Speed-Link Capo SL-8703-BK

Manual de utilizare Speed-Link Capo SL-8703-BK

(1)
 • CAPO
  DESK & HAND MICROPHONE
  QUICK INSTALL GUIDE
  VER. 1.1
  SL-8703-BK
  PT
  1. Ligue a ficha jack do cabo na entrada de microfone (cor-de-rosa) do computador.
  2. Ative o microfone deslizando o interruptor „ON/OFF“ para „ON“.
  3. Certifique-se de que o microfone esteja selecionado como gravador no sistema operativo e que o
  software de gravação utilizado seja o correto.
  4. Ajuste a inclinação do tripé de acordo com a necessidade de utilização. Para que a transmissão
  seja mais compreensível mantenha uma distância de 10 centímetros ao falar.
  DK
  1. Sæt kablets jackstik ind i computerens mikrofonindgang (lyserød).
  2. Tænd for mikrofonen idet du skubber „ON/OFF“-knappen til „ON“.
  3. Sørg venligst for, at mikrofonen blev udvalgt som optagelsesenhed i operativsystemet og i
  softwaren og at niveauet til optagelsen er indstillet korrekt.
  4. Indstil stativets hældning efter dine ønsker. Til optimal kommunikation bør du holde en afstand på
  ca. 10 centimeter mens du taler.
  SE
  1. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
  2. Sätt på mikrofonen genom att flytta ON/OFF-knappen till läge ON.
  3. Försäkra dig om att mikrofonen valts som inspelningsapparat i operativsystemet samt i den
  programvara som används och att inspelningsljudet är rätt inställt.
  4. Luta stativet som du vill ha det. För bästa förståelse vid röstöverföring bör du hålla ett avstånd på
  ca 10 centimeter från mikrofonen.
  FI
  1. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon (roosa).
  2. Kytke mikrofoni päälle työntämällä „ON/OFF“-kytkin asentoon „ON“.
  3. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä ja käytetyssä ohjelmistossa
  tallennuslaitteeksi ja että tallennustaso on säädetty oikein.
  4. Säädä jalustan kaltevuus tarpeittesi mukaisesti. Ihanteellisen
  selkeyden vuoksi tulee puhuttaessa säilyttää noin 10cm:n etäisyys.
  NO
  1. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på datamaskinen.
  2. Slå på mikrofonen ved å sette bryteren “ON/OFF“ til „ON“ (på).
  3. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i operativsystemet samt i den anvendte
  programvaren for opptak, og at opptaksnivået er stilt inn korrekt.
  4. Still inn hellingen av stativet for eget behov. For optimal klarhet, hold en avstand på 10 centimeter
  ved tale.
  RO
  1. Conectați fișa jackului cablului la portul pentru microfon (roz) de la calculator.
  2. Aprindeți microfonul punând întrerupătorul „ON/OFF“ în poziția „ON“.
  3. Asigurați-vă că ați selectat microfonul ca aparat de înregistrare în sistemul de operare și în
  software-ul folosit și că nivelul de înregistrare este corect setat.
  4. Ajustați înclinarea stativului în funcție de nevoie. Pentru un nivel optim de înțelegere, mențineți
  microfonul la o distanță de aprox. 10 centimetri când vorbiți.
  HR
  1. Utikač kabela priključite na ulaz za mikrofon (ružičaste boje) na računalu.
  2. Uključite mikrofon premještanjem prekidača „ON/OFF“ u položaj „ON“.
  3. Provjerite da je mikrofon odabran kao uređaj za snimanje u operacijskom sustavu i u programu koji
  koristite, i da je razina zvuka za snimanje ispravno podešena.
  4. Nagib stativa prilagodite potrebama. Za najbolje rezultate i razumljivost, prilikom govora održavajte
  udaljenost od 10 centimetara.
  RS
  1. Priključite utikač kabla na ulaz mikrofona (roze boje) vašeg računara.
  2. Uključite mikrofon tako što ćete prekidač „ON/OFF“ postaviti na „ON“ (uključeno).
  3. Osigurajte da je mikrofon u operativnom sistemu kao i u korišćenom softveru izabran kao uređaj za
  snimanje i da je nivo jačine snimanja ispravno podešen.
  4. Podesite nagib stalka prema vašim potrebama. Za optimalnu razumljivost govora zadržite razmak
  od otprilike 10 centimetara.
  SL
  1. Priključite avdio vtič kabla na vhod mikrofona (roza) na svojem računalniku.
  2. Vklopite mikrofon, tako da stikalo „ON/OFF“ (vklop/izklop) potisnete na „ON“.
  3. Zagotovite, da je mikrofon v operacijskem sistemu in v uporabljeni programski opremi izbran kot
  snemalna naprava in da je raven snemanja pravilno nastavljena.
  4. Prilagodite nagib stativa svojim potrebam. Za optimalno sporazumevanje pri govorjenju ohranjajte
  odmik približno 10 centimetrov.
  QUICK INSTALL GUIDE
  CAPO – DESK & HAND MICROPHONE
  1
  2
  3
  4
  ON
  OFF
  UP
  DOWN
Speed-Link Capo SL-8703-BK

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Speed-Link Capo SL-8703-BK sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Speed-Link Capo SL-8703-BK să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Speed-Link Capo SL-8703-BK, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Microfoane și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Polonez, Maghiară, Grec, Turc, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Engleză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Croat. Aveți o întrebare despre Speed-Link Capo SL-8703-BK sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Speed-Link Capo SL-8703-BK

Brand Speed-Link
Model Capo SL-8703-BK
Produs microfon
Limbă Română, Olandeză, Polonez, Maghiară, Grec, Turc, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Engleză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Spaniolă, Franceză, Germană, Croat
Tipul fișierului PDF

Manuale de produse conexe

microfon Speed-Link