Manual de utilizare Qilive Q.8794

Qilive Q.8794

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Qilive Q.8794. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Qilive
Model
Q.8794
Produs
Limbă
Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Polonez, Română, Maghiară, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Wireless Keyboard
Q.8794
FR
Clavier sans l
ES
Teclado inalámbrico
IT
Tastiera wireless
PT
Teclado sem o
PL
Klawiatura bezprzewodowa
HU
Vezeték nélküli billentyűzet
RO
Tastatură fără r
RU
Беспроводная клавиатура
UA
Клавіатура з підсвічуванням
841945/841946/841947
841948/841949/841950
841951/841952/841953
841954/841955/ 841956
841957/841958/841959
841960/841961/841962
RD-RFK894B
AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d’Ascq
France
Made in China
FR
ES
IT
Guide d’Installation Rapide
CONFIGURATION SYSTÈME
• Port USB
Systèmes d’exploitation Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
,
Windows
®
7.
INSTALLATION DU MATÉRIEL
Branchez le clavier sur un port USB de votre ordinateur.
L’installation est automatique.
Attention
N’exposez pas l’appareil aux projections ni aux éclaboussures. Ne placez
aucun objet contenant des liquides sur ou près de l’appareil.
Guida Rapida all’Installazione
CONFIGURAZIONE SISTEMA
• Porta USB
Sistemi operativi Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
, Windows
®
7.
INSTALLAZIONE DELL’HARDWARE
Collegare la tastiera a una porta USB del computer.
L’installazione è automatica.
Attenzione
Tenere le casse al riparo da spruzzi e gocciolamenti e non appoggiare
sulle casse oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi.
Guía de Instalación Rápida
CONFIGURACIÓN SISTEMA
• Puerto USB
Sistemas operativos Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
,
Windows
®
7.
INSTALACIÓN DEL MATERIAL
Conecte el teclado a un puerto USB de su ordenador.
La instalación es automática.
¡Atención!
No exponga el aparato a derrames ni salpicaduras de líquidos. No coloque
objetos que contengan líquidos encima o junto al aparato.
FR Les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une
collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets
d’équipements électriques et électroniques avec les déchets
municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. / ES
Los equipos eléctricos y electrónicos deben someterse a una
recogida selectiva de residuos, No tirar los residuos de equipos
eléctricos y electrónicos junto con la basura común no separada,
sino que se debe proceder a su recogida selectiva. / IT Le apparecchiature
elettriche ed elettroniche sono soggette a raccolta differenziata. Non gettare i
riuti elettrici ed elettronici assieme ai riuti municipali indifferenziati. Procedere
alla raccolta differenziata. / PT Os equipamentos eléctricos e electrónicos são
objecto de uma recolha selectiva. Não elimine os resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos juntamente com os resíduos municipais não triados
mas proceda à sua recolha selectiva. / PL Urządzenia elektryczne i
elektroniczne objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy
wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze
zwykłymi śmieciami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki
odpadów. / HU Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait
szelektíven kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikus hulladékot ne dobja a
vegyesen kezelt háztartási hulladék közé, gondoskodjon szelektív gyűjtéséről.
/ RO Echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei trieri selective
specice. Nu eliminați deșeurile echipamentelor electrice şi electronice
împreună cu deșeurile municipale netriate, ci colectați-le selectiv. / RU
Электрическое и электронное оборудование подлежит раздельной
утилизации. Не утилизируйте вышедшее из строя электрическое и
электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми
отходами – относите его в места селективного сбора отходов. / UA
Електричне та електронне обладнання підлягає окремій утилізації.
Забороняється утилізовувати непридатне електричне та електронне
обладнання разом із несортованими побутовими відходами відносьте
його до місць селективного збору відходів.

Probleme și întrebări frecvente despre Qilive Q.8794?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Qilive Q.8794, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la