Rowenta Compact Steam Extreme DG7521

Manual de utilizare Rowenta Compact Steam Extreme DG7521

(2)
 • x3
  CLICK
  1.
  FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según modelo / PT Consoante o modelo
  / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL
  ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela
  / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / BS Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno
  o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост от модела / TH ตามรุ / AR
  *
  •ºV «∞Luœ¥q
  3.
  5.
  ON
  5.
  ON
  4.
  2.
  CLICK
  OK
  OK
  OK
  OK
  ON
  ON
  ON
  ON
  *
  *
  FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première
  utilisation / EN Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet before rst use /
  DE Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und
  Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met
  de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / ES Lea detenidamente el libro
  «Instrucciones de seguridad y de usantes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia
  atentamente o manual «Instruções de segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT
  Leggere con attenzione il libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / DA Læs hæftet
  "Sikkerheds- og brugsanvisning" grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les
  nøye heftet "Råd om sikkerhet og bruk" før første gangs bruk / SVVar god läs häftet ”Säkerhets-
  och användningsinstruktioner innan den första användningen. / FI Lue turvallisuus- ja
  käyttöohjevihko huolellisesti ennen ensimmäis käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan önce
  "Güvenlik ve kullanım talimatları" kitapçığıdikkatlice okuyun / EL Διαβάστε προσεκτικά το
  εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση / PL Przed pierwszym
  yciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i
  użytkowania” / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte „Bezpečnostní pokyny
  pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania
  a použitie. / HU Az első használat előtt gyelmesen olvassa el aBiztonsági előírások és
  használati útmutató” című fejezetet / SL Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za
  varno uporabo« / RU Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию
  «Меры безопасности и правила использования». / UK Перед першим використанням
  уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо
  використання» / HR Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne
  upute” / BS Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Sigurnosne upute” / SR Pre prve
  upotrebe, pažljivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu” / RO Înainte de prima
  utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare” / ET Palun lugege
  enne esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / LT Atidžiai perskaitykite
  knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš naudodami įrenginį pirmą kar/ LV Pirms
  izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru "Norādījumi par drošību un lietošanu"
  / BG Моля, прочетете внимателно книжката "Препоръки за безопасност и употреба" преди
  първоначална употреба / TH กรุณาอ่านหนังสือ"คูมือความปลอดภัยและการใช้งาน"
  ก่อนการใช้งานครังแรก / AR
  ¥Ôd§v Æd«¡… ØÔ∑OÒV"«∞ºö±W Ë ≈¸®Uœ«‹ «ùß∑FLU‰" °FMU¥W Æ∂q «ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v
  www.rowenta.com
  *
  Утюги электрические с парогенератором Rowenta DG75xxxx
  Изготовлено во Франции для холдинга GROUPE SEB, France
  (Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
  Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс
  Официальный представитель, импрортёр - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”
  125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32
  Информация о сертификации:
  • Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.B.00690
  Срок действия с 01.04.2015 по 31.03.2020
  • Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»
  Соответствуют требованиям:
  • ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС
  от 16.08.2011г. №768.
  ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв.
  Решением КТС от 09.12.2011г. №879.
  Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при
  температуре от 0°С до 40 °С
  6.
  FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según
  modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV
  Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od
  typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela / RU В
  зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / BS Ovisno o modelu /
  SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši
  modelim / BG в зависимост от модела / TH ตามรุ / AR
  *
  •ºV «∞Luœ¥q
  1800139813 DG75XX D1.qxp_110x190 05/02/16 11:15 Page1
Rowenta Compact Steam Extreme DG7521

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Rowenta Compact Steam Extreme DG7521 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Rowenta Compact Steam Extreme DG7521 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Rowenta Compact Steam Extreme DG7521, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fiare de călcat și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Franceză, Italiană, Rusă, Slovacă, Grec, Croat, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Rowenta Compact Steam Extreme DG7521 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Rowenta Compact Steam Extreme DG7521

General
Brand Rowenta
Model Compact Steam Extreme DG7521
Produs fier de călcat
EAN 3121040061046
Limbă Engleză, Olandeză, Franceză, Italiană, Rusă, Slovacă, Grec, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Putere de Fier 2200W
Max de presiune abur 5.5bar
Capacitate rezervor de apă 1.2L
Rezervor de apa detaşabil
Detector rezervor gol
Performanță accelerare abur 280g/min
Abur continuu
Jet de abur continuu 100g/min
Vertical funcţia de abur
Tip talpă Placă Microsteam 400
Automată anti-Calc
Culoarea produsului Albastru
Comutator pornit / oprit
Afisaj pentru temperatura
Presiunea aburului 5.5bar
Timpului de încălzire 2minute
Vârf precizie
Emisie abur continuu Heart, Side, Tip
Termostat ajustabil
Locas stabil de pastrare(toc)
Umplere continuă
Funcţia anti-picurare
Închidere automată
Închidere
Funcţia Calc-Clean
Funcţia de pulverizare
Mod ECO
Colector anti-calcar
Anti-sistem de scară
Ţara de origine Franța
Auto Putere Off
Managementul energiei
Mod de economisire a energiei
Sarcină conectată 2200W
Ergonomice
Lungime cablu 1.7m
Stocare a cablului
Derulare +automată cablu
Indicații
Indicator calcar
Greutate şi dimensiuni
Înălţime 28.5milimetri
Greutate 3900g
Lățime 21.3milimetri
Adâncime 34.2milimetri
Datele de ambalare
Adâncimea de ambalaj 400milimetri
Înălţime de ambalaj 310milimetri
Greutatea pachetului 4440g
Lăţime de ambalaj 285milimetri
Alte caracteristici
Putere 2200W
Detalii tehnice
Număr de stele acordate rezistenței la zgârieturi a tălpii 3

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.