Tefal Aquaspeed FV5520E0

Manual de utilizare Tefal Aquaspeed FV5520E0

(1)
 • 1
  sec.
  NO
  max
  Max.
  OK
  1.
  FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première
  utilisation / EN Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet before rst use / DE
  Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und
  Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met de
  veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones
  de seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual
  «Instruções de segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il
  libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / DA Læs hæftet "Sikkerheds- og
  brugsanvisning" grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les nøye heftet "Råd om
  sikkerhet og bruk" før første gangs bruk / SV Var god läs häftet ”Säkerhets- och
  användningsinstruktioner” innan den första användningen. / FI Lue turvallisuus- ja käyttöohjevihko
  huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan önce "Güvenlik ve kullanım
  talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun / EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες
  ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση / PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie
  przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania / CS Před prvním
  použitím si, prosím, pečlivě prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým
  použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a použitie“. / HU Az első használat előtt
  gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és használati útmutató” című fejezetet / SL Pred prvo
  uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / RU Перед первым использованием
  внимательно прочитайте инструкцию «Меры безопасности и правила использования». / UK
  Перед першим використанням уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та
  рекомендації щодо використання» / HR Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik
  „Sigurnosne upute” / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de
  siguranţă şi de utilizare” / ET Palun lugege enne esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja
  kasutusjuhendit / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš
  naudodami įrenginį pirmą kartą / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru
  "Norādījumi par drošību un lietošanu / BG Моля, прочетете внимателно книжката "Препоръки
  за безопасност и употреба" преди първоначална употреба / AR
  / KO 처음 사용하기 , 제품
  사용과 관련된 "안전 수칙" 책자를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다 / BA Molimo vas da prije
  prve upotrebe pročitate knjižicu "Uputstva za sigurnost i upotrebu / RC 在第一次使用前请认真
  阅读此
  安全操作规程手册 / HK 在第一次使用前請認真閱讀此安全操作規程手冊 /
  FA / VN Vui lòng đọc k
  cuốn "Hướng dẫn Sử dụng và Biện pháp An toàn" trước khi sử dụng lần đầu / TH
  กรณาอานหนงสือ"คู่มือความปลอดภยและการใชงาน" ก่อนการใชงานครั้งแรก / SR pažljivo pročitajte
  priručnik „Uputstva o bezbednosti i korišćenju“ pre prve upotrebe
  FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het
  model / ES Según modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig
  af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen / TR
  Modele göre / EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu /
  SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela / RU В
  зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o mo delu / RO Ovisno o
  modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в
  зависимост от модела / AR / KO 모델에 따라 다름 / BA Zavisno od modela
  / RC 视型号而定/ HK 視型號而定/ FA / VN Theo mẫu / TH ตามรุ่น / SR U
  zavisnosti od modela
  *
  max
  1
  sec.
  www.tefal.com www.calor.fr
  www.tefal.com www.calor.fr
  www.tefal.com www.calor.fr
  2.
  www.tefal.com www.calor.fr
  2.
  www.tefal.com www.calor.fr
  min • •• ••• max
  •• ••• max
  ••• max
  ¥Ôd§v Æd«¡… ØÔ∑OÒV"«∞ºö±W Ë ≈¸®Uœ«‹ «ùß∑FLU‰" °FMU¥W Æ∂q «ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v
  Æ∂q «“ «Ë∞}s «ß∑HUœÁ, ∞DHU" §eËÁ " «|LMv Ë œß∑u¸«∞FLq «ß∑HUœÁ " ¸« °U œÆX °ªu«≤}b
  •ºV «∞Luœ¥q
  °º∑t °t ±b‰
Tefal Aquaspeed FV5520E0

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Tefal Aquaspeed FV5520E0 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Tefal Aquaspeed FV5520E0 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Tefal Aquaspeed FV5520E0, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fiare de călcat și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Germană, Suedeză, Portugheză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Slovacă, Grec, Chineză, Croat. Aveți o întrebare despre Tefal Aquaspeed FV5520E0 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Tefal Aquaspeed FV5520E0

General
Brand Tefal
Model Aquaspeed FV5520E0
Produs fier de călcat
Limbă Română, Olandeză, Germană, Suedeză, Portugheză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Slovacă, Grec, Chineză, Croat
Tipul fișierului PDF

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.