Manual de utilizare Speed-Link Amparo SL-890008

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Speed-Link Amparo SL-890008. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Speed-Link
Model
Amparo SL-890008
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
QUICK INSTALL GUIDE
HU
1. Töltse fel a hangszórót: csatlakoztassa a mikro
USB töltőkábel segítségével egy USB áramforrásra
(legalább 500 mA). Töltés közben (kb. 4,5 óra) a LED
pirosan világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első
töltés valamivel több időt vesz igénybe. A AMPARO
Portable Stereo Speaker üzemkész, és ezzel egy
időben a hangszóró belső akkumulátora töltés alatt
van. Amint a LED kialszik, a töltés befejeződik és szét
lehet választani a kábelkapcsolatot.
2. Kapcsolja be a hangszórót („ON“); az LED kéken villog.
3. Hozza létre az okostelefonon vagy táblaszámítógépen
a BLUETOOTH
®
kapcsolatot a hangszóróhoz
(„SPEEDLINK AMPARO“). Ez a folyamat készüléktől
függően különbözik. Ha a készülék kód beadását
kéri, akkor adjuk be a 0000 számkombinációt. Végül
a LED kék fénnyel világít. Után a be-és kikapcsolása
a kapcsolat automatikusan helyreáll (kérjük, vegye
figyelembe, hogy ez a folyamat kb. 10 mp-ig eltarthat).
4. A „MODE“-gombbal a lejátszó módok között a
következő sorrendben kapcsolhat át: BLUETOOTH
®
FM rádió – mikro-SD (behelyezett memóriakártyával) –
AUX (csatlakoztatott, kompatibilis audioforrás esetén).
5. Másik megoldás, ha a hangszórót audio kábellel köti
egy audio forrásra (3,5 mm). 3,5-mm-bemenetre
(„LINE IN“) audiokábel csatlakoztatásnál a hangszóró
automatikusan AUX-módba vált.
6. Audiofájlokat tartalmazó mikro-SD-memóriakártya
behelyezésénél (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/WMA)
a hangszóró automatikusan mikro-SD módba vált.
Kérjük, kizárólag FAT vagy FAT32 formatált, maximum
32 GB kapacitású, kompatibilis kártyákat használjon. A
kártya hangszóróból eltávolításához óvatosan nyomja
meg befelé.
7. FM-rádió módban a különböző csatornák között a „+“
(magasabb frekvencia) és „-“ (alacsonyabb frekvencia)
gombokkal válthat. A jelenleg kiválasztott frekvencia
neve angolul van bemondva.
8. A hangszóró gombjaival vezérli a lejátszási és telefon
funkciókat. Ezek funkcióit a táblázat adja meg.
Vegye figyelembe, hogy némelyik funkció csak akkor
elérhető, ha a BLUETOOTH
®
kapcsolat fennáll.
9. Töltse fel újra a hangszórót , amint alábbhagy a
teljesítmény. Ha nem használja a készüléket, akkor a
hangszórót egyszerűen csak kapcsolja ki („OFF“), hogy
áramot takarítson meg.
EL
1. Φορτίστε το ηχείο: Συνδέστε το μέσω του καλωδίου
φόρτισης Micro-USB με μια πηγή ρεύματος USB
(τουλάχιστο 500mA). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
φόρτισης (περ. 4,5 ώρες) ανάβει η λυχνία LED κόκκινη.
Προσέξτε ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης μπορεί
να απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Το AMPARO
Portable Stereo Speaker είναι έτοιμο προς λειτουργία,
ενώ ταυτόχρονα φορτίζεται ο εσωτερικός συσσωρευτής
του ηχείου. Μόλις σβήσει το LED, έχει ολοκληρωθεί
η φόρτιση και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη ζεύξη
καλωδίων.
2. Ενεργοποιήστε το ηχείο («ON»). Η λυχνία LED ανάβει
τότε μπλε.
3. Δημιουργήστε μέσω του Smartphone ή του Tablet-PC
τη σύνδεση BLUETOOTH
®
προς το ηχείο («SPEEDLINK
AMPARO»). Αυτή η διαδικασία είναι διαφορετική
ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή. Εάν
ζητηθεί εισαγωγή κωδικού, καταχωρήστε το συνδυασμό
αριθμών 0000. Η LED ανάβει στη συνέχεια μπλε. Η
σύνδεση επαναδημιουργείται αυτόματα μετά την
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση (Προσέξτε ότι αυτή
η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί περ. έως και 10
δευτερόλεπτα).
