Manual de utilizare Rowenta Silence Steam Extreme

Rowenta Silence Steam Extreme
(9)
  • Nr. pagini: 2
  • Tipul fișierului: PDF
x3
FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según modelo / PT Consoante o modelo
/ IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL
ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela
/ RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / BS Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno
o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост от модела / TH ตามรุ่น/ AR
*
•ºV «∞Luœ¥q
2.
4.
ON
3.
1.
CLICKCLICKCLICK
OK
OK
www.rowenta.com
*
*
*
5.
ON
OK
OK
OK
ON
*
*
OK
ON
ECO
ON
ECO
O
ECO
OFF
ECO
O
FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según modelo / PT
Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell
/ FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V
závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela / RU В зависимости от модели / UK Залежно від
моделі / HR Ovisno o modelu / BS Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt
mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост от модела / TH ตามรุ่น/ AR
*
•ºV «∞Luœ¥q
FR Veuillez lire attentivement le livret Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la
première utilisation / EN Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet
before rst use / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die
Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste
gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te
nemen / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de
utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de
segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il
libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / DA Læs hæftet "Sikkerheds- og
brugsanvisning" grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les nøye heftet
"Råd om sikkerhet og bruk" før første gangs bruk / SV Var god läs häftet ”Säkerhets-
och användningsinstruktioner” innan den första användningen. / FI Lue turvallisuus-
ja käyttöohjevihko huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan
önce "Güvenlik ve kullanım talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun / EL Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση /
PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i użytkowania” / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě
prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne
prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a použitie“. / HU Az első használat előtt
gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és használati útmutató című fejezetet /
SL Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / RU Перед
первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры
безопасности и правила использования». / UK Перед першим використанням
уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо
використання» / HR Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik
„Sigurnosne upute / BS Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Sigurnosne
upute” / SR Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu
/ RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de
utilizare / ET Palun lugege enne esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja
kasutusjuhendit / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“
prieš naudodami įrenginį pirmą kartą / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu rūpīgi
izlasiet brošūru "Norādījumi par drošību un lietošanu" / BG Моля, прочетете
внимателно книжката "Препоръки за безопасност и употреба" преди
първоначална употреба / TH กรณาอานหนงสอ"คู่มือความปลอดภยและการใชงาน"
ก่อนการใช้งานครั้งแรก / AR
¥Ôd§v Æd«¡… ØÔ∑OÒV"«∞ºö±W Ë ≈¸®Uœ«‹ «ùß∑FLU‰" °FMU¥W Æ∂q «ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v
CLICKCLICKCLICK
15 min.
BOOST
OFF
BOOST
ON
BOO
O
RO_GENERATEUR_SILENCE_STEAM_GRI_1800136433.qxp_Mise en page 1 15/06/2015 16:23 Page1
Rowenta Silence Steam Extreme

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Rowenta Silence Steam Extreme sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Rowenta Silence Steam Extreme să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Rowenta Silence Steam Extreme, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fiare de călcat și a fost evaluat de 9 persoane cu o notă medie de 8.8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză. Aveți o întrebare despre Rowenta Silence Steam Extreme sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Rowenta Silence Steam Extreme

General
Brand Rowenta
Model Silence Steam Extreme
Produs fier de călcat
EAN 3121040057001
Limbă Română, Engleză
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Max de presiune abur 6.5 bar
Capacitate rezervor de apă 1.4 L
Rezervor de apa detaşabil Da
Jet de abur continuu 120 g/min
Variabile pentru abur Da
Termostat ajustabil Da
Tip talpă -
Performanță accelerare abur 420 g/min
Culoarea produsului Albastru
Automată anti-Calc -
Mâner moale Da
Sfat Pointed Da
Realimentare oricând Da
Indicatorul luminos atunci când rezervorul de apă are nevoie de reumplere Da
De protecţie supraîncălzire Da
Indicații
Extra indicator clar Da
Indicaţia de lumină Da
Led "abur gata" Da
Temperatura-indicator gata Da
Indicator de nivel de apă Da
Managementul energiei
Economisire energie Da
Ergonomice
Stocare a cablului Da
Alte caracteristici
Putere 2400 W
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Rowenta Silence Steam Extreme .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici