Rowenta DW5210

Manual de utilizare Rowenta DW5210

(2)
 • FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según modelo / PT Consoante o modelo
  / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre /
  EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od
  modela / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno o modelu /
  ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост от модела / AR  
  *
  1. 4.
  AU TO-OFF
  2.
  AUTO-OFF
  8
  min.
  30
  sec.
  30
  sec.
  OK
  OK
  FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según
  modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell /
  SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności
  od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela /
  RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela
  / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост
  от модела / AR  
  *
  *
  FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant
  la première utilisation / EN Please read carefully the “Safety and use instructions”
  booklet before rst use / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam
  die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het
  eerste gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften
  door te nemen / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de seguridad y de uso»
  antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções
  de segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il
  libretto “Norme di sicurezza e d’uso” al primo utilizzo / DA Læs hæftet “Sikkerheds- og
  brugsanvisning” grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les nøye heftet
  “Råd om sikkerhet og bruk” før første gangs bruk / SV Var god läs häftet ”Säkerhets-
  och användningsinstruktioner” innan den första användningen. / FI Lue turvallisuus- ja
  käyttöohjevihko huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan
  önce “Güvenlik ve kullanım talimatları” kitapçığını dikkatlice okuyun / EL Διαβάστε
  προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση /
  PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące
  bezpieczeństwa i użytkowania” / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte
  „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte
  „Bezpečnostné odporúčania apoužitie“. / HU Az első használat előtt gyelmesen
  olvassa el a „Biztonsági előírások és használati útmutató” című fejezetet / SL Pred
  prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / RU Перед первым
  использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры безопасности и
  правила использования». / UK Перед першим використанням уважно прочитайте
  посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо використання» / HR
  Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute” / SR Pre
  prve upotrebe, pažljivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu” / RO Înainte
  de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare” /
  ET Palun lugege enne esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit /
  LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš naudodami
  įrenginį pirmą kartą / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru
  “Norādījumi par drošību un lietošanu” / BG Моля, прочетете внимателно книжката
  “Препоръки за безопасност и употреба” преди първоначална употреба / AR
       «  » 
    
  www.rowenta.com
  3.
  NO
  NO
  OK
  OK
  *
  *
  NO
  NO
  OK
  OK
  NO
  AUTO
  STEAM
  BOOST / ECO
  AUTO STEAM
  ECO
  AUTO STEAM
  5.
Rowenta DW5210

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Rowenta DW5210 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Rowenta DW5210 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Rowenta DW5210, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fiare de călcat și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Italiană, Suedeză, Portugheză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Grec, Maghiară, Arabic. Aveți o întrebare despre Rowenta DW5210 sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Rowenta DW5210

Brand Rowenta
Model DW5210
Produs fier de călcat
EAN 4210101953013
Limbă Română, Olandeză, Italiană, Suedeză, Portugheză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Grec, Maghiară, Arabic
Tipul fișierului PDF

Manuale de produse conexe

fier de călcat Rowenta