Manual de utilizare Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S

Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S
7.6 · 1
PDF manual
 · 2 pagini
Română
manualNikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S
Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty
Ru
    Nikon
Ваше оборудование Nikon гарантировано от любых видов производственных дефектов в течение
одного года с даты покупки. В течение этого срока ремонт или настройка будут производиться
бесплатно только при предъявлении Международного гарантийного талона сервисного обслуживания
Nikon вместе с товарным чеком или иным доказательством покупки в любом авторизованном
сервисном центре Nikon. Установление даты покупки должно производиться первоначальным
покупателем посредством товарного чека или иного доказательства. Гарантийный талон не подлежит
передаче и не будет выдан повторно. Гарантия не покрывает повреждения в результате несчастных
случаев, неправильного использования или несанкционированного ремонта, повреждения в
результате падения, неправильного ухода или хранения, или повреждения в результате воздействия
песка или воды. Гарантия действительна только в авторизованных сервисных центрах Nikon.
Данная гарантия заменяет собой все другие явные или подразумеваемые гарантии и любые иные
обязательства со стороны производителя и дистрибьютора, за исключением обязательств,
предусмотренных действующим законодательством.
Для получения информации об авторизованных сервисных центрах Nikon посетите http://imaging.nikon.
com/support/index.htm
Ua
    Nikon
На обладнання Nikon надається гарантія відсутності дефектів виготовлення протягом одного повного
року з дати покупки. Протягом цього терміну ремонт або налаштування здійснюватиметься безкоштовно
тільки за умови пред’явлення міжнародного гарантійного формуляра сервісного обслуговування Nikon
та товарного чеку або іншого документа, що засвідчує покупку, у будь-якому авторизованому сервісному
центрі Nikon. Установлення дати початкової покупки має здійснюватися першим покупцем за допомогою
товарного чеку або іншого доказу. Гарантія не передається іншим особам і не надається повторно.
Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок нещасного випадку, неправильного
використання або несанкціонованого ремонту, пошкодження, що виникли в результаті падіння,
неналежного догляду або зберігання, та пошкодження, що виникли внаслідок дії піску чи води. Вона
дійсна лише в авторизованих сервісних центрах Nikon.
Ця гарантія заміняє всі інші явні або непрямі гарантії та будь-які інші зобов’язання з боку виробника
та дистриб’ютора за винятком зобов’язань, передбачених чинним законодавством.
Щоб отримати відомості про авторизовані сервісні центри Nikon, відвідайте веб-сайт http://imaging.
nikon.com/support/index.htm
Kk
Nikon ɞԛɧɢɟɠԛɡɿɥɿɤ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ ɤɟɩɿɥɞɿɝɿ
Nikon ɠɚɛɞɵԑɵԙɵɡɞɵ ɫɚɬɵɩ ɚɥɭ ɤԛɧɿɧɟɧ ɛɚɫɬɚɩ, ɬɨɥɵԕ ɛɿɪ ɠɵɥԑɚ ɞɟɣɿɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ԧɧɞɿɪɭ ɚԕɚɭɥɚɪɵ
ɛɨɥɦɚɭɵɧɚ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ. Ȼԝɥ ɤɟɡɟԙɞɟ ɠԧɧɞɟɭɥɟɪ ɧɟɦɟɫɟ ɪɟɬɬɟɭɥɟɪ, ɬɟɤ Nikon ɞԛɧɢɟɠԛɡɿɥɿɤ
ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɤɚɪɬɚɫɵɧ, ԥɪɿ ɬԛɛɿɪɬɟɤɬɿ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɫɚɬɵɩ ɚɥɭ ɚɣԑɚԑɵɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ԧɤɿɥɟɬɬɿ
Nikon ɫɟɪɜɢɫɬɿɤ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɛɟɪɝɟɧɞɟ ԑɚɧɚ ɬɟɝɿɧ ɨɪɵɧɞɚɥɚɞɵ. Ȼɚɫɬɚɩԕɵ ɫɚɬɵɩ ɚɥɭ ɤԛɧɿɧ ɚɧɵԕɬɚɭɞɵ,
ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɬԝɬɵɧɭɲɵ-ɫɚɬɵɩ ɚɥɭɲɵ ɬԛɛɿɪɬɟɤ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɚɣԑɚԕ ɚɪԕɵɥɵ ɨɪɵɧɞɚɥɭɵ ɤɟɪɟɤ. Ʉɟɩɿɥɞɿɤ
ɬɚɥɨɧɵɧ ɬɚɩɫɵɪɭԑɚ ɛɨɥɦɚɣɞɵ, ԥɪɿ ɨɥ ԕɚɣɬɚ ɲɵԑɚɪɵɥɦɚɣɞɵ. Ʉɟɩɿɥɞɿɤ ɬɚɥɨɧɵ ɫԥɬɫɿɡ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɞɵ,
ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɪԝԕɫɚɬɫɵɡ ɠԧɧɞɟɭ ɬɭɞɵɪԑɚɧ ɡɚԕɵɦɞɵ, ԕԝɥɚɬɵɩ ɚɥɭ, ɞԝɪɵɫ
ɟɦɟɫ ɤԛɬɭ ɧɟɦɟɫɟ ɫɚԕɬɚɭ ɬɭɞɵɪԑɚɧ ɡɚԕɵɦɞɵ, ɹ ɛɨɥɦɚɫɚ ԕԝɦɧɚɧ ɧɟɦɟɫɟ ɫɭɞɚɧ ɛɨɥɚɬɵɧ ɡɚԕɵɦɞɵ
ԕɚɦɬɵɦɚɣɞɵ. Ɉɥ ɬɟɤ ԧɤɿɥɟɬɬɿ Nikon ɫɟɪɜɢɫɬɿɤ ɨɪɬɚɥɵԕɬɚɪɵɧɞɚ ɠɚɪɚɦɞɵ.
Ʉɟɩɿɥɞɿɤ ɬɚɥɨɧɞɚɪɵ ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɠԥɧɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪ ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ, ɛɚɪɥɵԕ ɛɚɫԕɚ ɚɧɵԕ ɧɟɦɟɫɟ ɬԝɫɩɚɥɞɵ
ɤɟɩɿɥɞɿɤɬɟɪɞɿ ɠԥɧɟ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɛɚɫԕɚ ɦɿɧɞɟɬɬɟɦɟɧɿ ԕɚɦɬɢɞɵ, ɬɟɤ ɡɚԙԑɚ ɬɢɿɫɬɿ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɦɿɧɞɟɬɬɟɦɟɥɟɪɞɿ
ԕɨɫɩɚԑɚɧɞɚ.
Ԧɤɿɥɟɬɬɿ Nikon ɫɟɪɜɢɫɬɿɤ ɨɪɬɚɥɵԕɬɚɪɵ ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɦɵɧɚ ɛɟɬɤɟ ɤɿɪɿԙɿɡ:
http://imaging.
nikon.com/support/index.htm
Gr
Παγκόσια Εγγύηση Σέρβι τη Nikon
Ο Nikon εξοπλισμός σας καλύπτεται από εγγύση έναντι οποιωνδήποτε κατασκευαστικών ατελειών για ένα έτος
από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επισκευές ή οι προσαρμογές θα γίνονται
δωρεάν μόνο με την προσκόμιση της Παγκόσμιας Κάρτας Εγγύησης Σέρβις της Nikon μαζί με την απόδειξη
αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό αγοράς από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση υπηρεσιών της Nikon. Η
αρχική ημερομηνία αγοράς θα πρέπει να αναφέρεται από τον αρχικό πωλητή μέσω της απόδειξης αγοράς ή
άλλου αποδεικτικού. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και δεν υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης. Η εγγύηση
δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, βλάβη που
προκλήθηκε από πτώση, ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση, ή ζημιά που προκλήθηκε από άμμο ή νερό. Είναι
έγκυρη μόνο σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις υπηρεσιών της Nikon.
Οι εγγυήσεις αντικαθιστούν όλες τις άλλες (εκφρασμένες ή σιωπηρές) εγγυήσεις και κάθε άλλη υποχρέωση
από την πλευρά του κατασκευαστή και του διανομέα, εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
Για πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις υπηρεσιών της Nikon, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://imaging.nikon.com/support/index.htm
Ro
Garanie internaională de service Nikon
Echipamentul dumneavoastră Nikon este garantat împotriva oricăror defecte de fabricaţie timp de un an de la
data achiziţionării. În cursul acestei perioade, reparaţiile sau reglajele se vor realiza gratuit în orice unitate de
service autorizată Nikon, numai la prezentarea cardului internaţional de garanţie de service Nikon împreună cu
chitanţa sau o altă dovadă a achiziţiei. Data iniţială a achiziţiei trebuie să fie dovedită de cumpărătorul iniţial
prin intermediul chitanţei sau al altei dovezi. Garanţia nu este transferabilă şi nici nu va fi emisă din nou.
Garanţia nu acoperă deteriorările cauzate de accidente, utilizarea necorespunzătoare sau reparaţiile
neautorizate, deteriorările cauzate prin cădere, de îngrijirea sau păstrarea necorespunzătoare sau deteriorările
provocate de nisip sau apă. Aceasta este valabilă numai la unităţile de service autorizate Nikon.
Aceste garanţii înlocuiesc orice alte garanţii indicate expres sau implicite şi orice alte obligaţii din partea
producătorului şi a distribuitorului, cu excepţia obligaţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă.
Pentru informaţii privind unităţile de service Nikon autorizate, vizitaţi http://imaging.nikon.com/support/index.htm
Tr
Nkon Dünya Çapında Servs Garant Belges
Nikon cihazınız satın alma tarihinden itibaren tam bir yıl boyunca tüm üretim hatalarına karşı garanti altındadır.
Bu süre boyunca, tamir veya ayarlamalar yalnızca Nikon Dünya Çapında Servis Garanti Belgesi Kartı ile birlikte
fatura veya satın almanın başka bir kanıtının herhangi bir yetkili Nikon servis merkezine sunulması üzerine
ücretsiz olarak yapılacaktır. Orijinal satın alma tarihinin belirlenmesi satın alan tüketici tarafından fatura ibrazı
ile yapılmalıdır. Garanti belgesi devredilemez veya yeniden düzenlenemez. Garanti belgesi kaza, yanlış
kullanım veya yetkisiz onarım, düşme, yanlış bakım veya depolama ya da kum veya sıvı temasından dolayı
oluşan hasarı kapsamaz. Garanti yalnızca yetkili Nikon servis merkezlerinde geçerlidir.
Garanti belgeleri, uygun yasalar ile belirlenen zorunluluklar dışında, beyan edilen veya ima edilen diğer
tüm garanti belgeleri ve üretici ve distribütörün tarafındaki diğer tüm zorunluluklar gereğincedir.
Yetkili Nikon servis merkezlerine ilişkin bilgi için, http://imaging.nikon.com/support/index.htm adresini ziyaret edin
Hu
Nikon Világgarancia Jegy
Az Ön Nikon készülékét a vásárlás dátumától számított egy teljes éven keresztül jótállás védi az esetleges
gyártási hibákkal szemben. Ezen időszak alatt a készülék javítása vagy beszabályozása térítésmentesen
történik, amennyiben bemutatja a Nikon Világgarancia Jegyet a számlával vagy a vásárlást igazoló egyéb
bizonylattal együtt egy, a Nikon által engedélyezett hivatalos Nikon szervizben. A vásárlás eredeti dátumát az
eredeti végfelhasználónak kell igazolnia számla vagy egyéb vásárlási bizonylat útján. A jótállási jegy nem
ruházható át és nem állítható ki újra. A jótállási jegy nem fedezi a baleset, helytelen használat vagy jogosulatlan
javítás, leejtés, nem megfelelő kezelés vagy tárolás, illetve por, homok, egyéb szennyeződés, vagy folyadék
készülékbe jutása következtében keletkezett károkat. A jótállási jegy kizárólag engedélyezett Nikon szervizben
érvényes.
A jótállási jegyek kiváltanak minden egyéb kifejezett vagy ki nem fejezett jótállási igényt, valamint a
gyártó és a forgalmazó valamennyi egyéb kötelezettségét, kivéve a hatályos jogszabályok által előírt
kötelezettségvállalásokat.
A Nikon márkaszervizekkel kapcsolatos információkért látogasson el a következő honlapra: http://imaging.
nikon.com/support/index.htm
Nikon Worldwide Service Warranty Card
Название модели/
Назва моделі/
Ԛɥɝɿ ɚɬɚɭɵ
/
Όνομα μοντέλου/Nume model/
Model adı/Modell neve
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
Серийный №/Серійний номер/
ɋɟɪɢɹɥɵԕ ɧԧɦɿɪ
/
Σειριακός Αρ./Număr serie/
Seri No./Sorozatszám
.................................................................................
Дата покупки/Дата покупки/
ɋɚɬɵɩ ɚɥɭ ɤԛɧɿ
/
Ημερομηνία αγοράς/
Data achiziţionării/
Satın alım tarihi
/
Vásárlás dátuma
.................................................................................
Имя и адрес клиента/Ім’я та адреса користувача/
Ɍԝɬɵɧɭɲɵɧɵԙ ɚɬɵ ɠԥɧɟ ɦɟɤɟɧɠɚɣɵ
/
Όνομα και διεύθυνση πελάτη/Numele şi adresa clientului/Müşterinin adı ve adresi/Ügyfél neve és címe
Дилер/Дилер/
Ⱦɢɥɟɪ
/Πωλητής/Vânzător/Satıcı/Viszonteladó
Дистрибьютор/Дистриб’ютор/
Ⱦɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪ
/Διανομέας/Distribuitor/Distribütör/Forgalmazó
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam,
The Netherlands
Изготовитель/Виробник/
Ԧɧɞɿɪɭɲɿ
/Κατασκευαστής/Producător/Üretici/Gyár
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan
Перед использованием данного изделия внимательно прочтите данные
инструкции и руководство пользователя фотокамеры.
Примечание: этот объектив предназначен исключительно для использования с
беззеркальными фотокамерами с байонетом Z от Nikon.
  
