Smeg REFLK354

Manual de utilizare Smeg REFLK354

(1)
 • EN
  Installation Instruction
  Warning! Before proceeding with installation, read
  the safety information in the User Manual.
  DE
  Montageanweisung
  Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
  Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
  FR
  Instructions d’installation
  Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
  que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
  l’appareil.
  IT
  Istruzioni di installazione
  Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
  leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel
  Libretto Istruzioni.
  DA
  Installationsvejledning
  Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
  drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
  PT
  Instruções de instalação
  Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as
  informações de segurança no Manual de Utilizador.
  ES
  Instrucciones de instalación
  ¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
  información de seguridad del Manual del usuario.
  NL
  Installatie-instructies
  Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
  gebruikershandleiding voordat u met de installatie
  begint.
  BG
  Инструкции за инсталиране
  Внимание! Преди да пристъпите към
  инсталирането, прочетете информацията за
  безопасност в Ръководството за потребителя.
  CS
  Pokyny k instalaci
  Upozorní! Před zátkem instalace si přte
  bezpečnostní informace v návodu k použití.
  EL
  Οδηγίες εγκατάστασης
  Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
  εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες
  ασφάλειας στο εγχειρίδιο χρήστη.
  ET
  Paigaldusjuhis
  Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusju-
  hendis olevad ohutusjuhised.
  FI
  Asennusohjeet
  Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
  töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
  HR
  Upute za instalaciju
  Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
  informacije u Uputama za uporabu.
  HU
  Üzembe helyezési útmutató
  Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe he-
  lyezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a
  felhasználói kézikönyvben.
  LT
  Įrengimo instrukcija
  Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
  informaciją naudojimo instrukcijoje.
  LV
  Uzstādīšanas norādījumi
  Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izla-
  siet lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības
  informāciju.
  NO
  Monteringsanvisning
  Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksan-
  visningen før du begynner installasjonen.
  PL
  Wskazówki dotyczące instalacji
  Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
  przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
  podane w Instrukcji obsługi.
  RO
  Instrucţiuni de instalare
  Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
  informiile privind siguranţa din Manualul Utiliza-
  torului.
  RU
  Указания по установке
  Внимание! Перед тем как приступать к
  установке, прочтите информацию по технике
  безопасности в руководстве пользователя.
  SK
  Pokyny na inštaláciu
  Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
  bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
  SL
  Navodila za namestitev
  Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo pre-
  berite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
  SQ
  Udhëzime Instalimi
  Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexo-
  ni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
  SR
  Упутство за инсталирање
  Упозорење! Пре него што приступите
  инсталирању уређаја, прочитајте информације
  о безбедности у Упутству за употребу.
  SV
  Installationsanvisningar
  Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvis-
  ningen innan du fortsätter med installationen.
  TR
  Montaj Talimatları
  Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma
  kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.
  UK
  Інструкція з установки
  Увага! Перед початком встановлення
  прочитайте інформацію щодо безпеки у
  Посібнику користувача.
  AR
Smeg REFLK354

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Smeg REFLK354 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Smeg REFLK354 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Smeg REFLK354, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Norvegiană, Croat, Sloven, Maghiară, Slovacă, Turc, Finlandeză, Rusă, Engleză, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Smeg REFLK354 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Smeg REFLK354

Brand Smeg
Model REFLK354
Produs Fără categorie
EAN 8017709226459
Limbă Română, Olandeză, Norvegiană, Croat, Sloven, Maghiară, Slovacă, Turc, Finlandeză, Rusă, Engleză, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Compatibilitate WF354LX + RF354RX
FF354LX + RF354RX
Tipul Kit conectare
Compatibilitate de marca Smeg
Culoarea produsului Black, Stainless steel
Certificare CE
Cantitatea 1

Manuale de produse conexe

Fără categorie Smeg