Manual de utilizare Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro

Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Olympus
Model
M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Chineză, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.olympus-global.com/
© 2014
ED 40-150mm f2.8 PRO
WC730901
Printed in China
date of issue 2014.10
45 -
NL
AANWIJZINGEN
48 -
NO
INSTRUKSJONER
50 -
PL
INSTRUKCJA
53 -
PT
INSTRUÇÕES
55 -
RO
INSTRUCŢIUNI
57 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
59 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
62 -
SV
BRUKSANVISNING
65 -
SL
NAVODILA
67 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
70 -
TR
TALİMATLAR
72 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
75 -
AR
77 -
TH
คําแนะนําการใชงาน
79 -
KR
취급설명서
81 -
CHT
使⽤說明書
04 -
JP
取扱説明書
06 -
EN
INSTRUCTIONS
09 -
ES
INSTRUCCIONES
12 -
FR
MODE D’EMPLOI
15 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
18 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
20 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
23 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
25 -
ET
JUHISED
27 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
29 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
32 -
HR
UPUTE
34 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
37 -
IT
ISTRUZIONI
40 -
LT
INSTRUKCIJA
42 -
LV
NORĀDĪJUMI

Probleme și întrebări frecvente despre Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f2.8 Pro, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la