  
Для предотвращения повреждения имущества или получения травм полностью
прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие.
Храните данные инструкции по технике безопасности в доступном месте, где с
ними смогут ознакомиться все, кто использует данное изделие.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным
символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.
A ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных
данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.
A
A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате
Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате
падения изделия или другого несчастного случая.
падения изделия или другого несчастного случая.
Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим
током или другой травме.
При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или
При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или
необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините
необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините
источник питания фотокамеры.
источник питания фотокамеры.
Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.
Не подвергайте воздействию влаги.
Не подвергайте воздействию влаги.
Не берите мокрыми руками.
Не берите мокрыми руками.
Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся
Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся
пыли или газа, как например, пропан, газолин или аэрозоли.
пыли или газа, как например, пропан, газолин или аэрозоли.
Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.
Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света
Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света
через объектив или фотокамеру.
через объектив или фотокамеру.
Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения.
Держите данное изделие в недоступном для детей месте.
Держите данное изделие в недоступном для детей месте.
Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или
неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали
представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть
данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию
Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию
чрезвычайно высоких или низких температур.
чрезвычайно высоких или низких температур.
Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или
обморожению.
A
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные
Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные
источники света.
источники света.
Свет, сфокусированный на объективе, является источником возгорания и повреждения
внутренних частей изделия.
Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию
Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию
чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени,
чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени,
как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.
как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.
Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или
неисправности изделия.
Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами
Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами
или похожими принадлежностями.
или похожими принадлежностями.
Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности
изделия.
Примечания для пользователей в Европе
Примечания для пользователей в Европе
Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование
должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.
Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:
Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах
сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
Раздельный сбор и переработка отходов помогают сберегать природные
ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и
окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации,
ответственной за управление отходами.
 
 
Детали объектива: названия и функции
Детали объектива: названия и функции
См. рисунок на левой стороне этого листа.
q
Метка крепления
бленды
Используйте при установке бленды.
См.
B
w
Кольцо управления
Выбран режим автофокусировки: в режиме
автофокусировки можно повернуть это
настраиваемое кольцо, чтобы выполнить
функцию, выбранную с помощью фотокамеры
(подробную информацию см. в руководстве
для фотокамеры).
Выбран режим ручной фокусировки: поверните
для фокусировки.
e
Метка крепления
объектива
Используйте при установке объектива на
фотокамеру.
См.
A
r
Резиновая прокладка
крепления объектива
——
t
Контакты
микропроцессора
Используется для передачи данных в
фотокамеру и из фотокамеры.
y
Переключатель
режима фокусировки
Выберите A для автофокусировки, M для ручной
фокусировки. Обратите внимание, что независимо
от выбранной настройки фокусировку
необходимо отрегулировать вручную, если
режим ручной фокусировки выбран с помощью
элементов управления фотокамерой.
u
Бленда
Бленды блокируют рассеянный свет,
вызывающий блики или двоение изображения.
Они также служат для защиты объектива.
См.
B
i
Метка закрепления
бленды
Используйте при установке бленды.
o
Метка установки
бленды
!0
Передняя крышка
объектива
——
!1
Задняя защитная
крышка объектива
——
A
Установка и снятие
Установка и снятие
Установка объектива
z
Выключите фотокамеру, снимите защитную крышку и отсоедините
заднюю крышку объектива.
x
Установите объектив на корпус фотокамеры, совместив метки
крепления на объективе и корпусе фотокамеры, а затем
поверните объектив против часовой стрелки до щелчка.
Снятие объектива
z
Выключите фотокамеру.
x
Удерживая кнопку отсоединения объектива, поверните объектив
по часовой стрелке.
B
Установка и снятие бленды
Установка и снятие бленды
Совместите метку крепления бленды (
) с меткой установки бленды
(
), а затем поворачивайте бленду (
w
) до тех пор, пока
метка не
совместится с меткой закрепления бленды (
{
).
Чтобы снять бленду, выполните указанные выше действия в обратном
порядке.
Присоединяя или снимая бленду, беритесь за нее рядом с символом
у основания
и не сжимайте слишком сильно. Когда бленда не нужна, ее можно установить на
объектив в перевернутом положении.
После установки объектива
После установки объектива
Положение фокусировки может измениться, если выключить и снова включить
фотокамеру после фокусировки. Перед съемкой выполните фокусировку снова.
При фокусировке на предварительно выбранном месте в ожидании появления
объекта рекомендуется не выключать фотокамеру, пока снимок не будет сделан.
 
 
Не поднимайте и не держите объектив или фотокамеру только за бленду.
Содержите контакты микропроцессора в чистоте.
Если резиновая прокладка крепления объектива повреждена, немедленно
прекратите использование и отнесите объектив в официальный сервисный
центр Nikon для ремонта.
Установите переднюю и заднюю крышки объектива, когда объектив не используется.
Чтобы защитить внутреннюю часть объектива, берегите его от прямого
солнечного света.
Храните объектив сухим. Ржавление внутреннего механизма может привести к
непоправимому повреждению.
• Если оставить объектив в чрезвычайно жарком месте, это может привести к
повреждению или деформации частей, сделанных из усиленного пластика.
Быстрые изменения температуры могут привести к возникновению
разрушительного конденсата внутри и снаружи объектива. Прежде чем выносить
объектив из теплой окружающей среды в холодную или наоборот, поместите его
в чехол или пластиковый пакет, чтобы замедлить изменение температуры.
• Объектив рекомендуется транспортировать в футляре, чтобы защитить его от
царапин.
  
  
Удаления пыли обычно достаточно для очистки стеклянных поверхностей объектива.
• Грязные пятна и отпечатки пальцев с поверхности объектива можно удалить мягкой
чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой для очистки объективов, слегка
смоченной небольшим количеством этанола или средства для очистки объективов.
Осторожно протрите объектив от центра к краям круговыми движениями, соблюдая
осторожность, чтобы не оставлять пятен и не касаться объектива пальцами.
Никогда не используйте для очистки объектива органические растворители,
такие как разбавитель для краски или бензин.
Фильтры нейтрального цвета (NC) (приобретаются отдельно) и подобные
принадлежности могут использоваться для защиты переднего элемента объектива.
Если объектив не будет использоваться в течение продолжительного времени,
храните его в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить появление
плесени и ржавчины. Не храните под воздействием прямого солнечного света
или вместе с нафталиновыми или камфорными шариками против моли.


Входящие в комплект принадлежности
Входящие в комплект принадлежности
62 мм Передняя защелкивающаяся крышка объектива LC-62B
Задняя защитная крышка объектива LF-N1
Бленда с байонетным креплением HB-89
Чехол для объектива CL-C1
D
Использование чехла для объектива
Чехол предназначен для защиты объектива от царапин; он не предназначен для защиты от ударов
при падении или другого физического воздействия.
Чехол не является водостойким.
Материал чехла может выцветать, подтекать, садиться или менять цвет при истирании или намокании.
Пыль следует удалять мягкой щеткой.
Воду и пятна можно удалить с поверхности мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, бензин,
разбавитель или другие летучие химические вещества.
Не храните в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры
или влажности.
Не используйте чехол для очистки элементов монитора или объектива.
Будьте осторожны, чтобы объектив не выпал из чехла при транспортировке.
Материал: полиэстер
Совместимые принадлежности
Совместимые принадлежности
Ввинчивающиеся фильтры диаметром 62 мм
D
Фильтры
Не устанавливайте несколько фильтров сразу. Снимайте бленду объектива перед установкой фильтров
или круговых поляризационных фильтров.


Байонет
Байонет Байонет Z от Nikon
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние 35 мм
Максимальная диафрагма
Максимальная диафрагма
f/1,8
Устройство объектива
Устройство объектива 11 элемента в 9 группах (включая 2 элемента из оптического
стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 3 асферических элемента и
элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Угол зрения
Угол зрения • Формат FX:
63°
• Формат DX:
44°
Система фокусировки
Система фокусировки Задняя фокусировка
Минимальное расстояние
Минимальное расстояние
фокусировки
фокусировки
0,
25
м
Лепестки диафрагмы
Лепестки диафрагмы 9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Шкала диафрагм
Шкала диафрагм f/1,8 – 16
Установочный размер
Установочный размер
фильтра
фильтра
62 мм (P = 0,75 мм)
Размеры
Размеры Прибл. максимальный диаметр 73 мм × 86 мм
(расстояние от кромки байонета объектива фотокамеры)
Вес
Вес Прибл. 370 г
Компания Nikon сохраняет за собой право изменять внешний вид, технические
характеристики и рабочие показатели данного изделия в любое время и без
предварительного уведомления.
Ru
 
Ua
 
Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та посібник
до фотокамери.
Примітка. Цей об’єктив призначений для використання виключно з
бездзеркальними фотокамерами, обладнаними байонетом Nikon Z.
 
 
Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ
«Заходи безпеки» перед використанням виробу.
Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів виробу.
A ОБЕРЕЖНО: недотримання застережень, позначених цим символом, може
призвести до тяжкої травми або смерті.
A УВАГА: недотримання застережень, позначених цим символом, може
призвести до травмування або майнової шкоди.
A
A
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО
Не розбирайте та не модифікуйте виріб.
Не розбирайте та не модифікуйте виріб.
Якщо корпус виробу розіб’ється внаслідок падіння або з іншої причини,
Якщо корпус виробу розіб’ється внаслідок падіння або з іншої причини,
не торкайтеся його внутрішніх деталей.
не торкайтеся його внутрішніх деталей.
Недотримання цих застережень може призвести до ураження електричним
струмом або іншої травми.
У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от ознак
У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от ознак
диму, нагрівання або нетипового запаху, негайно від’єднайте джерело
диму, нагрівання або нетипового запаху, негайно від’єднайте джерело
живлення фотокамери.
живлення фотокамери.
Продовження роботи може спричинити пожежу, отримання опіків чи інших
травм.
Бережіть виріб від вологи.
Бережіть виріб від вологи.
Не торкайтеся виробу вологими руками.
Не торкайтеся виробу вологими руками.
Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження
електричним струмом.
Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-
Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-
от пропану, бензину чи аерозолів.
от пропану, бензину чи аерозолів.
Недотримання цього застереження може призвести до вибуху або пожежі.
Не дивіться прямо на сонце або інше джерело яскравого світла крізь
Не дивіться прямо на сонце або інше джерело яскравого світла крізь
об’єктив або фотокамеру.
об’єктив або фотокамеру.
Недотримання цього застереження може призвести до ушкодження зору.
Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
Недотримання цього застереження може призвести до травмування або
виходу виробу з ладу. Крім того, майте на увазі, що дрібні деталі становлять
небезпеку удушення. Якщо дитина проковтне будь-яку деталь цього виробу,
негайно зверніться до лікаря.
Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або
Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або
низьких температур.
низьких температур.
Недотримання цього застереження може призвести до опіків або обмороження.
A
A
УВАГА
УВАГА
Не залишайте об’єктив спрямованим на сонце або інше потужне джерело світла.
Не залишайте об’єктив спрямованим на сонце або інше потужне джерело світла.
Світло, сфокусоване об’єктивом, може стати причиною займання та пошкодження
внутрішніх деталей виробу.
Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих
Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих
температур, наприклад, у закритому автомобілі або під прямим
температур, наприклад, у закритому автомобілі або під прямим
сонячним промінням.
сонячним промінням.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу
з ладу.
Не можна транспортувати фотокамери й об’єктиви з прикріпленими
Не можна транспортувати фотокамери й об’єктиви з прикріпленими
штативами або аналогічними аксесуарами.
штативами або аналогічними аксесуарами.
Недотримання цього застереження може призвести до травмування або
виходу виробу з ладу.
Примітки для користувачів у Європі
Примітки для користувачів у Європі
Така позначка вказує на те, що електричне й електронне обладнання
необхідно утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають
у європейських країнах:
• Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору відходів. Не
викидайте його разом із побутовим сміттям.
Роздільний збір і переробка відходів допомагають зберегти природні ресурси
та попередити негативні наслідки для здоров’я людей і довкілля, до яких може
призвести неправильна утилізація.
За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця або місцевих
органів, що відповідають за утилізацію відходів.
 ’
 ’
Деталі об’єктива: назви та функції
Деталі об’єктива: назви та функції
Див. схему в лівій частині цього аркуша.
q
Мітка кріплення
бленди
Використовуйте для приєднання бленди
об’єктива.
Див.
B
w
Кільце керування
Вибрано режим автофокусування. У режимі
автофокусування можна прокрутити це
настроюване кільце, щоб виконати функцію,
вибрану за допомогою фотокамери
(додаткові відомості наведено в посібнику з
експлуатації фотокамери).
Вибрано режим ручного фокусування.
Прокрутіть, щоб сфокусуватися.
e
Мітка встановлення
об’єктива
Використовуйте під час встановлення
об’єктива на фотокамеру.
Див.
A
r
Гумова прокладка
для кріплення
об’єктива
t
Контакти процесора
Використовується для передавання даних з
фотокамери та на неї.
y
Перемикач режиму
фокусування
Виберіть A для автофокусування, M
для ручного фокусування. Зауважте, що,
незалежно від вибраного параметра,
фокусування має виконуватися вручну, коли
вибрано режим ручного фокусування за
допомогою елементів керування фотокамери.
u
Бленда об’єктива
Бленди об’єктива запобігають потраплянню
в об’єктив розсіяного світла, яке може
призводити до появи відблисків або ореолів
на зображенні. Вони також слугують для
захисту об’єктива.
Див.
B
i
Мітка блокування
бленди
Використовуйте для приєднання бленди
об’єктива.
o
Мітка вирівнювання
бленди
!0
Передня кришка
об’єктива
——
!1
Задня кришка
об’єктива
——
A
Прикріплення та зняття
Прикріплення та зняття
Прикріплення об’єктива
z
Вимкніть фотокамеру, зніміть захисну кришку та задню захисну
кришку об’єктива.
x
Розташуйте об’єктив на корпусі фотокамери, так щоб мітку
встановлення на об’єктиві було суміщено з міткою встановлення
на корпусі фотокамери, а потім прокрутіть об’єктив проти
годинникової стрілки до фіксації з клацанням.
Зняття об’єктива
z
Вимкніть фотокамеру.
x
Натисніть і утримуйте кнопку розблокування об’єктива, одночасно
повертаючи об’єктив за годинниковою стрілкою.
B
Прикріплення та зняття бленди об’єктива
Прикріплення та зняття бленди об’єктива
Сумістіть мітку кріплення бленди () з міткою вирівнювання бленди (),
а потім прокрутіть бленду (w), поки мітку не буде суміщено з міткою
блокування бленди ({).
Щоб зняти бленду, виконайте описані вище кроки у зворотному порядку.
Приєднуючи або знімаючи бленду, тримайте її поблизу позначки на її основі та не
стискайте надто сильно. Коли бленда не використовується, можна встановити її на
об’єктив зворотним боком.
Коли приєднано об’єктив
Коли приєднано об’єктив
Якщо після фокусування вимкнути фотокамеру, а потім знову ввімкнути,
положення фокуса може змінитися. Повторно сфокусуйтеся перед зйомкою. Якщо
ви заздалегідь сфокусувалися на вибраному місці та чекаєте, коли об’єкт зйомки
з’явиться в кадрі, рекомендуємо вам не вимикати фотокамеру, поки не буде
зроблено знімок.
  
  
Не піднімайте та не тримайте об’єктив або фотокамеру тільки за бленду.
Слідкуйте за тим, щоб контакти процесора завжди були чистими.
В разі пошкодження гумової прокладки для кріплення об’єктива негайно
припиніть користування і зверніться до авторизованого сервісного центру Nikon
за допомогою.
• Установлюйте передню та задню захисні кришки об’єктива, коли не користуєтесь
об’єктивом.
Щоб захистити внутрішні деталі об’єктива, зберігайте його в місці, захищеному
від прямого сонячного проміння.
Бережіть об’єктив від вологи. Корозія внутрішнього механізму може призвести
до непоправного пошкодження.
Якщо зберігати об’єктив в місцях з високою температурою, це може пошкодити
або деформувати компоненти, зроблені з посиленої пластмаси.
• Різкі перепади температури можуть призвести до пошкодження внутрішніх і
зовнішніх деталей об’єктива через утворення конденсату. Перш ніж переносити
об’єктив з теплого місця в холодне або навпаки, покладіть його в чохол або
пластиковий пакет, щоб уповільнити зміну температури.
Рекомендується поміщати об’єктив у його чохол, щоб запобігти появі подряпин
під час транспортування.
  ’
  ’
Щоб очистити скляні поверхні об’єктива, зазвичай досить видалити пил.
Плями й відбитки пальців можна видалити з поверхні об’єктива за допомогою м’якої
чистої бавовняної тканини або серветки для чищення об’єктивів, злегка змоченої
невеликою кількістю етанолу або рідини для очищення об’єктивів. Обережно
протріть поверхню круговими рухами від центра назовні, намагаючись не залишати
слідів і не торкатися об’єктива пальцями.
Для чищення об’єктива забороняється користуватися органічними
розчинниками, такими як розріджувач для фарб або бензол.
• Нейтральні фільтри Neutral Color (NC) (продаються окремо) та подібні засоби
можна використовувати для захисту переднього елемента об’єктива.
Якщо не збираєтесь користуватися об’єктивом довгий термін, зберігайте його
в прохолодному сухому місці, щоб запобігти утворенню плісняви та корозії. Не
зберігайте пристрій під прямим сонячним світлом та поряд з нафталіновими або
камфорними засобами проти молі.


Аксесуари, що додаються
Аксесуари, що додаються
62 мм передня кришка об’єктива з кріпленням затискного типу LC-62B
Задня кришка об’єктива LF-N1
Байонетна бленда HB-89
Чохол для об’єктива CL-C1
D
Використання чохла для об’єктива
Чохол слугує для захисту об’єктива від подряпин, але не захищає від падінь та інших механічних ударів.
Чохол не є водонепроникним.
Матеріал, з якого виготовлено чохол, може вицвітати, линяти, зсідатися або змінювати колір
внаслідок тертя або дії вологи.
Для видалення пилу використовуйте м’яку щітку.
• Воду і плями можна видалити з поверхні м’якою сухою тканиною. Не використовуйте спирт, бензол,
розріджувач та інші леткі хімічні речовини.
Зберігайте в місцях, захищених від дії прямого сонячного світла, високих температур і вологості.
Не використовуйте чохол для чищення монітора й елементів об’єктива.
Слідкуйте за тим, щоб об’єктив не випав з чохла під час транспортування.
Матеріал: поліестер
Сумісні аксесуари
Сумісні аксесуари
Додаткові 62 мм різьбові фільтри
D
Фільтри
Використовуйте не більше одного фільтра одночасно. Перед установленням фільтра або поворотом
кругового поляризаційного фільтра зніміть бленду об’єктива.
 
 
Байонет
Байонет Байонет Nikon Z
Фокусна відстань
Фокусна відстань 35 мм
Максимальне значення
Максимальне значення
діафрагми
діафрагми
f/1.8
Конструкція
Конструкція 11 елементи у 9 групах (включно з 2 елементами зі скла ED,
3 асферичними елементами й елементами з нанокристалічним
покриттям)
Кут огляду
Кут огляду Формат FX: 63°
Формат DX: 44°
Система фокусування
Система фокусування Система фокусування задньою групою лінз
Мінімальна дистанція
Мінімальна дистанція
фокусування
фокусування
0,25 м
Кількість пелюсток
Кількість пелюсток
діафрагми
діафрагми
9 (заокруглений отвір діафрагми)
Діапазон діафрагми
Діапазон діафрагми f/1.8 – 16
Розмір фільтра
Розмір фільтра 62 мм (P = 0,75 мм)
Га ба ри ти
Габарити Максимальний діаметр прибл. 73 мм × 86 мм (відстань від
монтажного фланця об’єктива фотокамери)
Маса
Маса Прибл. 370 г
Компанія Nikon залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд, технічні
характеристики та функціонування цього виробу в будь-який час без попереднього
повідомлення.
Kk
Ԕɨɥɞɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ɨɫɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵ ɠԥɧɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧ ɦԝԕɢɹɬ ɨԕɵԙɵɡ.
ȿɫɤɟɪɬɩɟ: ɛԝɥ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɬɟɤ Nikon Z ɛɟɤɿɬɤɿɲɿ ɛɚɪ ɚɣɧɚɫɵɡ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɥɚɪɞɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ.
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
Ɇԛɥɿɤɬɿ ɡɚԕɵɦɞɚɭɞɵ, ɹ ɛɨɥɦɚɫɚ, ԧɡɿԙɿɡɞɿ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚɥɚɪɞɵ ɠɚɪɚԕɚɬɬɚɭɞɵ
ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɚɥɞɵɧɞɚ «Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɲɚɪɚɥɚɪɵ»
ɛԧɥɿɦɿɧ ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ɨԕɵԙɵɡ.
Ɉɫɵ ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɬɭɪɚɥɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɞɵ ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɚɬɵɧ ɚɞɚɦɞɚɪɞɵԙ
ɛɚɪɥɵԑɵ ɨԕɢɬɵɧ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ.
A ȿɋɄȿɊɌɍ: ɛԝɥ ɛɟɥɝɿɲɟɦɟɧ ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵɧ
ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ԧɥɿɦɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɚɭɵɪ ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
A ɋȺԔɌɕԔ ȿɋɄȿɊɌɍ: ɛԝɥ ɛɟɥɝɿɲɟɦɟɧ ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɫɚԕɬɵԕ
ɲɚɪɚɥɚɪɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ɦԛɥɿɤɬɿԙ ɡɚԕɵɦɞɚɥɭɵɧɚ
ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
A
A
ȿɋɄȿɊɌɍ
ȿɋɄȿɊɌɍ
Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɛԧɥɲɟɤɬɟɦɟԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ԧɡɝɟɪɬɩɟԙɿɡ.
Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɛԧɥɲɟɤɬɟɦɟԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ԧɡɝɟɪɬɩɟԙɿɡ.
Ԕԝɥɚɭ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɫԥɬɫɿɡ ɠɚԑɞɚɣ ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟ ɚɲɵɥɚɬɵɧ
Ԕԝɥɚɭ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɫԥɬɫɿɡ ɠɚԑɞɚɣ ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟ ɚɲɵɥɚɬɵɧ
ɿɲɤɿ ɛԧɥɿɤɬɟɪɝɟ ɬɢɦɟԙɿɡ.
ɿɲɤɿ ɛԧɥɿɤɬɟɪɝɟ ɬɢɦɟԙɿɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɬɨɤ ɫɨԑɭɵɧɚ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ
ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ԧɧɿɦɧɟɧ ɬԛɬɿɧ, ɠɵɥɭ ɧɟɦɟɫɟ ԥɞɟɬɬɟɧ ɬɵɫ ɢɿɫɬɟɪ ɲɵԑɭɵ
Ԧɧɿɦɧɟɧ ɬԛɬɿɧ, ɠɵɥɭ ɧɟɦɟɫɟ ԥɞɟɬɬɟɧ ɬɵɫ ɢɿɫɬɟɪ ɲɵԑɭɵ
ɫɢɹԕɬɵ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ ɧԥɪɫɟɥɟɪɞɿ ɛɚɣԕɚɫɚԙɵɡ,
ɫɢɹԕɬɵ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ ɧԥɪɫɟɥɟɪɞɿ ɛɚɣԕɚɫɚԙɵɡ,
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵԙ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿɧ ɞɟɪɟɭ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ.
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵԙ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿɧ ɞɟɪɟɭ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ.
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵ ɠɚɥԑɚɫɬɵɪɭ ԧɪɬɤɟ, ɤԛɣɿɤɬɟɪɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ
ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ԕԝɪԑɚԕ ɤԛɣɞɟ ԝɫɬɚԙɵɡ.
Ԕԝɪԑɚԕ ɤԛɣɞɟ ԝɫɬɚԙɵɡ.
ɕɥԑɚɥɞɵ ԕɨɥɞɚɪɦɟɧ ԝɫɬɚɦɚԙɵɡ.
ɕɥԑɚɥɞɵ ԕɨɥɞɚɪɦɟɧ ԝɫɬɚɦɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ԧɪɬɤɟ ɧɟɦɟɫɟ ɬɨɤ ɫɨԑɭɵɧɚ
ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɍԝɬɚɧԑɵɲ ɲɚԙ ɧɟɦɟɫɟ ɩɪɨɩɚɧ ɫɢɹԕɬɵ ɝɚɡ, ɛɟɧɡɢɧ ɧɟɦɟɫɟ
Ɍԝɬɚɧԑɵɲ ɲɚԙ ɧɟɦɟɫɟ ɩɪɨɩɚɧ ɫɢɹԕɬɵ ɝɚɡ, ɛɟɧɡɢɧ ɧɟɦɟɫɟ
ɚɷɪɨɡɨɥɶɞɚɪ ɛɚɪ ɠɟɪɞɟ ɛԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ.
ɚɷɪɨɡɨɥɶɞɚɪ ɛɚɪ ɠɟɪɞɟ ɛԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɠɚɪɵɥɵɫԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ԧɪɬɤɟ ԥɤɟɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟɦɟɫɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ ɚɪԕɵɥɵ ɤԛɧɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟɦɟɫɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ ɚɪԕɵɥɵ ɤԛɧɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ
ԕɚɬɬɵ ɠɚɪɵԕ ɤԧɡɿɧɟ ɬɿɤ ԕɚɪɚɦɚԙɵɡ.
ԕɚɬɬɵ ɠɚɪɵԕ ɤԧɡɿɧɟ ɬɿɤ ԕɚɪɚɦɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɤԧɪɭ ԕɚɛɿɥɟɬɿɧɿԙ ɧɚɲɚɪɥɚɭɵɧɚ
ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɛɚɥɚɥɚɪ ɠɟɬɩɟɣɬɿɧ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɛɚɥɚɥɚɪ ɠɟɬɩɟɣɬɿɧ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦ
ɚԕɚɭɥɵԑɵɧɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ. Ȼԝԑɚɧ ԕɨɫɚ, ɤɿɲɤɟɧɬɚɣ ɛԧɥɿɤɬɟɪ
ɲɚɲɚɥɭ ԕɚɭɩɿɧ ɬɭɞɵɪɚɬɵɧɵɧ ɟɫɤɟɪɿԙɿɡ. Ȼɚɥɚ ɨɫɵ ԧɧɿɦɧɿԙ ɤɟɡ
ɤɟɥɝɟɧ ɛԧɥɿɝɿɧ ɠԝɬɵɩ ԕɨɣɫɚ, ɞɟɪɟɭ ɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ ɤԧɦɟɤɤɟ ɠԛɝɿɧɿԙɿɡ.
Ԧɬɟ ɠɨԑɚɪɵ ɧɟɦɟɫɟ ɬԧɦɟɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪ ԥɫɟɪ ɟɬɟɬɿɧ
