Manual de utilizare Rex EDH3898SDE

Rex EDH3898SDE

Vezi aici gratuit manualul pentru EDH3898SDERex. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de EDH3898SDERex pe pagina aceasta.

Brand
Rex
Model
EDH3898SDE
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
BG
Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
CS
Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití.
DA
Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
DE
Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
EL
Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
στο εγχειρίδιο χρήστη.
EN
Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read
the safety information in the User Manual.
ES
Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
información de seguridad del Manual del usuario.
ET
Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutus-
juhendis olevad ohutusjuhised.
FI
Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
FR
Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
l’appareil.
HR
Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
informacije u Uputama za uporabu.
HU
Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe hely-
ezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a
felhasználói kézikönyvben.
IT
Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel
Libretto Istruzioni.
KK
Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік
туралы ақпаратты оқыңыз.
LT
Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje.
LV
Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
MK
Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта
жата, во Прирачникот прочитајте ги упатствата за
безбедна работа.
NL
Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie
begint.
NO
Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksan-
visningen før du begynner installasjonen.
PL
Wskazówki dotyczące instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi.
PT
Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as
informações de segurança no Manual de Utilizador.
RO
Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utiliza-
torului.
RU
Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к
установке, прочтите информацию по технике
безопасности в руководстве пользователя.
SK
Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
SL
Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo
preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
SQ
Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin,
lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
SR
SV
TR
UK
AR

Probleme și întrebări frecvente despre Rex EDH3898SDE?

Adresează aici întrebarea ta despre EDH3898SDERex celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de EDH3898SDERex să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Design-ul cutiei De sine stătătoare
Tipul de încărcare Încărcare frontală
Sistem de uscare Pompă de căldură
Culoarea produsului Alb
Balama uşă Left
Tipul de control Buttons, Rotary
Ecran încorporat yes
Tip de afișaj LED
Material cuvă Din oţel inoxidabil
Performanță
Capacitate tambur 9
Clasa de uscare   A
Nivel zgomot 65
Ciclul timpului 200
Funcție anti-șifonare yes
Managementul energiei
Clasa de eficienţă energetică A++
Sursă de căldură Electrice
Sarcină conectată 1650
Consum anual de energie 259
Consumarea energiei 2.28
Consum de energie (în aşteptare) 0.5
Ergonomice
Ora de incepere intarziata yes
Început întârziat   20
Lumina interioară a cilindrului(drum) yes
Blocare pentru copii -
- Cotton, Jeans/denim, Mix, Quick, Sport, Synthetic
Programe de uscare
Program uscare sport yes
Program uscare mix yes
Program uscare rapidă yes
Program blugi/denim yes
Program uscare bumbac yes
Program uscare materiale sintetice yes
Greutate şi dimensiuni
Lățime 600
Adâncime 600
Înălţime   850