4. Μέσω του πλήκτρου «MODE» γίνεται εναλλαγή των
λειτουργιών αναπαραγωγής με την ακόλουθη σειρά:
BLUETOOTH
®
– Ραδιόφωνο FM – Micro-SD (σε
τοποθετημένη κάρτα μνήμης) – AUX (σε συνδεδεμένη,
συμβατή πηγή ήχου).
5. Εναλλακτικά συνδέστε το ηχείο μέσω του καλωδίου
ήχου σε μια πηγή ήχου (3,5χιλ.). Κατά τη σύνδεση ενός
καλωδίου ήχου στην όπισθεν πλευρά 3,5χιλ. («LINE
IN»), το ηχείο γυρίζει στην λειτουργία AUX.
6. Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης Micro-SD με
αρχεία μουσικής (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/WMA),
το ηχείο γυρίζει αυτόματα στην λειτουργία Micro-SD.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατές κάρτες με
μορφή FAT ή FAT32 και μέγιστη χωρητικότητα κάρτας
32GB. Για να απομακρύνετε την κάρτα από το ηχείο,
πιέστε την προσεκτικά εκ νέου.
7. Για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων πομπών στην
λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε τα πλήκτρα «+»
(αύξηση συχνότητας) και «-» (μείωση συχνότητας). Η
τρέχουσα επιλεγμένη συχνότητα προβάλλεται στην
Αγγλική γλώσσα.
8. Τα πλήκτρα του ηχείου ελέγχουν τις λειτουργίες
αναπαραγωγής και τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα. Προσέξτε
διότι ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες διατίθενται
μόνο εάν υπάρχει σύνδεση BLUETOOTH
®
.
9. Μόλις μειωθεί η απόδοση, φορτίστε το ηχείο εκ νέου.
Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το
ηχείο («OFF»), για να εξοικονομήσετε ρεύμα.
CZ
1. Nabijte reproduktor: Pomocí mikro USB nabíjecího
kabelu jej zapojte do USB zdroje proudu (minimálně
500mA). Během nabíjení (cca 4,5 hodiny) svítí LED
červeně. Mějte na vědomí, že první nabíjení může
trvat o něco déle. AMPARO Portable Stereo Speakerje
připraven k provozu, přičemž se současně nabíjí vnitřní
akumulátor reproduktoru. Jakmile LED dioda zhasne,
je nabíjení dokončeno a kabel můžete odpojit.
2. Zapněte reproduktor („ON“); LED začne blikat červená.
3. Pomocí Vašeho smartphonu nebo PC tabletu navažte
spojení BLUETOOTH
®
s reproduktorem („SPEEDLINK
AMPARO“). Tento proces se liší v závislosti na zařízení.
Pokud budete vyzváni k zadání kódu, zadejte číselnou
kombinaci 0000. LED poté svítí modře. Mezi se po
vypnutí a zapnutí se automaticky opět vytvoří spojení
(Vezměte prosím na vědomí, že tento proces může
trvat až 10 sekund).
4. Tlačítkem „MODE“ lze manuálně přepínat režimy
reprodukce v následujícím pořadí: BLUETOOTH
®
– FM
Radio – Micro-SD (s vloženou paměťovou deskou) –
AUX (s připojeným, kompatibilním audio zdrojem).
5. Alternativně zapojte reproduktory pomocí audio kabelu
do audio zdroje (3,5mm). Při zapojení audio kabelu
do 3,5mm vstupu na zadní straně („LINE IN“) se
reproduktor automaticky přepne do režimu AUX.
6. Při vložení paměťové desky Micro-SD-Modus s
hudebními soubory (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/
WAV/WMA) se reproduktor automaticky přepne do
režimu Micro-SD. Prosím, používejte pouze desky,
kompatibilní s formátováním FAT nebo FAT32 a
maximální velikostí desky 32GB. K vyjmutí desky z
reproduktoru tuto opatrně zlehka znovu stiskněte.
7. Pro přepínání stanic, dostupných v režimu FM-Radio
stiskněte tlačítka „+“(zvýšení frekvence) a „-“ (snížení
frekvence). Aktuálně vybraná frekvence se oznámí v
angličtině.
8. Tlačítky reproduktoru lze ovládat funkce přehrávání a
telefonování. Další podrobnosti naleznete v tabulce.