Ԧɬɟ ɠɨԑɚɪɵ ɧɟɦɟɫɟ ɬԧɦɟɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪ ԥɫɟɪ ɟɬɟɬɿɧ
ɨɪɵɧɞɚɪɞɚ ɚɲɵԕ ԕɨɥɞɚɪɦɟɧ ԝɫɬɚɦɚԙɵɡ.
ɨɪɵɧɞɚɪɞɚ ɚɲɵԕ ԕɨɥɞɚɪɦɟɧ ԝɫɬɚɦɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɤԛɣɿɤɬɟɪɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ԛɫɭɝɟ ԥɤɟɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ.
A
A
ɋȺԔɌɕԔ ȿɋɄȿɊɌɍ
ɋȺԔɌɕԔ ȿɋɄȿɊɌɍ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɤԛɧɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ԕɚɬɬɵ ɠɚɪɵԕ ɤԧɡɞɟɪɿɧɟ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɤԛɧɝɟ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ԕɚɬɬɵ ɠɚɪɵԕ ɤԧɡɞɟɪɿɧɟ
ԕɚɪɚɬɵɩ ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ.
ԕɚɪɚɬɵɩ ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɮɨɤɭɫɬɚԑɚɧ ɠɚɪɵԕԧɪɬɬɿԙ ɠԥɧɟ ԧɧɿɦɧɿԙ ɿɲɤɿ
ɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɿԙ ɡɚԕɵɦɞɚɥɭɵɧɵԙ ɤԧɡɿ.
Ԧɧɿɦɞɿ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ԧɬɟ ɠɨԑɚɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪ ԥɫɟɪ
Ԧɧɿɦɞɿ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ԧɬɟ ɠɨԑɚɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪ ԥɫɟɪ
ɟɬɟɬɿɧ ɠɟɪɞɟ ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ, ɦɵɫɚɥɵ, ɠɚɛɵԕ ɚɜɬɨɤԧɥɿɤɬɟ
ɟɬɟɬɿɧ ɠɟɪɞɟ ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ, ɦɵɫɚɥɵ, ɠɚɛɵԕ ɚɜɬɨɤԧɥɿɤɬɟ
ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɤ ɤԛɧ ɫԥɭɥɟɥɟɪɿɧɿԙ ɚɫɬɵɧɞɚ.
ɧɟɦɟɫɟ ɬɿɤ ɤԛɧ ɫԥɭɥɟɥɟɪɿɧɿԙ ɚɫɬɵɧɞɚ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ԧɪɬɤɟ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦ ɚԕɚɭɥɵԑɵɧɚ
ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚɥɚɪɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɟɪɞɿ ɲɬɚɬɢɜɬɟɪ ɧɟɦɟɫɟ
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚɥɚɪɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɟɪɞɿ ɲɬɚɬɢɜɬɟɪ ɧɟɦɟɫɟ
ԝԕɫɚɫ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤԛɣɞɟ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɦɚԙɵɡ.
ԝԕɫɚɫ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤԛɣɞɟ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɦɚԙɵɡ.
Ȼԝɥ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɫɵɧ ԕɨɥɞɚɧɛɚɭ ɠɚɪɚԕɚɬԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ԧɧɿɦ
ɚԕɚɭɥɵԑɵɧɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ȿɭɪɨɩɚɞɚԑɵ ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɟɫɤɟɪɬɩɟɥɟɪ
ȿɭɪɨɩɚɞɚԑɵ ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɟɫɤɟɪɬɩɟɥɟɪ
Ȼԝɥ ɬɚԙɛɚ ɷɥɟɤɬɪ ɠԥɧɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ɠɚɛɞɵԕɬɚɪɞɵԙ ɛԧɥɟɤ ɠɢɧɚɥɭɵ
ɤɟɪɟɤɬɿɝɿɧ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ.
Ɍԧɦɟɧɞɟɝɿ ɬɟɤ ȿɭɪɨɩɚ ɟɥɞɟɪɿɧɞɟɝɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɥɚɪԑɚ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ:
Ȼԝɥ ԧɧɿɦ ɬɢɿɫɬɿ ɠɢɧɚɭ ɧԛɤɬɟɫɿɧɞɟ ɛԧɥɟɤ ɠɢɧɚɭ ԛɲɿɧ ɚɪɧɚɥԑɚɧ.
Ɍԝɪɦɵɫɬɵԕ ԕɨԕɵɫ ɪɟɬɿɧɞɟ ɥɚԕɬɵɪɦɚԙɵɡ.
Ȼԧɥɟɤ ɠɢɧɚɭ ɠԥɧɟ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟɭ ɬɚɛɢԑɢ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɞɵ ɫɚԕɬɚɭԑɚ
ɠԥɧɟ ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ ɥɚԕɬɵɪɭɞɚɧ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ɚɞɚɦ ɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵɧɚ
ɠԥɧɟ ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚԑɚ ɬɟɪɿɫ ɫɚɥɞɚɪɥɚɪɞɵ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭԑɚ ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɞɿ.
Ԕɨɫɵɦɲɚ ɚԕɩɚɪɚɬ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɫɚɬɭɲɵԑɚ ɧɟɦɟɫɟ ԕɨԕɵɫԕɚ ɠɚɭɚɩɬɵ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ
ԝɣɵɦɞɚɪԑɚ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɛԧɥɿɤɬɟɪɿ: ɚɬɚɭɥɚɪ ɠԥɧɟ ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɛԧɥɿɤɬɟɪɿ: ɚɬɚɭɥɚɪ ɠԥɧɟ ɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪ
Ɉɫɵ ɩɚɪɚԕɬɵԙ ɫɨɥ ɠɚԕ ɠɢɟɝɿɧɞɟɝɿ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɧɵ ԕɚɪɚԙɵɡ.
q
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɛɟɤɿɬɭ
ɬɚԙɛɚɫɵ
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɠɚɥԑɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
B
ɛԧɥɿɦɿɧ
ԕɚɪɚԙɵɡ
w
Ȼɚɫԕɚɪɭ ɫɚԕɢɧɚɫɵ
Ⱥɜɬɨɮɨɤɭɫ ɪɟɠɢɦɿ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧ:
ɚɜɬɨɮɨɤɭɫ ɪɟɠɢɦɿɧɞɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
ɚɪԕɵɥɵ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧ ɮɭɧɤɰɢɹɧɵ
ɨɪɵɧɞɚɭ ԛɲɿɧ ɨɫɵ ɬɟԙɲɟɥɟɬɿɧ
ɫɚԕɢɧɚɧɵ ɚɣɧɚɥɞɵɪɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ
(ɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪɞɿ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚ ԕɚɪɚԙɵɡ).
Ԕɨɥɦɟɧ ɪɟɬɬɟɥɟɬɿɧ ɮɨɤɭɫ
ɪɟɠɢɦɿ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧ: ɮɨɤɭɫɬɚɭ ԛɲɿɧ
ɚɣɧɚɥɞɵɪɵԙɵɡ.
e
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɛɟɤɿɬɭ
ɬɚԙɛɚɫɵ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚԑɚ ɛɟɤɿɬɤɟɧɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
A
ɛԧɥɿɦɿɧ
ԕɚɪɚԙɵɡ
r
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ
ɨɪɧɚɬɭԑɚ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɪɟɡɟԙɤɟ
ɧɵԑɵɡɞɚԑɵɲ
t
Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪ
ɬԛɣɿɫɩɟɫɿ
Ⱦɟɪɟɤɬɟɪɞɿ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚԑɚ ɠԥɧɟ ɨɞɚɧ
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ԛɲɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ.
y
Ɏɨɤɭɫ ɪɟɠɢɦɿɧɿԙ
ԕɨɫԕɵɲɵ
Ⱥɜɬɨɮɨɤɭɫ ԛɲɿɧ A ɪɟɠɢɦɿɧ, ԕɨɥɦɟɧ
ɪɟɬɬɟɥɟɬɿɧ ɮɨɤɭɫ ԛɲɿɧ M ɪɟɠɢɦɿɧ
ɬɚԙɞɚԙɵɡ. Ɍɚԙɞɚɥԑɚɧ ɩɚɪɚɦɟɬɪɝɟ
ԕɚɪɚɦɚɫɬɚɧ, ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵԙ ɛɚɫԕɚɪɭ
ɷɥɟɦɟɧɬɬɟɪɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ԕɨɥɦɟɧ
ɪɟɬɬɟɥɟɬɿɧ ɮɨɤɭɫ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧɞɚ
ɮɨɤɭɫɬɵ ԕɨɥɦɟɧ ɪɟɬɬɟɭ ɤɟɪɟɤ.
u
Ȼɥɟɧɞɚ
Ȼɥɟɧɞɚɥɚɪ ɛɚɫԕɚ ɠɚԑɚɞɣɞɚ
ɠɚɪԕɵɪɚɭɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɤɟɫɤɿɧɧɿԙ
ԕɨɫɚɪɥɚɧɭɵɧ ɬɭɞɵɪɚɬɵɧ ɲɚɲɵɪɚԙԕɵ
ɠɚɪɵԕɬɵ ԝɫɬɚɩ ԕɚɥɚɞɵ. ɋɨɧɞɚɣ-ɚԕ
ɨɥɚɪ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԕɨɪԑɚɣɞɵ.
B
ɛԧɥɿɦɿɧ
ԕɚɪɚԙɵɡ
i
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ
ԕԝɥɵɩɬɚɭ ɬɚԙɛɚɫɵ
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɠɚɥԑɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ.
o
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɨɪɧɚɬɭ
ɬɚԙɛɚɫɵ
!0
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ
ɚɥɞɵԙԑɵ ԕɚԕɩɚԑɵ
——
!1
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɚɪɬԕɵ
ԕɚԕɩɚԑɵ
——
A
ɀɚɥԑɚɭ ɠԥɧɟ ɚɥɭ
ɀɚɥԑɚɭ ɠԥɧɟ ɚɥɭ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɠɚɥΥɚɭ
z
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵ ԧɲɿɪɿԙɿɡ, ɤɨɪɩɭɫ ԕɚԕɩɚԑɵɧ ɚɥɵԙɵɡ ɠԥɧɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ
ɚɪɬԕɵ ԕɚԕɩɚԑɵɧ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ.
x
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɛɟɤɿɬɭ ɬɚԙɛɚɫɵɧ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ ɤɨɪɩɭɫɵɧɞɚԑɵ ɛɟɤɿɬɭ
ɬɚԙɛɚɫɵɧɚ ɬɭɪɚɥɚɩ ԝɫɬɚɩ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ ɤɨɪɩɭɫɵɧɞɚ
ɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɵԙɵɡ, ɫɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɨɪɧɵɧɚ «ɲɵɪɬ» ɟɬɿɩ ɬԛɫɤɟɧɲɟ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɫɚԑɚɬ ɬɿɥɿɧɟ ԕɚɪɫɵ ɚɣɧɚɥɞɵɪɵԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɚɥɭ
z
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵ ԧɲɿɪɿԙɿɡ.
x
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɫɚԑɚɬ ɬɿɥɿɦɟɧ ɛԝɪɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɛɨɫɚɬɭ ɬԛɣɦɟɲɿɝɿɧ
ɛɚɫɵɩ, ԝɫɬɚɩ ɬԝɪɵԙɵɡ.
B
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɠɚɥԑɚɭ ɠԥɧɟ ɚɥɭ
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɠɚɥԑɚɭ ɠԥɧɟ ɚɥɭ
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɛɟɤɿɬɭ ɬɚέɛɚɫɵɧ () ɛɥɟɧɞɚɧɵ ɨɪɧɚɬɭ ɬɚέɛɚɫɵɦɟɧ ()
ɬɭɪɚɥɚέɵɡ, ɫɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɬɚέɛɚɫɵ ɛɥɟɧɞɚɧɵ Ωαɥɵɩɬɚɭ ɬɚέɛɚɫɵɦɟɧ ({)
ɬɭɪɚɥɚɧΥɚɧɲɚ ɛɥɟɧɞɚɧɵ (w) ɚɣɧɚɥɞɵɪɵέɵɡ.
Ȼɥɟɧɞɚɧɵ ɚɥɭ ίɲɿɧ ɠɨΥɚɪɵɞɚ Ωɚɞɚɦɞɚɪɞɵ ɤɟɪɿ ɪɟɬɩɟɧ ɨɪɵɧɞɚέɵɡ.
ɀɚɥԑɚɭ ɧɟɦɟɫɟ ɚɥɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɛɥɟɧɞɚɧɵ ɧɟɝɿɡɿɧɞɟɝɿ ɬɚԙɛɚɫɵɧɵԙ ɠɚɧɵɧɚɧ
ԝɫɬɚԙɵɡ ɠԥɧɟ ɬɵɦ ԕɚɬɬɵ ԕɵɫɩɚԙɵɡ. ɉɚɣɞɚɥɚɧɛɚԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɛɥɟɧɞɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɤɟ ɛɚɫԕɚ ɠɚԑɵɦɟɧ ɛɟɤɿɬɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ.
Ȼɥɟɧɞɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
Ȼɥɟɧɞɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵ ԧɲɿɪɫɟԙɿɡ, ɫɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɮɨɤɭɫɬɚɭɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ԕɚɣɬɚɞɚɧ ԕɨɫɫɚԙɵɡ,
ɮɨɤɭɫɬɚɭ ɤԛɣɿ ԧɡɝɟɪɭɿ ɦԛɦɤɿɧ. ɋɭɪɟɬɤɟ ɬԛɫɿɪɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ԕɚɣɬɚ ɮɨɤɭɫɬɚԙɵɡ.
ɇɵɫɚɧɧɵԙ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɭɵɧ ɤԛɬɿɩ ɠɚɬԕɚɧɞɚ ɚɥɞɵɧ-ɚɥɚ ɬɚԙɞɚɥԑɚɧ ɨɪɵɧɞɵ
ɮɨɤɭɫɬɚɫɚԙɵɡ, ɫɭɪɟɬ ɬԛɫɿɪɿɥɝɟɧɲɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵ ԧɲɿɪɦɟɭ ԝɫɵɧɵɥɚɞɵ.
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ԕɚɬɵɫɬɵ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ԕɚɬɵɫɬɵ ɫɚԕɬɵԕ ɲɚɪɚɥɚɪɵ
Ɍɟɤ ɛɥɟɧɞɚ ɚɪԕɵɥɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɧɟɦɟɫɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵ ɚɥɦɚԙɵɡ ɧɟɦɟɫɟ
ԝɫɬɚɦɚԙɵɡ.
Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɬԛɣɿɫɩɟɥɟɪɿɧ ɬɚɡɚ ɤԛɣɞɟ ԝɫɬɚԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɨɪɧɚɬɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɪɟɡɟԙɤɟ ɧɵԑɵɡɞɚԑɵɲ ɡɚԕɵɦɞɚɥɫɚ,
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵ ɞɟɪɟɭ ɬɨԕɬɚɬɵɩ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɠԧɧɞɟɬɭɝɟ Nikon ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɧɵԙ
ԧɤɿɥɟɬɬɿ ԕɵɡɦɟɬ ɤԧɪɫɟɬɭ ɨɪɬɚɥɵԑɵɧɚ ɚɩɚɪɵԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɦɚԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɚɥɞɵԙԑɵ ɠԥɧɟ ɚɪɬԕɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜ
ԕɚԕɩɚԕɬɚɪɵɧ ԕɚɣɬɚ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɿɲɿɧ ԕɨɪԑɚɭ ԛɲɿɧ ɬɿɤ ɤԛɧ ɠɚɪɵԑɵɧɚɧ ɬɵɫ ɫɚԕɬɚԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԕԝɪԑɚԕ ɤԛɣɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ. ȱɲɤɿ ɦɟɯɚɧɢɡɦɧɿԙ ɬɨɬɬɚɧɭɵ ɠԧɧɞɟɭɝɟ
ɤɟɥɦɟɣɬɿɧ ɡɚԕɵɦԑɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԧɬɟ ɵɫɬɵԕ ɠɟɪɥɟɪɞɟ ԕɚɥɞɵɪɭ ԕɚɬɬɵ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚɞɚɧ ɠɚɫɚɥԑɚɧ
ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ ɡɚԕɵɦɞɚɭɵ ɧɟɦɟɫɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɥɚɭɵ ɦԛɦɤɿɧ.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɵԙ ɠɵɥɞɚɦ ԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪɿ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɿɲɿɧɞɟ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬɵɧɞɚ
ɡɚԕɵɦɞɚɣɬɵɧ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹɧɵ ɬɭɞɵɪɭɵ ɦԛɦɤɿɧ. ɀɵɥɵɞɚɧ ɫɚɥԕɵɧ ɨɪɬɚԑɚ
ɧɟɦɟɫɟ ɤɟɪɿɫɿɧɲɟ ɚɩɚɪɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɵԙ ԧɡɝɟɪɭɿɧ ɛɚɹɭɥɚɬɭ ԛɲɿɧ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԕɚɛɵɧɚ ɧɟɦɟɫɟ ɩɥɚɫɬɢɤ ɫԧɦɤɟɫɿɧɟ ɫɚɥɵԙɵɡ.
Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɫɵɡɚɬɬɚɪɞɚɧ ԕɨɪԑɚɭ ԛɲɿɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԕɚɛɵɧɚ ɫɚɥɭ
ԝɫɵɧɵɥɚɞɵ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɤɟ ɤԛɬɿɦ ɠɚɫɚɭ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɤɟ ɤԛɬɿɦ ɠɚɫɚɭ
Ԥɞɟɬɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɲɵɧɵ ɛɟɬɬɟɪɿɧ ɬɚɡɚɥɚɭ ԛɲɿɧ ɲɚԙɞɵ ɤɟɬɿɪɭ ɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿ.
Ⱦɚԕɬɚɪ ɦɟɧ ɫɚɭɫɚԕ ɿɡɞɟɪɿɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɛɟɬɿɧɟɧ ɠԝɦɫɚԕ, ɬɚɡɚ ɦɚԕɬɚ ɲԛɛɟɪɟɤɬɿ,
ɹ ɛɨɥɦɚɫɚ ɷɬɚɧɨɥɞɵԙ ɧɟɦɟɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɬɚɡɚɥɚԑɵɲɬɵԙ ɲɚԑɵɧ ɦԧɥɲɟɪɿɦɟɧ
ɵɥԑɚɥɞɚɧɞɵɪɵɥԑɚɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɬɚɡɚɥɚɭ ɫԛɥɝɿɫɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ ɤɟɬɿɪɭɝɟ
ɛɨɥɚɞɵ. Ɉɪɬɚɞɚɧ ɫɵɪɬԕɚ ԕɚɪɚɣ ɚɣɧɚɥɚ ԕɨɡԑɚɥɵɫɩɟɧ ɚԕɵɪɵɧ ɫԛɪɬɿԙɿɡ. Ⱦɚԕɬɚɪ
ԕɚɥɞɵɪɦɚɭԑɚ ɧɟɦɟɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɤɟ ɫɚɭɫɚԕɬɚɪɦɟɧ ɬɢɦɟɭɝɟ ɬɵɪɵɫɵԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɬɚɡɚɥɚɭ ԛɲɿɧ ɛɨɹɭ ɫԝɣɵɥɬԕɵɲɵ ɧɟɦɟɫɟ ɛɟɧɡɨɥ ɫɢɹԕɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɤɚɥɵԕ ɟɪɿɬɿɧɞɿɥɟɪɞɿ ɦԛɥɞɟɦ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɚɥɞɵԙԑɵ ɷɥɟɦɟɧɬɿɧ ԕɨɪԑɚɭ ԛɲɿɧ ɛɟɣɬɚɪɚɩ ɬԛɫ (NC) ɫԛɡɝɿɥɟɪɿɧ
(ɛԧɥɟɤ ɫɚɬɵɥɚɞɵ) ɠԥɧɟ ɫɨɥ ɫɢɹԕɬɵɥɚɪɞɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɣɬɵɧ ɛɨɥɫɚԙɵɡ, ɡɟԙ ɠԥɧɟ
ɬɨɬɬɚɧɭɞɵԙ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɦɚɭɵ ԛɲɿɧ ɨɧɵ ɫɚɥԕɵɧ, ԥɪɿ ԕԝɪԑɚԕ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ.
Ɉɧɵ ɤԛɧ ɬԛɫɟɬɿɧ ɧɟɦɟɫɟ ɧɚɮɬɚɥɢɧɧɟɧ ɧɟɦɟɫɟ ɤɚɦɮɚɪɚɞɚɧ ɠɚɫɚɥԑɚɧ
ɞԧԙɝɟ
ɥɟɤɬɟɪ ɛɚɪ ɠɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚɦɚԙɵɡ.
Ʉɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
Ʉɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
ɀɢɧɚԕɬɚԑɵ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
ɀɢɧɚԕɬɚԑɵ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
• LC-62B 62 ɦɦ ɛɟɤɿɬɿɥɟɬɿɧ ɚɥɞɵԙԑɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ԕɚɛɵ
• LF-N1 ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ɚɪɬԕɵ ԕɚԕɩɚԑɵ
• HB-89 ɛɚɣɨɧɟɬɬɿɤ ɛɥɟɧɞɚɫɵ
• CL-C1 ɨɛɴɟɤɬɢɜ ԕɚɛɵ
D
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ԕɚɛɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ԕɚɩ ԕԝɥɚɭɥɚɪɞɚɧ ɧɟɦɟɫɟ ɛɚɫԕɚ ɮɢɡɢɤɚɥɵԕ ɫɨԕԕɵɥɚɪɞɚɧ ɟɦɟɫ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ
ɫɵɡɚɬɬɚɪɞɚɧ ԕɨɪԑɚɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ.
Ȼԝɥ ԕɚɩ ɫɭ ԧɬɤɿɡɟɞɿ.
Ԕɚɩɬɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ԛɣɤɟɥɝɟɧɞɟ ɧɟɦɟɫɟ ɵɥԑɚɥɞɚɧԑɚɧɞɚ
ԧԙɫɿɡɞɟɧɭɿ, ɨԙɭɵ, ɨɬɵɪɭɵ ɧɟɦɟɫɟ ɬԛɫɿɧ ԧɡɝɟɪɬɭɿ ɦԛɦɤɿɧ.
ɀԝɦɫɚԕ ԕɵɥɲɚԕɩɟɧ ɲɚԙɞɵ ɤɟɬɿɪɿԙɿɡ.
Ȼɟɬɬɟɝɿ ɫɭɞɵ ɠԥɧɟ ɞɚԕɬɚɪɞɵ ɠԝɦɫɚԕ, ԕԝɪԑɚԕ ɲԛɛɟɪɟɤɩɟɧ ɤɟɬɿɪɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ.
Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɞɿ, ɛɟɧɡɢɧɞɿ, ɫԝɣɵɥɬԕɵɲɬɵ, ɹ ɛɨɥɦɚɫɚ ɛ
ɚɫԕɚ ԝɲɩɚ ɯɢɦɢɤɚ
ɬɬɚɪɞɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ.
Ɍɿɤ ɤԛɧ ɠɚɪɵԑɵ, ɠɨԑɚɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪ ɧɟɦɟɫɟ ɵɥԑɚɥɞɵɥɵԕ ԥɫɟɪ ɟɬɟɬɿɧ
ɠɟɪɥɟɪɞɟ ɫɚԕɬɚɦɚԙɵɡ.
Ԕɚɩɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɞɵ ɧɟɦɟɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɷɥɟɦɟɧɬɬɟɪɿɧ ɬɚɡɚɥɚɭ ԛɲɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ.
Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿԙ ԕɚɩɬɚɧ ԕԝɥɚɩ ԕɚɥɦɚɭɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɿԙɿɡ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ
Ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
Ԛɣɥɟɫɿɦɞɿ ɤɟɪɟɤ-ɠɚɪɚԕɬɚɪ
62 ɦɦ ɛԝɪɚɥɚɬɵɧ ɫԛɡɝɿɥɟɪ
D
ɋԛɡɝɿɥɟɪ
Ȼɿɪ ɭɚԕɵɬɬɚ ɬɟɤ ɛɿɪ ɫԛɡɝɿɧɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵԙɵɡ. ɋԛɡɝɿɥɟɪɞɿ ɠɚɥԑɚɭ ɧɟɦɟɫɟ ɞԧԙɝɟɥɟɤ
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹɥɵԕ ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ ɚɣɧɚɥɞɵɪɭ ɚɥɞɵɧɞɚ ɛɥɟɧɞɚɧɵ ɚɥɵԙɵɡ.
Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵ
Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵ
Ȼɟɤɿɬɭ
Ȼɟɤɿɬɭ Nikon Z ɛɟɤɿɬɤɿɲɿ
Ɏɨɤɭɫɬɵԕ
Ɏɨɤɭɫɬɵԕ
ԕɚɲɵԕɬɵԕ
ԕɚɲɵԕɬɵԕ
35 ɦɦ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɞɵ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɞɵ
ɚɩɟɪɬɭɪɚ
ɚɩɟɪɬɭɪɚ
f/1.8
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜ
ԕԝɪɵɥɵɦɵ
ԕԝɪɵɥɵɦɵ
9 ɬɨɩɬɚԑɵ 11 ɷɥɟɦɟɧɬ
(2 ED ɷɥɟɦɟɧɬɿɧ, 3 ɚɫɮɟɪɢɤɚɥɵԕ ɷɥɟɦɟɧɬɬɿ
ɠԥɧɟ Nano Crystal Coat (ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɞɵ ԕɚɛɚɬ) ɛɚɪ ɷɥɟɦɟɧɬɬɟɪɞɿ
ԕɚɦɬɢɞɵ)
Ʉԧɪɿɧɿɫ
Ʉԧɪɿɧɿɫ
ɛԝɪɵɲɵ
ɛԝɪɵɲɵ
• FX ɩɿɲɿɦɿ: 63°
• DX ɩɿɲɿɦɿ: 44°
Ɏɨɤɭɫɬɚɭ
Ɏɨɤɭɫɬɚɭ
ɠԛɣɟɫɿ
ɠԛɣɟɫɿ
Ⱥɪɬԕɵ ɮɨɤɭɫɬɚɭ ɠԛɣɟɫɿ
Ɇɢɧɢɦɚɥɞɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɞɵ
ɮɨɤɭɫɬɚɭ
ɮɨɤɭɫɬɚɭ
ԕɚɲɵԕɬɵԑɵ
ԕɚɲɵԕɬɵԑɵ
0,25 ɦ
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɚ
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɚ
ԕɚɥɚԕɬɚɪɵ
ԕɚɥɚԕɬɚɪɵ
9
(ɞԧԙɝɟɥɟɤ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ ɬɟɫɿɝɿ)
Ⱥɩɟɪɬɭɪɚ
Ⱥɩɟɪɬɭɪɚ
ɚɭԕɵɦɵ
ɚɭԕɵɦɵ
f/1.8 – 16
ɀɚɥԑɚɧɛɚɥɵ
ɀɚɥԑɚɧɛɚɥɵ
ɫԛɡɝɿ ԧɥɲɟɦɿ
ɫԛɡɝɿ ԧɥɲɟɦɿ
62 ɦɦ (P = 0,75 ɦɦ)
Ԧɥɲɟɦɞɟɪɿ
Ԧɥɲɟɦɞɟɪɿ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɞɵ ɞɢɚɦɟɬɪɿ ɲɚɦɚɦɟɧ 73 ɦɦ × 86 ɦɦ
(ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɧɵԙ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɛɟɤɿɬɭ ɠɢɟɤɬɟɦɟɫɿɧɿԙ ɮɥɚɧɟɰɿɧɟɧ
ԕɚɲɵԕɬɵԕ)
ɋɚɥɦɚԑɵ
ɋɚɥɦɚԑɵ ɒɚɦɚɦɟɧ 370 ɝ
Nikon ɨɫɵ λɧɿɦɧɿέ ɫɵɪɬΩɵ ɬίɪɿɧ, ɬɟɯɧɢɤɚɥɵΩ ɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵɧ ɠιɧɟ
λɧɿɦɞɿɥɿɝɿɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɭɚΩɵɬɬɚ ɠιɧɟ ɚɥɞɵɧ-ɚɥɚ ɟɫɤɟɪɬɭɫɿɡ λɡɝɟɪɬɭ
ΩαΩɵΥɵɧ ɫɚΩɬɚɣɞɵ.
Ru
  (  )
Ua
  (  )
Kk
Ԕɨɥɞɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ (ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɛɚɪ)
Gr
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ (ȝİ ǼȖȖȪȘıȘ)
Ro
Manualul utilizatorului (cu garanie)
Tr
Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)
Hu
Használati útmutató (jótállási jeggyel)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Printed in Japan
SB8I02(7H)
7MMA067H-02

SAMPLE

Manual

Consultați aici manualul pentru Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Lentile și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S.

General
Brand Nikon
Model Nikkor Z 35mm f/1.8 S | 20081
Produs lentilă
Limbă Română
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate