Sanitas SGS 07

Manual de utilizare Sanitas SGS 07

(3)
 • G
  Bathroom scale
  F
  Pèse-personne
  E
  Báscula de baño
  I
  Bilancia pesapersone
  O
  Personenweegschaal
  P
  Balança de banho
  T
  Terazi
  K
  υγαριά ανθρώπων
  c
  Personvægt
  S
  Personvâg
  N
  Personvekt
  -
  Henkilövaaka
  o
  Напольные весы
  Q
  Waga osobowa
  z
  Osobní váha
  u
  Osobná váha
  n
  Osebna tehtnica
  H
  Személymérleg
  RUS
  PERSONENWAAGE SGS 07, SGS 25
  Service-Adresse:
  Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Str. 28
  88524 Uttenweiler / GERMANY
  Tel.: +49 (0)7374 - 915766
  Fax-Nr.: +49 (0)7374 - 920723
  E-mail: kd@dinslage.net
  Garantie
  Wir leisten 3 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
  • ImFallevonSchäden,dieaufunsachgemäßerBedienungberuhen,
  • fürVerschleißteile
  • fürMängel,diedemKundenbereitsbeimKaufbekanntwaren,
  • beiEigenverschuldendesKunden.
  DiegesetzlichenGewährleistungendesKundenbleibendurchdieGarantieunberührt.DieGeltendma-
  chungeinesGarantiefallesinnerhalbderGarantiezeitistdurchdenKundenderNachweisdesKaufes
  zuführen.DieGarantieistinnerhalbeinesZeitraumesvon3JahrenabKaufdatumgegenüberder
  HansDinslageGmbH,88524Uttenweiler,GERMANY,geltendzumachen.DerKundehatimGarantie-
  falldasRechtzurReparaturderWarebeiunsereneigenenoderbeivonunsautorisiertenWerkstätten.
  WeitergehendeRechtewerdendemKunden(aufGrundderGarantie)nichteingeräumt.
Sanitas SGS 07

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Sanitas SGS 07 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Sanitas SGS 07 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Sanitas SGS 07, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Cântare și a fost evaluat de 3 persoane cu o notă medie de 8.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Suedeză, Portugheză, Rusă, Daneză, Grec, Spaniolă, Finlandeză, Maghiară, Norvegiană, Polonez, Slovacă, Turc. Aveți o întrebare despre Sanitas SGS 07 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Sanitas SGS 07

General
Brand Sanitas
Model SGS 07
Produs Cântar
Limbă Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Suedeză, Portugheză, Rusă, Daneză, Grec, Spaniolă, Finlandeză, Maghiară, Norvegiană, Polonez, Slovacă, Turc
Tipul fișierului PDF
Performanță
Greutate maximă capacitate 150 kilograme
Tipul Cântar de persoane electronic
Acurateţea 100 g
Auto Putere Off Da
Culoarea produsului Transparente
afișaj
Ecran LCD