Vezměte prosím na vědomí, že některé z těchto funkcí
jsou dostupné pouze v případě navázání spojení s
BLUETOOTH
®
.
9. Jakmile poklesne výkon, nabijte znovu reproduktor. V
případě nepoužívání reproduktor jednoduše vypněte
(„OFF“), i z důvodu úspory energie.
PT
1. Carregue o altifalante: Utilize o cabo Micro USB
para ligá-lo a uma fonte de energia USB (de, pelo
menos, 500 mA). Durante o processo de carga (cerca
de 4,5 horas), o LED vermelho acende. Tenha em
consideração que o primeiro processo de carga
necessita um pouco mais de tempo. O altifalante
AMPARO Portable Stereo Speaker está pronto para o
uso ao mesmo tempo que a pilha interna do altifalante
estiver a carregar. A carga estará concluída quando o
LED apagar, e então poderá desligar o cabo.
2. Ligue o altifalante („ON“); o LED pisca a azul.
3. Estabeleça a ligação BLUETOOTH
®
com o altifalante
(„SPEEDLINK AMPARO“) através do seu smartphone ou
tablet. Este processo é diferente em cada dispositivo.
Se for solicitado para introduzir um código, digite a
combinação de números 0000. De seguida, o LED
acende a azul. A ligação com o último dispositivo
utilizado será restabelecida automaticamente após a
ativação e desativação. Tenha em consideração que
este processo pode demorar cerca de 10 segundos.
4. Com o botão „MODE“, o modo de reprodução pode
ser ajustado manualmente na seguinte sequência:
BLUETOOTH
®
– Rádio FM – Micro SD (com o cartão
de memória introduzido) – AUX (em caso de fonte de
áudio compatível e ligada).
5. De forma alternativa, o altifalante pode ser ligado a
uma fonte de áudio com o cabo de áudio (3,5 mm). Ao
ligar um cabo de áudio na entrada traseira de 3,5 mm
(„LINE IN“) o altifalante irá mudar automaticamente
para o modo AUX.
6. Introduzindo um cartão de memória micro SD com
ficheiros de música (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/
WMA), o altifalante irá mudar automaticamente para
o modo Micro SD. Utilize apenas cartões compatíveis
com o formato FAT ou FAT32 e de um tamanho máximo
de 32 GB. Para remover o cartão do altifalante prima-o
outra vez com cuidado.
7. No modo Rádio FM, para mudar entre as emissoras
disponíveis prima o botão „+“ (para aumentar a
frequência) e „-“ (para reduzir a frequência). A
frequência atual selecionada será pronunciada em
inglês.
8. As teclas no altifalante controlam as funções de
reprodução e de chamadas. Mais informações na
tabela. Tenha em conta que essa função apenas está
disponível se houver uma ligação BLUETOOTH
®
.
9. Se não estiver a utilizar o altifalante, desligue-o
(„OFF“) para poupar energia. Assim que a potência
diminuir, carregue o altifalante de novo.
DK
1. Oplad din højttaler: Slut den til en USB-strømkilde
(mindst 500mA) med mikro-USB-ladekablet. Under
opladningen (ca. 4,5 timer) lyser LED rødt. Bemærk, at
den første opladning kan vare noget længere. AMPARO
Portable Stereo Speaker er funktionsklar, mens
højttalerens interne akku lades op. Så snart LED‘en
slukkes, er opladningen færdig, og du kan afbryde
kabelforbindelsen.
2. Tænd for højttaleren („ON“); den LED blinker derefter
blåt.
3. Etablér BLUETOOTH
®
-forbindelsen til højttaleren
(„SPEEDLINK AMPARO“) med din smartphone eller
din tablet-PC. Dette forløb afhænger af det anvendte
apparat. Hvis der spørges efter en kode, skal du
indtaste talkombinationen 0000. LED lyser derefter
blåt. Forbindelsen etableres automatisk, når der
slukkes og tændes igen (bemærk, at dette kan vare ca.
10 sekunder).
4. Via „MODE“-tasten kan afspilningsfunktionerne
anvendes manuelt med følgende rækkefølge:
BLUETOOTH
®
– FM-radio – micro-SD (ved indsat
hukommelseskort) – AUX (ved tilsluttet, kompatibel
lydkilde).
5. Alternativně zapojte reproduktory pomocí audio kabelu
do audio zdroje (3,5mm). Ved tilslutning af et lydkabel
(3,5mm-indgang, „LINE IN“) skifter højttaleren
automatisk til AUX-modus.
6. Ved indsætning af et micro-SD-modus-
hukommelseskort med musikfiler (MP3/AAC/AC3/
APE/FLAC/WAV/WMA) skifter højttaleren automatisk
til micro-SD-modus. Brug udelukkende kompatible
kort med FAT- eller FAT32-formatering og en maksimal
kortstørrelse på 32GB. Tryk forsigtigt på kortet igen for
at tage det ud af højttaleren.
7. For at skifte mellem kanalerne i FM-radio-modus skal
du aktivere tasterne „+“ (forhøjer frekvensen) og „-“
(sænker frekvensen). Den aktuelt valgte frekvens vises
på engelsk.
8. Knapperne på højttaleren styrer afspilnings- og
telefonfunktionerne. Se tabellen for yderligere
informationer. Bemærk, at nogle af disse funktioner
kun er til rådighed, hvis der er etableret en
BLUETOOTH
®
-forbindelse.
9. Så snart eekten aftager, skal du oplade højttaleren
igen. Når højttaleren ikke bruges, skal den slukkes
(»OFF«), så der spares strøm.
SE
1. Ladda upp högtalaren. Koppla den till en USB-
strömkälla (med minst 500mA) med mikro-USB-
kabeln. Under laddningen (ca 4,5 timmar) lyser
kontrollampan rött. Tänk på att det kan ta lite längre
tid den första gången du laddar. AMPARO Portable
Stereo Speaker är klar att användas, samtidigt som
det inbyggda batteriet laddas upp. Så snart lampan
slocknar är laddningen färdig och du kan koppla bort
kabeln.
2. Sätt på högtalaren (”ON”); den kontrollampan börjar
blinka med blått sken.
3. Ställ in BLUETOOTH
®
-förbindelsen till GANTRY Portable
Speaker (”SPEEDLINK AMPARO”) högtalare med din
smartphone eller tablet PC. Den här proceduren är
olika för olika apparater. Om du ombeds att ange en
kod skriver du in 0000. Sedan börjar lampan lysa blått.
Förbindelsen återupprättas automatiskt när man sätter
på apparaterna igen (tänk på att det kan ta upp till ca
10 sekunder).
4. Med MODE-knappen kan du växla uppspelningsläge
manuellt i den här ordningsföljden: BLUETOOTH
®
– FM
Radio – Micro-SD (om minneskortet satts in) – AUX
(om en kompatibel audiokälla anslutits).
5. Alternativt kan du ansluta högtalaren med audiokabeln
till en audiokälla (3,5mm). När man ansluter en
audiokabel till 3,5mm-ingången på baksidan (LINE IN)
växlar högtalaren till AUX-läget automatiskt.
6. Om man sätter in ett micro SD-kort med musikfiler
(MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/WMA) växlar högtalaren
till micro SD-läget automatiskt. Använd endast
kompatibla kort med FAT- eller FAT32-formatering och
en maximal storlek på von 32GB. Tryck försiktig in
minneskortet igen för att ta ut det ur högtalaren.
7. För att växla mellan olika sändare i FM-radioläget
använder du plusknappen + (högre frekvens)
och minusknappen - (lägre frekvens). Den valda
frekvensen anges på engelska.
8. Med högtalarens knappar styrs uppspelnings- och
telefonfunktionerna. Fler detaljer finns i tabellen.
Observera att vissa funktioner bara är tillgängliga om
det finns en BLUETOOTH
®
-förbindelse.
9. Så snart eekten börjar avta ska du ladda upp
högtalaren igen. Stäng av högtalaren när den inte
används (”OFF”) för att spara ström.
FI
1. Lataa kaiutin: Liitä se mikro-USB-latausjohdolla USB-
virtalähteeseen (vähintään 500mA). Lataustapahtuman
aikana (n. 4,5 tuntia) LED palaa punaisena. Huomaa,
että ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin.
AMPARO Portable Stereo Speaker on käyttövalmis ja
kaiuttimen sisäistä akkua ladataan samanaikaisesti.
Heti kun LED sammuu, lataus on suoritettu loppuun ja
kaapeliliitäntä voidaan irrottaa.
2. Kytke kaiutin päälle (”ON”); LED vilkkuu sen sinisenä.
3. Luo älypuhelimellasi tai tablettitietokoneellasi
BLUETOOTH
®
-yhteys kaiuttimeen (”SPEEDLINK
AMPARO”). Tämä toimenpide vaihtelee laitteesta
riippuen. Jos vaaditaan koodin syöttöä, syötä
numeroyhdistelmä 0000. LED palaa sen jälkeen
sinisenä. Yhteys välillä pois- ja päällekytkennän
jälkeen automaattisesti uudelleen (Huomaa, että tämä
toimenpide voi kestää jopa n. 10 sekuntia).
4. ”MODE”-painikkeella voit vaihtaa toistotiloja
manuaalisesti seuraavassa järjestyksessä:
BLUETOOTH
®
– FM Radio – Micro-SD (sisääntyönnetty
muistikortti) – AUX (kun laitteeseen on liitetty
yhteensopiva audiolähde).
5. Vaihtoehtoisesti voit liittää kaiuttimen audiojohdolla
audiolähteeseen (3,5mm). Kun audiokaapeli liitetään
takana olevaan 3,5mm:n tuloliitäntään (”LINE IN”),
kaiutin siirtyy automaattisesti AUX-tilaan.
6. Kun sisään työnnetään musiikkitiedostoja (MP3/
AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/WMA) sisältävä microSD-
muistikortti, kaiutin siirtyy automaattisesti Micro-
SD-tilaan. Käytä vain yhteensopivia FAT- tai FAT32-
formatoituja, kapasiteetiltaan korkeintaan 32 GB:n
muistikortteja. Poista kortti kaiuttimesta painamalla
sitä varovasti sisäänpäin.
7. Siirry FM-Radio-tilassa saatavilla olevien kanavien
välillä painikkeilla ”+”(nosta taajuutta) ja ”-” (vähennä
taajuutta). Valittu taajuus sanotaan englanniksi.
8. Kaiuttimen painikkeet ohjaavat toisto- ja
puhelintoimintoja. Lisätietoja löytyy taulukosta.
Huomaa, että jotkut näistä toiminnoista ovat
käytettävissä vain, kun
BLUETOOTH
®
-yhteys on
olemassa.
9. Heti kun teho laskee, lataa kaiutin uudelleen. Kun
kaiutinta ei käytetä, kytke se yksinkertaisesti pois
päältä (”OFF”) virtaa säästääksesi.
NO
1. Lade opp høyttaleren: Koble den til en USB-strømkilde
(minst 500mA) via mikro-USB-ledningen. Under
ladingen (ca. 4,5 timer) lyser lysdioden rødt. Vær
oppmerksom på at den første ladingen kan ta litt
lenger tid. AMPARO Portable Stereo Speaker er
driftsklar samtidig som det interne batteriet til
høyttaleren lades opp. Når lysdioden slukkes, er
ladingen ferdig og du kan koble fra kabelen.
2. Slå på høyttaleren («ON»). Den lysdioden blinker da
blått.
3. Opprett en BLUETOOTH
®
-forbindelse til høyttaleren
(«SPEEDLINK AMPARO») på smarttelefonen din/
nettbrettet ditt. Denne prosessen er annerledes alt
etter enhet. Dersom du får spørsmål om en kode,
må du taste inn tallkombinasjonen 0000. LED-en
lyser deretter blått. Forbindelsen bli automatisk
gjenopprettet etter at enhetene slås av og på (vær
oppmerksom på at denne prosessen kan ta opp til ca.
10 sekunder).
4. Bruk MODE-tasten for å endre avspillingsmodus i
følgende rekkefølge: BLUETOOTH
®
– FM-radio – Micro-
SD-kort (når minnekort er satt inn) – AUX (når en
kompatibel lydkilde er tilkoblet).
5. Koble eventuelt høyttaleren til en lydkilde via
lydkabelen (3,5mm). Når en lydkabel kobles til 3,5mm-
inngangen (LINE IN) på baksiden, bytter høyttaleren
automatisk til AUX-modus.
6. Når det settes inn et Micro-SD-minnekort med
musikkfiler (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/WAV/WMA),
bytter høyttaleren automatisk til Micro-SD-modus.
Bruk kun kompatible kort med FAT- eller FAT32-
formatering og en lagringskapasitet på maks.
32GB. Trykk kortet forsiktig inn for å fjerne det fra
høyttaleren.
7. Bruk pluss- og minustastene (+/-) for å bytte til en
stasjon på en høyere eller lavere frekvens i FM-
radiomodus. Den aktuelle frekvensen som er valgt, blir
annonsert på engelsk.
8. Knappene til høyttaleren styrer avspillings- og
telefonfunksjonene. Mer informasjon finner du i
tabellen. Merk at noen funksjoner kun er tilgjengelige
når det finnes en BLUETOOTH
®
-forbindelse.
9. Når eekten avtar, må høyttaleren lades opp igjen. Når
høyttaleren ikke er i bruk, slår du den av («OFF») for å
spare strøm.
RO
1. Încărcați difuzorul: Conectați difuzorul cu ajutorul
cablului micro USB de încărcare la o sursă de curent
(minim 500mA). În timpul încărcării (aprox. 4,5 ore),
LED-ul este aprins în roșu. Vă rugăm să rețineți că
pentru prima încărcare este nevoie de ceva mai mult
timp. Difuzorul stereo portabil AMPARO este gara de
funcționare și în același timp este încărcată bateria
internă a acestuia. Imediat ce becul LED se stinge
puteți întrerupe conexiunea prin cablu, deoarece
încărcarea este terminată.
2. Aprindeți difuzorul („ON“); LED-ul pâlpâie în albastru.
3. Folosiți un smartphone sau o tabletă pentru a
stabili conexiunea prin BLUETOOTH
®
cu difuzorul
(„SPEEDLINK AMPARO“) her. Acest proces diferă în
funcție de aparat. În cazul în care vi se cere un cod,
vă rugăm să introduceți 0000. După aceasta LED-ul
va ilumina în albastru. Conexiunea cu ultimul aparat
folosit va fi stabilită automat după ce este stins și
aprins din nou. Vă rugăm să rețineți că acest proces
poate dura până la 10 secunde.
4. Cu ajutorul tastei „MODE“ se poate comuta în alte
moduri de redare, procedându-se în felul următor:
BLUETOOTH
®
– radio FM – MicroSD (în cazul în care
cardul de memorie este introdus) – AUX (în cazul în
care este conectată o sursă audio compatibilă).
5. În mod alternativ puteți conecta difuzorul cu ajutorul
unui cablu audio la o sursă audio (3,5mm). Când se
conectează un cablu audio la intrarea de 3,5mm din
spatele aparatului („LINE IN“), difuzorul trece automat
în modul AUX.
6. Când se introduce un card de memorie MicroSD
conținând fișiere muzicale (MP3/AAC/AC3/APE/FLAC/
WAV/WMA), difuzorul trece automat în modul Micro
SD. Vă rugăm să folosiți exclusiv carduri compatibile
formatate FAT sau FAT32 și capacitate maximă de
32GB. Pentru a scoate cardul din difuzor apăsați-l încă
o dată, cu grijă.
7. Pentru a trece în revistă posturile de radio FM
disponibile apăsați tastele „+“(Creștere frecvență)
și „-“ (Scădere frecvență). Frecvența selectată în
momentul respectiv este spusă în limba engleză.
8. Tastele difuzorului servesc pentru controlul
funcțiilor de redare și telefon. Mai multe informații
sunt specificate în tabel. Vă rugăm să rețineți că
această funcție este disponibilă numai cu conexiune
BLUETOOTH
®
.
9. Dacă nu utilizaţi difuzorul, opriţi-l („OFF“), pentru a
economisi curent. Dacă puterea scade, reîncărcați
difuzorul.
QUICK INSTALL GUIDE
AMPARO – PORTABLE STEREO SPEAKER - BLUETOOTH
®
AMPARO
PORTABLE STEREO SPEAKER
VER. 1.0
SL-890008-BK
FUNCTION* BUTTON OPERATION
Increase volume Press and hold
Decrease volume Press and hold
Play/pause Press (music playback)
Next track Press
(music playback)
Previous track Press
(music playback)
Answer call Press
(incoming call)
End call Press
(in conversation)
Dismiss call Press and hold
for 2s (incoming call)
Redial last number Press and hold
for 2s
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
1
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
4
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
7
* Device dependent; some functions only available in BLUETOOTH
®
mode
10
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
2
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
3
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
5
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
8
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OF
FI
N 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
6
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mA
ON/OFFIN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
®
„SPEEDLINK
AMPARO“
CODE
0000
ON/OFF MICRO-SD IN 5V DC 500mALINE IN
9
LED RED: CHARGING
LED OFF: CHARGING COMPLETED

Probleme și întrebări frecvente despre Speed-Link Amparo SL-890008?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Speed-Link Amparo SL-890008, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Relaterade produkter: