Manual de utilizare Speed-Link ELLIPZ

Speed-Link ELLIPZ

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Speed-Link ELLIPZ. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Speed-Link
Model
ELLIPZ
Produs
EAN
, 4027301224863, 4027301314007, 4027301906639
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
Muhtemelen mevcut olan bataryalar/aküler mümkünse
tasfiyeden önce cihazdan çıkarılmalıdır. İzin verilmeyen
cihazların, bataryaların ve akülerin kullanıcı tarafından
tasfiyesi geçerli yasaya göre yaptırımlara neden olur.
TEKNIK DESTEK
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.
HU
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más
hangforrásra történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben
való használatra alkalmas. A termék nem igényel
karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben
keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
HALLÁSKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas
zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Használat
előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és
kerülje a túl magas szintet.
MEGFELELŐSÉG
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék
(a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
ÁRTALMATLANÍTÁS
Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a
terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
semlegesíteni. Mivel az elektromos készülékek káros
anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szakszerűtlen
eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az egészséget
károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső
felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett
elektromos készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket
forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűjtőhelyen
leadással hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a
környezetvédelemhez. Ha új készüléket vásárol, akkor a
kereskedő felajánlja, hogy a régi készüléket átveszi és
ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott készülék és az
újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója azonos.
Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400
négyzetméternyi területet elektromos és elektronikus
készülékek eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek
által azok közvetlen környezetében hivatalosan kijelölt
gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű
elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek nem
haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása nélkül. Az
esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a
semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek,
elemek és akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az
érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után.
MŰSZAKI TÁMOGATÁS
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
EL
ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε
κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην
το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Ή
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
ΑΠΟΦΎΓΉ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΉΝ ΑΚΟΉ
ΠΡΟΣΟΧΉ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε
υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση
τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ
υψηλή στάθμη.
ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉ
Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
ΑΠΟΡΡΙΨΉ
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να
απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα οικιακά
απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να
περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη
διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται
ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να
παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο
καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής
σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή
στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω
της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε
στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο
διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των
παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή
που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες
λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν
παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών
(όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς
υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα
λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια
τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα
καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία
συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα
λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από
την απόρριψη από τη συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη
συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη
οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική
αναφορά.
CZ
POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení
do počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v
uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě
vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.
ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké
hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.
Před každým použitím zkontrolujte nastavenou
hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
KONFORMITA
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
LIKVIDACE
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek
nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem.
Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé
látky, které mohou vést k poškození životního prostředí nebo
zdraví osob při nesprávné likvidaci či skladování, je nutné
takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel
máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o
sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u
místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve
kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje
necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech,
přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního prostředí.
Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce
protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li
odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako
nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše
alespoň 400 metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a
elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných
místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním
okolí lze staré malé elektrické a elektronické přístroje (žádný
vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez
závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či
akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout.
Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.
TECHNICKÝ SUPPORT
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT
UTILIZAÇÃO CORRETA
Este produto é adequado para ser ligado como altifalante
a um computador ou uma outra fonte de som em espaços
fechados. O produto não necessita de manutenção. Não o
utilize em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH
não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos
pessoais resultantes de utilização incorrecta, negligente,
errada ou indevida do produto para fins que não aqueles
previstos pelo fabricante.
EVITAR DANOS AUDITIVOS
ATENÇÃO: Ouvir prolongadamente níveis de som
elevados pode provocar danos auditivos
permanentes. Verifique antes de cada utilização o
nível de som ajustado e evite níveis muito
elevados.
INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou
de alta frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis,
descargas de microondas) podem causar falhas no
funcionamento do aparelho (dos aparelhos). Neste caso
tente aumentar a distância relativamente aos aparelhos que
interferem.
AVISO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
O símbolo de contentor de lixo barrado indica que este
produto e as pilhas correspondentes não podem ser
deitados no lixo comum. Os aparelhos elétricos contêm
substâncias tóxicas e, em caso de não serem corretamente
eliminados ou armazenados, podem ser perigosos para o
meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, portanto, ser
separados para a eliminação. Como consumidor final, é sua
obrigação, portanto, entregá-los a um posto de recolha de lixo
eletrónico e de pilhas identificado pelo distintivo oficial.
Informações sobre os pontos de recolha de resíduos mais
próximos de si podem ser obtidas através das autoridades
municipais, pontos de reciclagem ou dos estabelecimentos
onde adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto
de recolha oficial, está a contribuir com a gestão
especializada de resíduos e com a proteção do meio
ambiente. Ao adquirir um aparelho novo, o comerciante
oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho
velho no momento da entrega, com a condição de que o
aparelho velho tenha as mesmas características e funções
que o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com
uma área de, pelo menos, 400 metros quadrados de
exposição de eletrodomésticos e aparelhos elétricos, ou em
lojas com a identificação de recolha oficial do município, é
possível entregar aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos
(não maiores de 25 cm) de forma gratuita e sem a obrigação
de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que
estiverem nos aparelhos deverão ser removidas antes da
eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas
e baterias pelo consumidor podem causar penalizações
segundo as legislações vigentes.
SUPORTE TÉCNICO
Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-
se em contacto com o nosso serviço de atendimento que
pode aceder rapidamente através de nosso website
www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
DK
BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til
en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede
rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det
har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til
et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
UNDGÅ HØRESKADER
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en
lang tidsperiode, kan det føre til permanente
høreskader. Kontroller før hver anvendelse den
indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter
eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
BORTSKAFFELSE
Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder,
at dette produkt ikke må bortskaes sammen med det
usorterede husholdningsaald. Da elapparater kan
indeholde skadelige stoer, som kan beskadige miljøet og dit
helbred, hvis de ikke bortskaes eller opbevares korrekt, skal
de bortskaes separat. Som slutbruger har du pligt til at
aflevere udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted.
Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i
nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller
den butik, hvor du har købt dette produkt. Ved bortskaelse
på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til korrekt
genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver
forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtjente
produkter, hvorefter de bortskaes gratis, hvis det returnerede
produkt er af samme type og har de samme funktioner som
det nyerhvervede produkt. Små, udtjente el- og
elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm) kan
afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal på
mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til
indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af
detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed, uden
forpligtelser om køb af et lignende produktet. Eventuelle
batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før
bortskaelsen. Hvis brugeren bortskaer apparater, batterier
og akkuer ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den
gældende lov.
TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst
vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE
FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och
anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Produkten är
underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt
eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften som inte
motsvarar tillverkarens anvisningar.
UNDVIK HÖRSELSKADOR
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov
till varaktiga hörselskador. Kontrollera alltid
volyminställningen innan du sätter på produkten
och undvik alltför höga ljudstyrkor.
FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
som stör.
KASSERING
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att
produkten inte får slängas bland de vanliga
hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan
innehålla farliga ämnen som kan skada miljön och
människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras
separat. Som slutanvändare är du skyldig att lämna in
elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för
kassering. Information om insamlingsställen i din närhet får
du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller
där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla
apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att
återvinna materialet och skona miljön. När du köper en ny
produkt får du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla
apparater till butiken utan kostnad, om de är av likvärdig typ
och har samma funktioner som den nyköpta produkten. Gamla
elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga
utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan krav på att
köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till butiker med en
försäljningsyta för elektriska och elektroniska produkter på
minst 400 kvadratmeter eller till ett allmänt insamlingsställe i
närheten som anvisas av butikspersonalen. Eventuella vanliga
eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten
innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att kassera
apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det
tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och
bestämmelser.
TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig
till vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
FI
MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen
tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön
suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä
sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista
tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä.
KUULOVAURIOIDEN VÄLTTÄMINEN
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien
pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
YHTEENSOPIVUUS
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on
silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
laitteista.
HÄVITTÄMINEN
Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä
tuotetta saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen
seassa. Koska sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia
aineita, jotka voivat muussa kuin asianmukaisessa
hävittämisessä tai varastoinnissa vahingoittaa ympäristöä ja
terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna. Sinulla on
loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa käytöstä
otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja
keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta,
jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän
tuotteen. Kun hävität tuotteen virallisen keräyspisteen kautta,
teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ja
ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen sen
myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden palautuksen ja
maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite on
tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin
uusi ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään
400 neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai
vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin
niiden välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa
käytettyjä piensähkö- ja elektroniikkalaitteita (ulkomitat
korkeintaan 25cm) maksuttomasti ja ilman velvoitetta
samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa
olevat paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa laitteesta
ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton laitteiden,
paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa seuraamuksiin
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
TEKNINEN TUKI
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia,
käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin
verkkosivumme kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
NO
FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en
datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede
rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
synlige skader. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader
på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom,
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
FORHINDRE HØRSELSKADER
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til
varige hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum
før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
KONFORMITET
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende
utstyr.
DEPONERING
Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke
skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall.
Elektroniske apparater inneholder potensielt helse- og
miljøskadelige stoer som krever separat, forskriftsmessig
kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å levere inn
brukte elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted.
Kontakt de lokale myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller
butikken du kjøpte produktet hos for mer informasjon om
godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn
produktet for forskriftsmessig kassering og resirkulering, er
du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan
det gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye
med hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres
gratis hos forhandleren. Små elektriske og elektroniske
apparater (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn
gratis på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt
tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for
elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et
nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken har
godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før
kassering. Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater
og batterier kan brukeren straes med sanksjoner iht.
gjeldende lovgivning.
TEKNISK SUPPORT
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
RO
UTILIZARE CONFORMĂ
Acest produs este adecvat numai ca difuzor, pentru
conectarea la un computer sau la o altă sursă de sunet
şi pentru utilizarea în spaţii închise. Produsul nu necesită
întreţinere. Nu utilizaţi produsul dacă prezintă deteriorări
exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări
corporale cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare,
greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
producător.
EVITAREA AFECTĂRII AUZULUI
ATENŢIE: Expunerea îndelungată la sunete cu
volum ridicat poate duce la afectarea permanentă a
auzului. Verificaţi volumul setat înainte de fiecare
utilizare şi evitaţi nivelurile prea mari de zgomot.
INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de
înaltă frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile,
descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot
suferi defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă
de aparatele perturbatoare.
ELIMINARE
Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs
nu poate fi aruncat la gunoiul menajer. Deoarece
aparatele electrice pot conține substanțe nocive, care în
caz de eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot
cauza daune sănătății și mediului, trebuie eliminate separat.
Utilizatorii sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informații cu
privire la punctele de colectare din apropierea dumneavoastră
puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și la
magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul
la un punct de colectare oficial contribuiți la reciclarea
acestuia și la protejarea mediului. La achiziționarea unui nou
aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina
gratuit aparatele vechi, cu condiția ca aparatul uzat să fie de
același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel recent
achiziționat. În magazinele de vânzare cu amănuntul a
aparatelor electrice și electronice cu suprafață de desfacere
de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare
oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din
imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele
electrice și electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la
exterior) gratuit și fără niciun fel de obligație, la cumpărarea
unui aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului
trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există.
Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și
acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform
legislației în vigoare.
ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă
adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid
prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea
consulta ulterior.
ELLIPZ
STEREO SPEAKERS
INFO GUIDE VER. 1.0
SL-810000-BKBK
SL-810000-BKGN
SL-810000-BKVT
VOLUME CONTROL
IN 5V DC 1.0A max.

Probleme și întrebări frecvente despre Speed-Link ELLIPZ?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Speed-Link ELLIPZ, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Difuzare
Utilizare recomandată Universală
Tip difuzor -
Canale de ieșire audio 2.0
Suport streaming pentru încăperi multiple (MRS) -
Poziționare difuzor Pe masă / raft de cărți
Număr de drivere 1
Difuzor pentru frecvențe înalte (Tweeter) -
Difuzor pentru frecvențe joase (Woofer) no
Audio
Puterea RMS 6
Performanță
Priza si Pornire   yes
Design
Culoarea produsului Black, Green
Greutate şi dimensiuni
Lățime 98
Adâncime 65
Înălţime   98
Greutate   -
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu
Tip interfață difuzor USB
AirPlay -
AC (putere) în no
Lungime cablu 1
Conţinutul de ambalaje
Carte de garanţie yes
Manual yes
Managementul energiei
Tip de sursă de curent USB
Alte caracteristici
Conectivitate USB yes