Miele G 6300 SCU

Manual de utilizare Miele G 6300 SCU

(3)
 • Je nach Modell benötigtes
  Werkzeug.
  Tools required depend on model.
  Matériaux requis selon modèle.
  Voor het desbetreende model benodigd
  gereedschap.
  Utensili necessari, a seconda del modello.
  Según el modelo, herramienta necesaria.
  De acordo com o modelo, ferramentas
  necessárias.
  Απαραίτητα εργαλεία ανάλογα με το
  μοντέλο.
  Nødvendig verktøy, avhengig av modell.
  Nødvendigt værktøj afhængig af model.
  Tarvittavat työkalut (mallin mukaan).
  Verktyg som behövs beroende på modell.
  Необходимый инструмент, в
  зависимости от модели.
  Modele göre gerekli aletler.
  Narzędzia wymagane w zależności od
  modelu.
  Dle modelu potřebné nářadí.
  Potreban alat ovisi o modelu.
  Modelltől függően szükséges szerszám.
  Potrebné náradie v závislosti od modelu.
  Instrumente necesare în funcţie de model.
  Potrebno orodje, odvisno od modela.
  Potreban alat, zavisno od modela.
  Sõltuvalt mudelist vajaminevad tööriistad.
  Atsižvelgiant į modelį pridėti montavimo
  įrankiai.
  Nepieciešamie darbarīki atkarībā no
  modeļa.
  Необходимите инструменти са в
  зависимост от модела.
  de - Montageplan für Unterbau-Geschirrspüler
  Bitte beachten Sie diesen Montageplan und lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor der Auf-
  stellung - Installation - Inbetriebnahme.
  Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.
  en - Installation drawings for built-under dishwashers
  To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and
  read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.
  fr - Notice de montage pour lave-vaisselle prêts à encastrer
  Pour votre sécurité et afin d’éviter d’endommager votre appareil, veuillez suivre les indications de cette
  notice et lire le mode d’emploi avant de monter, d’installer ou de mettre en service votre lave-vaisselle.
  nl - Installatietekening voor afwasautomaten die onder een werkblad
  geplaatst worden
  Bekijk dit montageschema en lees de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in
  gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee onnodige schade aan uw apparaat.
  it - Schema di montaggio per lavastoviglie da sottopiano
  Prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie, leggere assolutamente le istruzioni per l’uso e
  attenersi a questo schema di montaggio per evitare di farsi male o di danneggiare l‘elettrodomestico.
  es - Plano de montaje para lavavajillas de instalación bajo armario
  Le agradecemos su confianza y esperamos disfrute de su nuevo aparato.
  Para ello es imprescindible, antes de su emplazamiento, instalación y puesta en marcha, tener en
  cuenta este esquema de montaje y leer las instrucciones de manejo, para evitar daños tanto al usuario,
  como al aparato.
  pt - Plano de montagem para máquina de lavar louça de encastrar por baixo de
  um balcão
  Observe este plano de montagem e leia as instruções de utilização antes de instalar, ligar e iniciar o
  funcionamento com a máquina.
  Desta forma não só se protege como evita anomalias no seu aparelho.
  el - Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης για ημιεντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  Λάβετε υπόψη σας αυτό το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης,
  πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και
  αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.
  no - Monteringsanvisning for oppvaskmaskiner for plassering under benk
  Følg denne monteringsanvisningen og les bruksanvisningen før oppstilling – installasjon – igangsetting.
  Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.
  da - Monteringsanvisning til opvaskemaskiner til underbygning
  Følg venligst denne monteringsplan, og læs brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at
  undgå skader på personer og produkt.
  - Työtason alle asennettavien astianpesukoneiden asennuskaavio
  Noudata tätä asennuskaaviota ja lue ehdottomasti mukana toimitettu käyttöohje ennen astianpesukoneen asen-
  nusta, liitäntöjä ja käyttöönottoa.
  Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.
  sv - Monteringsanvisning för diskmaskiner som byggs in under bänkskiva
  Följ monteringsritningen och läs bruksanvisningen innan maskinen ställs upp - installeras - tas i bruk.
  Därigenom undviks olyckor och skador på maskinen.
  ru - Монтажный чертеж для встраиваемых посудомоечных машин
  Пожалуйста, соблюдайте указания этого монтажного чертежа и обязательно прочитайте инструкцию по
  эксплуатации перед установкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машины.Этим Вы защитите себя и
  предотвратите повреждения Вашей машины.
  tr - Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Montaj Planı
  Bu montaj planini dikkate aliniz ve cihazi kurmadan ve çalistirmadan önce kullanma kilavuzunu mutlaka okuyunuz.
  pl - Plan montażowy dla zmywarek do zabudowy podblatowej
  Proszę przestrzegać niniejszego planu montażowego a przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem
  bezwzględnie przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
  cs - Montážní plán pro podstavné myčky nádobí
  Prosím, dbejte bezpodmínečně pokynů uvedených vmontážních plánech a před umístěním – instalací – uve-
  dením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte návod kobsluze.
  Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky.
  hr - Nacrt za montažu podgradne perilice posuđa
  Prije postavljanja - ugradnje - prve uporabe obvezno pročitajte upute za uporabu i pridržavajte
  se nacrta za montažu.
  Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.
  hu - Szerelési terv pult alá építhető mosogatógép számára
  Kérjük vegye figyelembe ezt a szerelési rajzot és feltétlenül olvassa el a használati utasítást felállítás,
  beszerelés és üzembe helyezés előtt.
  Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.
  ro - Plan de instalare pentru maşini de spălat vase integrate
  Pentru a evita riscul de accidentare şi avarierea maşinii, vă rugăm să respectaţi acest plan de instalare şi să citiţi
  Instrucţiunile de utilizare înainte de a instala, pune în funcţiune şi utiliza maşina pentru prima dată.
  sk - Montážny plán pre podstavné umývačky riadu
  Prosím, riaďte sa bezpečnostnými pokynmi uvedenými v montážnom pláne. Pred umiestnením, inštaláciou a uve-
  dením prístroja do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie.
  Ochránite tým seba a zároveň zabránite poškodeniu umývačky.
  sl - Montažni načrt za pomivalni stroj za vgradnjo pod pult
  Pred namestitvijo in prvo uporabo pomivalnega stroja morate najprej prebrati priložena navodila za uporabo in
  tako preprečiti poškodbe ljudi in pomivalnega stroja.
  sr - Plan za montažu mašina za pranje sudova za podgradnju
  Molimo Vas pridržavajte se ovog plana ugradnje i obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu
  postavite - ugradite - pustite u rad.
  Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći štete na Vašem uređaju.
  et - Tööpinna alla paigaldatava nõudepesumasina paigaldusskeem
  Vaadake paigaldusskeemi ja lugege kindlasti enne seadme ülespanekut, paigaldamist ja kasutuselevõttu
  kasutusjuhendit. Sellega kaitsete ennast ja väldite seadme kahjustamist.
  lt - Apačioje statomos indaplovės montavimo instrukcija
  Atkreipkite dėmesį į šį montavimo planą ir prieš statydami, įrengdami ir pradėdami eksploatuoti būtinai
  perskaitykite naudojimo instrukciją.
  Apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.
  lv - Zem mēbelēm iebūvējamu trauku mazgājamo mašīnu uzstādīšanas plāns
  Lūdzu, ievērojiet montāžas shēmu un pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un lietošanas noteikti izlasiet
  lietošanas instrukciju.
  Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas sabojāšanas.
  bg - Схема за монтаж на съдомиялна машина за под плот
  Моля, обърнете внимание на този монтажен чертеж и задължително прочетете ръководството за
  употреба преди поставяне – монтаж – пускане в експлоатация.
  Така ще се предпазите и ще предотвратите щети.
  M.-Nr. 10 299 800 / 01
  Gebrauchsanweisung beachten!
  See operating instruction manual!
  Lisez le mode d’emploi !
  Neem de gebruiksaanwijzing in acht!
  Attenersi alle istruzioni d‘uso!
  ¡Tenga en cuenta las instrucciones de manejo!
  Observe o indicado no livro de instruções!
  Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
  Følg bruksanvisningen!
  Følg venligst brugsanvisningen!
  Noudata käyttöohjetta!
  Beakta bruksanvisningen!
  Соблюдайте указания инструкции по
  эксплуатации!
  Kullanma kilavuzunu dikkate aliniz!
  Przestrzegać instrukcji użytkowania!
  Dbejte pokynů vnávodu kobsluze!
  Pridržavajte se uputa za uporabu!
  Vegye figyelembe a használati utasítást!
  Consultaţi Instrucţiunile de utilizare!
  Riaďte sa pokynmi v návode na použitie!
  Preberite navodila za uporabo!
  Pridržavajte se uputstva za upotrebu!!
  Järgige kasutusjuhendit!
  Žiūrėkite naudojimosi instrukciją!
  Ievērojiet lietošanas instrukciju!
  Спазвайте ръководството за употреба!
  Beschädigung oder Brandgefahr!
  Risk of damage or fire hazard!
  Risque de dommages ou d’incendie !
  Gevaar voor schade of brand!
  Attenzione: pericolo di danneggiamento o
  di incendio!
  ¡Daños o riesgo de incendio!
  Risco de avarias ou de incêndio!
  Κίνδυνος ζημιάς ή φωτιάς!
  Fare for skade eller brann!
  Risiko for beskadigelse eller brand!
  Vahingon tai tulipalon vaara!
  Skaderisk eller brandfara!
  Опасность повреждений или
  возгорания!
  Hasar veya yangin tehlikesi!
  Usterka lub zagrożenie pożarowe!
  Nebezpečí poškození nebo požáru!
  Opasnost od požara ili oštećenja!
  Sérülés -vagy égésveszély!
  Pericol de avarie sau de incendiu!
  Nebezpečenstvo poškodenia alebo
  požiaru!
  Nevarnost škode ali požara!
  Postoji opasnost od oštećenja ili požara!
  Kahjustuse või tulekahju oht!
  Sugadinimo tikimybė ar ugnies pavojus!
  Pastāv bojājumu vai aizdegšanās risks!
  Повреда или опасност от пожар!
  Anschlusswerte beachten!
  Check connection data!
  Respectez les valeurs de raccordement !
  Neem de aansluitwaarden in acht!
  Controllare i valori di allacciamento!
  ¡Aténgase a los valores de conexión!
  Observe os valores para a ligação!
  Προσοχή στην ισχύ ηλεκτρικής σύνδεσης!
  Ta hensyn til tilkoblingsverdiene!
  Tilslutningsværdierne skal overholdes!
  Tarkista sähköliitäntätiedot!
  Beakta anslutningsdata!
  Учитывайте параметры подключения!
  Baglanti degerlerine dikkat ediniz!
  Przestrzegać danych znamionowych!
  Dbejte hodnot pro připojení!
  Paziti na priključne vrednosti!
  Vegye figyelembe a csatlakozási értéke-
  ket!
  Verificaţi parametrii de conectare la
  reţeaua electrică (tensiune, putere şi
  frecvenţă)!
  Dodržte hodnoty pre pripojenie!
  Provjerite prikljuène vrijednosti ureðaja!
  Vodite računa o naponu, opterećenju i
  frekvenciji!
  Järgige tarbimisvõimsust!
  Patikrinkite įtampą, galingumą ir dažnį!
  Ievērojiet pieslēgto elektrisko slodzi!
  Проверете данните за електрическата
  връзка!
  Türfedern auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen!
  Adjust door hinges evenly on both sides!
  Même réglage pour les deux ressorts de la porte !
  Stel de deurveren gelijkmatig in!
  Registrare uniformemente le molle dello sportello!
  ¡Ajuste homogéneamente los resortes de la puerta!
  Regule as molas da porta uniformemente!
  Ρυθμίστε ομοιόμορφα τους μεντεσέδες πόρτας!
  Innstill dørfjærene jevnt!
  Dørfjedrene skal indstilles ens!
  Säädä luukun jouset tasapainoon!
  Justera luckfjädringen jämnt!
  Равномерно отрегулируйте натяжение дверных пружин!
  Kapi yaylarini esit ayarlayiniz!
  Ustawić sprężyny drzwi równomiernie po obu stronach!
  Na obou stranách rovnoměrně nastavit dveřní pružiny!
  Opruge vrata podesiti ravnomjerno sa obje strane!
  Az ajtórugót mindkét oldalon egyformán állítsa be!
  Reglaţi balamalele uşii uniform pe ambele părţi!
  Na oboch stranách rovnomerne nastaviť dverné pružiny!
  Vzmeti na obeh straneh vrat enakomerno nastavite!
  Šarke vrata ravnomerno podesite sa obe strane!
  Paigaldamiseks peavad uksevedrud olema mõlemal pool seatud võrdsedega!
  Sureguliuokite durų spyruoklės abiejuose pusėse!
  Durvju atsperēm abās pusēs jābūt noregulētām vienādi!
  Регулирайте пружините на вратата равномерно от двете страни!
  Achtung Schnittgefahr!
  Warning: Danger of being cut!
  Attention ! Risque de blessure par coupu-
  re.
  Pas op! Snijgevaar!
  Attenzione, pericolo di tagliarsi!
  ¡Atención! Peligro de cortes.
  Atenção! Risco de ferimentos por corte.
  Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!
  OBS! Fare for kuttskader!
  Advarsel: Risiko for at skære sig!
  Varo! Viiltohaavan vaara
  Obs! Risk för skärskada!
  Осторожно: опасность получения
  порезов!
  Dikkat Kesik Tehlikesi!
  Uwaga, niebezpieczeństwo skaleczenia!
  Pozor, nebezpečí pořezání!
  Opasnost od posjekotina!
  Figyelem: vágásveszély!
  Atenţie: Pericol de tăiere!
  Hrozí riziko porezania!
  Pozor: nevarnost ureznin!
  Pažnja: opasnost od posekotina!
  Tähelepanu, lõikeoht!
  Atsargiai: galite įsipjauti!
  Uzmanību! Pastāv savainošanās risks!
  Внимание – опасност от нараняване!
  Vor dem Verschieben des Geschirrspülers Füße
  eindrehen.
  Screw the feet in before moving the dishwasher!
  Faire entrer les pieds en les vissant avant de dépla-
  cer le lave-vaisselle !
  Draai de stelvoeten naar binnen voordat u de afwas-
  automaat verschuift.
  Avvitare i piedini prima di muovere la lavastoviglie!
  Antes de deslizar el lavavajillas, atornillar las patas.
  Antes de deslocar a máquina de lavar louça deve
  enroscar os pés!
  Πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων βιδώστε τα
  πόδια του.
  Før du flytter på oppvaskmaskinen må maskinføtte-
  ne skrus inn!
  Benene skal justeres ind, inden maskinen flyttes!
  Kierrä säätöjalat sisään ennen kuin siirrät astianpe-
  sukonetta!
  Innan diskmaskinen flyttas ska skruvfötterna skru-
  vas in!
  Перед перемещением посудомоечной машины
  необходимо ввернуть ножки!
  Bulaşık makinesini yerinden oynatmadan önce vidalı
  ayakları içeri çeviriniz!
  Przed przesunięciem zmywarki wkręcić nóżki!
  Před posunutím přístroje zašroubujte nožičky!
  Prije pomicanja perilice posuđa zavrnite nožice
  uređaja!
  A mosogatógép elmozdítása előtt csavarja be a
  lábakat!
  Înainte de deplasarea maşinii, înşurubaţi complet
  picioarele!
  Noge privijte pred premikanjem pomivalnega stroja!
  Pred posunutím prístroja zaskrutkujte nožičky!
  Pre pomeranja mašine za pranje sudova zavrnite
  nogice!
  Enne nõudepesumasina nihutamist keerake jalad
  sisse.
  Prieš pajudinant indaplovę susukite kojeles!
  Pirms pārvietošanas ieskrūvējiet iekārtas kājas!
  Преди преместване на съдомиялната машина
  навийте краката навътре!
  Nachkaufbares Zubehör
  Optional accessories
  Accessoires en option
  Na te bestellen accessoire
  Accessorio su richiesta
  Accesorio especial
  Acessório que pode adquirir
  Αγορά πρόσθετου εξαρτήματος
  Ekstrautstyr
  Ekstra tilbehør
  Erikseen ostettava lisävaruste
  Extra tillbehör
  Дополнительно приобретаемая
  принадлежность
  sonradan alınabilen aksesuar
  Wyposażenie dodatkowe
  Příslušenství k dokoupení
  Dodatni pribor
  Vásárolható tartozék
  Príslušenstvo na dokúpenie
  Opcioni pribor
  Pribor koji možete naknadno kupiti
  Accesoriu opţional
  Juurdeostetavad tarvikud
  Pasirinktiniai priedai
  Papildpiederumi
  Допълнително закупувана
  принадлежност
  Je nach Modell beiliegendes Montagezu-
  behör.
  Fittings supplied depend on model.
  Accessoires fournis selon modèle.
  Voor het desbetreende model meegeleverde
  benodigde onderdelen.
  Accessori di montaggio in dotazione, a seconda
  del modello.
  Según el modelo, accesorios de montaje suminis-
  trados.
  De acordo com o modelo, acessórios de monta-
  gem fornecidos junto.
  Συνοδευτικά εξαρτήματα τοποθέτησης ανάλογα με
  το μοντέλο.
  Vedlagt monteringstilbehør, avhengig av modell.
  Medfølgende monteringstilbehør afhængig af
  model.
  Mukana toimitetut asennustarvikkeet (mallin
  mukaan).
  Medföljande monteringstillbehör beroende på
  modell.
  Монтажная принадлежность в комплекте
  поставки, в зависимости от модели.
  Modele göre verilen montaj parçaları.
  Wyposażenie montażowe dołączone w zależności
  od modelu.
  Priložené montážne príslušenstvo v závislosti od
  modelu.
  Dle modelu přiložený montážní materiál.
  Modelltől függően mellékelt szerelési tartozék.
  Priloženi pribor za montažu ovisi o modelu.
  Accesorii de montaj incluse în funcţie de model.
  Priložena oprema za montažo, odvisna od modela.
  Isporučeni pribor za montažu, zavisno od modela.
  Sõltuvalt mudelist kaasas olevad paigaldustarvikud.
  Atsižvelgiant į modelį pridėtos montavimo detalės.
  Komplektācijā iekļautie montāžas piederumi
  atkarībā no modeļa.
  Приложени монтажните принадлежности са в
  зависимост от модела.
Miele G 6300 SCU

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Miele G 6300 SCU sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Miele G 6300 SCU să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Miele G 6300 SCU, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Mașini de spălat vase și a fost evaluat de 3 persoane cu o notă medie de 8.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Olandeză, Maghiară, Grec, Slovacă, Finlandeză, Norvegiană, Polonez, Rusă, Daneză, Portugheză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Croat. Aveți o întrebare despre Miele G 6300 SCU sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Miele G 6300 SCU

Brand Miele
Model G 6300 SCU
Produs Mașina de spălat vase
EAN 4002515296073
Limbă Română, Engleză, Olandeză, Maghiară, Grec, Slovacă, Finlandeză, Norvegiană, Polonez, Rusă, Daneză, Portugheză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Croat
Tipul fișierului PDF
Design
Amplasare aparat Sub blat
Uşă de culoare Din oţel i✗xidabil
Tipul de control Butoane
Ecran încorporat
Lungime cablu 1.7
Lungimea stutului furtunului 1.5
Outlet Lungimea furtunului 1.5
Tip compartiment tacâmuri Coș
Culoare panou de control Din oţel i✗xidabil
Performanță
Numarul de locuri 14seturi farfurii
Clasa de uscare A
Nivel zgomot 44
Cantitatea de programe de spălare -
Programe spălare vase Auto, Eco✗my, Glass/delicate, Intensive, Quick
Temperatura (max) 75
Ciclul timpului 190
Ora de incepere intarziata
Început întârziat 24
Protecție sticlă
Managementul energiei
Certificat Energy Star -
Clasa de eficienţă energetică A+++
Consumul de energie pe ciclu 0.84
Consumul de apă per ciclu 9.7
Consum anual de energie 237
Consum anual de apă 2716
Sarcină conectată 2200
Tensiune AC intrare 230
Curent 10
Ergonomice
Timp ramas indicaţie
Indicator sare
Indicator aditivi de clătire
Greutate şi dimensiuni
Lățime 598
Adâncime 570
Înălţime 805
Greutate 53000
Adancime cu usa deshisa 1165
Lățime compartiment de instalare 600
Adâncime compartiment de instalare 570
Înălțime compartiment de instalare 805
Înălțime compartiment de instalare (min) 805
Înălțime compartiment de instalare (max) 870

Manuale de produse conexe

Mașina de spălat vase Miele

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.