Sony Cybershot DSC-S75

Manual de utilizare Sony Cybershot DSC-S75

(1)
 • 
  Digital Still
  Camera
  2SHUDWLQJ,QVWUXFWLRQV
  %HIRUHRSHUDWLQJWKHXQLWSOHDVHUHDGWKLVPDQXDOWKRURXJKO\DQGUHWDLQ
  LWIRUIXWXUHUHIHUHQFH
  2ZQHU¶V5HFRUG
  7KHPRGHODQGVHULDOQXPEHUVDUHORFDWHGRQWKHERWWRP5HFRUGWKH
  VHULDOQXPEHULQWKHVSDFHSURYLGHGEHORZ5HIHUWRWKHVHQXPEHUV
  ZKHQHYHU\RXFDOOXSRQ\RXU6RQ\GHDOHUUHJDUGLQJWKLVSURGXFW
  0RGHO1R'6&66
  6HULDO1RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  
  '6&66
  6RQ\&RUSRUDWLRQ
Sony Cybershot DSC-S75

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Sony Cybershot DSC-S75 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Sony Cybershot DSC-S75 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Index

Consultați aici manualul pentru Sony Cybershot DSC-S75, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aparate foto digitale și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Sony Cybershot DSC-S75 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici