Manual de utilizare Skil 7115 AA

Skil 7115 AA

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Skil 7115 AA. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Skil
Model
7115 AA
Produs
EAN
8710364022717
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.skil.com/
DELTA SANDER
7110 (F0157110..)
7115 (F0157115..)
SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 04/08 2610396816
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skileurope.com
ME77
ORIGINAL INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . 6
NOTICE ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG . . . . . .
11
ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING. . . . 15
BRUKSANVISNING I ORIGINAL . . . . . . . . 18
ORIGINAL BRUGSANVISNING . . . . . . . . . 20
ORIGINAL DRIFTSINSTRUKS. . . . . . . . . .
23
ALKUPERÄISET OHJEET . . . . . . . . . . . . . 26
MANUAL ORIGINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MANUAL ORIGINAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ISTRUZIONI ORIGINALI . . . . . . . . . . . . . . 35
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS. . . . . . 38
PÒVODNÍM NÁVODEM K POUÎÍVÁNÍ . . . 41
OR‹J‹NAL ‹fiLETME TAL‹MATI . . . . . . . . . 44
INSTRUKCJÑ ORYGINALNÑ. . . . . . . . . . . 47
ОДЛИННИК РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . .
50
ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ . . . . . . 58
INSTRUCØIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . .
64
PÔVODN¯ NÁVOD NA POUÎITIE. . . . . . . 68
ORIGINALNE UPUTE ZA RAD . . . . . . . . . 71
ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD. . . . . . 74
IZVIRNA NAVODILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND. . . . . . 79
INSTRUKCIJÅM ORI˛INÅLVALODÅ. . . . . 82
ORIGINALI INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . 85
GB
F
D
NL
S
DK
N
FIN
E
P
I
H
CZ
TR
PL
RU
UA
GR
RO
BG
SK
HR
SRB
SLO
EST
LV
LT

Probleme și întrebări frecvente despre Skil 7115 AA?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Skil 7115 AA, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la