Trio Lighting CL Paras

Manual de utilizare Trio Lighting CL Paras

(2)
 • Art. -Nr.:3238101xx
  Trio Leuchten GmbH: WEEEReg. Nr.: 78273666
  Trio Lighting Polska Sp. zo.o. GIOŚ E0017916W
  Trio Lighting Ibérica s.l.: RAEE 4544
  Trio Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
  Trio Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114 / 2114.
  Trio International Aydinlatma Tic. Ltd. Sti. EEE00708
  Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
  Pozor! Než začnete provádět montážní práce, p
  ř
  ečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
  Attention !
  A
  vant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
  Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
  Flgyelem!
  A
  szerelési mun
  k
  ák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
  Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
  Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
  Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
  ВЀиϿаЀие! Д       я   !
  OBS! Inden påbegyndelse a
  f
  montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
  Atención!
  A
  ntes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
  Π
  ρ
  οσο
  χή
  ! Π
  
  
  α
  ω
  
  η
  υα
  
  ό
  η
  η
  α
  ά π
  ά 
  υπ
  
  α
  φ
  αα
  !
  Let o
  p
  ! Lees de veili
  g
  heidsinstructies zor
  g
  vuldi
  g
  door voordat u met de monta
  g
  ebe
  g
  int!
  Advarsel! Les sikkerhetsinformas
  j
  onen nø
  y
  e
  f
  ør du monterer
  p
  roduktet!
  Attenzione! Prima di istallare le
  gg
  ere attentamente I’arriso di sicurezza!
  Dėmesio! Norėdami sau
  g
  iai ir teisin
  g
  ai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukci
  j
  a!
  Pozor! Prosim,da
  p
  red zacetkom montaze,zaradi varnosti
  p
  reberete vas navodila,ki so
  p
  rilozena!
  Cuidado!
  A
  ntes de iniciar os trabalhos de monta
  g
  em
  p
  or favor leia atentemente os avisos de se
  g
  uran
  ç
  a.
  Pozor! Pri
  j
  e
  p
  očetka montaže molimo
  p
  ozorno
  p
  ročita
  j
  te si
  g
  urnosne na
  p
  utke!
  OBS! Läs säkerhetsanvisnin
  g
  ama no
  g
  a innan du bör
  j
  ar med monterin
  g
  sarbetena!
  Aten
  ţ
  iune!
  A
  se citi cu aten
  ţ
  ie
  î
  ndica
  ţ
  iile
  p
  rivind si
  g
  uran
  ţ
  a,
  î
  nainte de
  î
  nce
  p
  erea montării!
  BΗИMaHИe! Π
  p
  eДИ Дa3ao
  ee
  p
  a  a
  
  p
  oeTeTe BHMaTeתHo
  y
  bTBaHeTo 3a e3oacHocT!
  Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista
  pyy
  dämme Teitä lukemaan turvaoh
  j
  eet huolellisesti!
  Pozor! Pred t
  ý
  makozačnete robit’ montážne
  p
  ráce,
  p
  rečta
  j
  te si dôkladne bez
  p
  ečnostné
  p
  ok
  y
  n
  y
  !
  DE
  CZ
  FR
  GB
  HU
  BE
  PL
  TR
  RU
  DK
  ES
  GR
  NL
  NO
  IT
  LT
  SI
  PT
  HR
  SE
  RO
  BG
  FI
  SK
Trio Lighting CL Paras

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Trio Lighting CL Paras sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Trio Lighting CL Paras să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Trio Lighting CL Paras, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Lumini și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Olandeză, Germană. Aveți o întrebare despre Trio Lighting CL Paras sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Trio Lighting CL Paras

General
Brand Trio Lighting
Model CL Paras
Produs lumina
Limbă Română, Engleză, Olandeză, Germană
Tipul fișierului PDF

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.