Manual de utilizare Qilive Q.8912

Qilive Q.8912

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Qilive Q.8912. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Qilive
Model
Q.8912
Produs
EAN
3245675989466
Limbă
Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Polonez, Rusă, Română, Maghiară, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Bluetooth Compact Keyboard
Q.8912
FR
Clavier compact Bluetooth
ES
Teclado compacto Bluetooth
IT
Tastiera compatta Bluetooth
PT
Teclado compacto Bluetooth
PL
Klawiatura kompaktowa Bluetooth
HU
Bluetooth kompakt billentyűzet
RO
Tastatură compactă Bluetooth
RU
Компактная Bluetooth-клавиатура
UA
Компактна клавіатура Bluetooth
855314/855315/855316/855317 /855318/855319
/855320/855321/855322/KB-893BT-RF
AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d’Ascq
France
Made in China
FR
ES
IT
Guide d’Installation Rapide
CONFIGURATION SYSTÈME
Systèmes d’exploitation Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
,
Windows
®
7, Windows
®
8, Mac
®
.
INSTALLATION DU MATÉRIEL
- Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) et allumez le clavier.
- Activez le Bluetooth
®
sur l’ordinateur/tablette auquel vous souhaitez
connecter le clavier.
- Cliquez sur le bouton CONNECT du clavier.
- Recherchez les périphériques détectés sur votre ordinateur/tablette.
- Sélectionnez le clavier et suivez les instructions sur l’écran. Entrez le
code de conrmation demandé pour synchroniser les appareils.
Attention
N’exposez pas l’appareil aux projections ni aux éclaboussures. Ne placez
aucun objet contenant des liquides sur ou près de l’appareil.
Bluetooth
®
est une marque déposée par Bluetooth SIG, Inc.. international.
Guida Rapida all’Installazione
CONFIGURAZIONE SISTEMA
Sistemi operativi Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
, Windows
®
7,
Windows
®
8, Mac
®
.
INSTALLAZIONE DELL’HARDWARE
- Inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità (+/-) e accendere la tastiera.
- Attivare la funzione Bluetooth
®
sul computer/tablet al quale si desidera
collegare la tastiera.
- Fare clic sul pulsante CONNECT della tastiera.
- Cercare le periferiche rilevate dal computer/tablet.
- Selezionare la tastiera e seguire le istruzioni sullo schermo. Inserire il
codice di conferma richiesto per sincronizzare i dispositivi.
Attenzione
Tenere le casse al riparo da spruzzi e gocciolamenti e non appoggiare
sulle casse oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi.
Bluetooth
®
è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.. international.
Guía de Instalación Rápida
CONFIGURACIÓN SISTEMA
Sistemas operativos Microsoft
®
Windows
®
XP, Windows Vista
®
, Windows
®
7, Windows
®
8, Mac
®
.
INSTALACIÓN DEL MATERIAL
- Ponga 2 pilas AAA respetando la polaridad (+/-) y encienda el teclado.
- Active el Bluetooth
®
en el ordenador/tableta al/a la que desea conectar
el teclado.
- Pulse el botón «CONNECT» del teclado.
- Busque los periféricos que se detectan en su ordenador/tableta.
- Seleccione el teclado y siga las instrucciones de la pantalla. Introduzca
el código de conrmación que se le pide para sincronizar los aparatos.
¡Atención!
No exponga el aparato a derrames ni salpicaduras de líquidos. No coloque
objetos que contengan líquidos encima o junto al aparato.
Bluetooth
®
es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.. international.
FR Les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une
collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets
d’équipements électriques et électroniques avec les déchets
municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. / ES
Los equipos eléctricos y electrónicos deben someterse a una
recogida selectiva de residuos, No tirar los residuos de equipos
eléctricos y electrónicos junto con la basura común no separada,
sino que se debe proceder a su recogida selectiva. / IT Le apparecchiature
elettriche ed elettroniche sono soggette a raccolta differenziata. Non gettare i
riuti elettrici ed elettronici assieme ai riuti municipali indifferenziati. Procedere
alla raccolta differenziata. / PT Os equipamentos eléctricos e electrónicos são
objecto de uma recolha selectiva. Não elimine os resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos juntamente com os resíduos municipais não triados
mas proceda à sua recolha selectiva. / PL Urządzenia elektryczne i
elektroniczne objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy
wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze
zwykłymi śmieciami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki
odpadów. / HU Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait
szelektíven kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikus hulladékot ne dobja a
vegyesen kezelt háztartási hulladék közé, gondoskodjon szelektív gyűjtéséről.
/ RO Echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei trieri selective
specice. Nu eliminați deșeurile echipamentelor electrice şi electronice
împreună cu deșeurile municipale netriate, ci colectați-le selectiv. / RU
Электрическое и электронное оборудование подлежит раздельной
утилизации. Не утилизируйте вышедшее из строя электрическое и
электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми
отходами – относите его в места селективного сбора отходов. / UA
Електричне та електронне обладнання підлягає окремій утилізації.
Забороняється утилізовувати непридатне електричне та електронне
обладнання разом із несортованими побутовими відходами відносьте
його до місць селективного збору відходів.

Probleme și întrebări frecvente despre Qilive Q.8912?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Qilive Q.8912, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Tastatură
Interfață dispozitiv Bluetooth
Utilizare recomandată Universală
Comutator tastatură Switch membrană taste
Schemei de tastatură QWERTY
Limbă tastatură Italiană
Tehnologia de conectare Fără fir
Scop Universală
Factor formă tastatură Mini
Aparat de no
Hub USB no
Cititor de amprente no
Cheile Windows yes
Tastatură numerică no
Design
Stil tastatură Straight
Suport încheietură mână no
Culoarea produsului Silver, White
Retroiluminare no
Managementul energiei
Tip de sursă de curent Baterie
Număr de baterii (tastatură) 2
Tehnologia bateriei Alcalină
Tipul de baterii pentru tastatură AAA
Datele de ambalare
Receptor inclus no
Baterii incluse no
Mouse
Mouse inclus no
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows suportate Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Professional
Compatibilitate Mac yes