Manual de utilizare Siemens HB764560F

Vezi aici gratuit manualul pentru HB764560F Siemens. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de HB764560F Siemens pe pagina aceasta.

,/2 59+ )9/7/2+6 ,'77+ '98'28 *+ 40'/7/6 59+
1'2-+6
E4D8;;4I ;8A4 24CC4 =>C824 3DC8;8B0C8>= ->DB ?>DAA4I 0;>AB
?A>58C4A 34 C>DB ;4B 0E0=C064B C427=8@D4B 34 E>CA4 2D8B8=8TA4
$0 =>C824 2>=C84=C 34B 8=5>A<0C8>=B 8<?>AC0=C4B A4;0C8E4B Q ;0
BU2DA8CU ->DB 0??A4=4I Q 2>==0WCA4 E>CA4 0??0A48; 4=
3UC08;B &>DB E>DB <>=CA>=B UC0?4 ?0A UC0?4 2><<4=C ;4
AU6;4A 4BC C>DC B8<?;4
0=B ;4B C01;40DG E>DB CA>DE4A4I ;4B E0;4DAB 34 AU6;064 4C
=8E40DG 34=5>DA=4<4=C 0??A>?A8UB Q 34 =><1A4DB4B
A424CC4B 2>DA0=C4B +>DC 0 UCU C4BCU 30=B =>CA4 ;01>A0C>8A4
*8 D= 8=2834=C 34E08C BDAE4=8A E>DB CA>DE4A4I 828 34B
8=5>A<0C8>=B @D8 E>DB ?4A<4CCA>=B 34 A4<U384A E>DB\<V<4B
0DG ?4C8C4B ?0==4B
,=4 C01;4 34B <0C8TA4B 3UC08;;U4 E>DB 0834A0 Q E>DB >A84=C4A
A0?834<4=C
&>DB E>DB B>D708C>=B <08=C4=0=C 1>= 0??UC8C
38/)+ *98/0/7'8/32
 
,6

  

Probleme și întrebări frecvente despre Siemens HB764560F?

Adresează aici întrebarea ta despre HB764560F Siemens celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de HB764560F Siemens să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Siemens
Model HB764560F
Produs cuptor
EAN []
Limbă Italiană, Portugheză, Română, Croat
Grup de produse Cuptoare
Tipul fișierului PDF
Cuptor
Capacitatea interioară totală a cuptorului(cuptoarelor) 65
Tipul de cuptor Electric
Interval termostat cuptor 40 - 300
Auto curăţare
Performanță
Termostat ajustabil
Managementul energiei
Putere 3500
Design
Lungime cablu 1.20
Culoarea produsului Argint
Ergonomice
Blocare pentru copii
Greutate şi dimensiuni
Lățime 595
Adâncime 548
Înălţime 595