 McCulloch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de CS 380 McCulloch pe pagina aceasta.

Specificaţii

Brand McCulloch
Model CS 380
Produs ferăstrău
EAN 7391736967747, 7393081509375
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului PDF
- 5200
- 1400
- 400
- 20
- 3/8
- 0.25
- 0.2
- 118
- 5.3
- 38
- Benzină
Caracteristici
Lungime braț lanț tăiere 400
Viteză lanț 20
Pas lanț 3/8 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 5357 17 23 kilograme 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 5358 18 23 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 5359 19 23 Mega bites 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 5360 20 23 Giga Bites 0000-00-00 00:
Capacitate rezervor combustibil 0.25
Capacitate rezervor ulei 0.2
Deplasare 38
Greutate şi dimensiuni
Greutate 5200
Emisia sunetului
Nivel zgomot 118
Emisie vibrații 5.3m/s²
Managementul energiei
Putere 1400
Sursă de alimentare Benzină

De vânzare la

  Relaterade produkter

  ferăstrău McCulloch