Manual de utilizare Trio Lighting CL Paras

Vezi aici gratuit manualul pentru CL Paras Trio Lighting. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de CL Paras Trio Lighting pe pagina aceasta.

Art. -Nr.:3238101xx
Trio Leuchten GmbH: WEEEReg. Nr.: 78273666
Trio Lighting Polska Sp. zo.o. GIOŚ E0017916W
Trio Lighting Ibérica s.l.: RAEE 4544
Trio Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
Trio Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114 / 2114.
Trio International Aydinlatma Tic. Ltd. Sti. EEE00708
Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
Pozor! Než začnete provádět montážní práce, p
ř
ečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
Attention !
A
vant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
Flgyelem!
A
szerelési mun
k
ák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
ВЀиϿаЀие! Д       я   !
OBS! Inden påbegyndelse a
f
montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
Atención!
A
ntes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
Π
ρ
οσο
χή
! Π


α
ω

η
υα

ό
η
η
α
ά π
ά 
υπ

α
φ
αα
!
Let o
p
! Lees de veili
g
heidsinstructies zor
g
vuldi
g
door voordat u met de monta
g
ebe
g
int!
Advarsel! Les sikkerhetsinformas
j
onen nø
y
e
f
ør du monterer
p
roduktet!
Attenzione! Prima di istallare le
gg
ere attentamente I’arriso di sicurezza!
Dėmesio! Norėdami sau
g
iai ir teisin
g
ai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukci
j
a!
Pozor! Prosim,da
p
red zacetkom montaze,zaradi varnosti
p
reberete vas navodila,ki so
p
rilozena!
Cuidado!
A
ntes de iniciar os trabalhos de monta
g
em
p
or favor leia atentemente os avisos de se
g
uran
ç
a.
Pozor! Pri
j
e
p
očetka montaže molimo
p
ozorno
p
ročita
j
te si
g
urnosne na
p
utke!
OBS! Läs säkerhetsanvisnin
g
ama no
g
a innan du bör
j
ar med monterin
g
sarbetena!
Aten
ţ
iune!
A
se citi cu aten
ţ
ie
î
ndica
ţ
iile
p
rivind si
g
uran
ţ
a,
î
nainte de
î
nce
p
erea montării!
BΗИMaHИe! Π
p
eДИ Дa3ao
ee
p
a  a

p
oeTeTe BHMaTeתHo
y
bTBaHeTo 3a e3oacHocT!
Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista
pyy
dämme Teitä lukemaan turvaoh
j
eet huolellisesti!
Pozor! Pred t
ý
makozačnete robit’ montážne
p
ráce,
p
rečta
j
te si dôkladne bez
p
ečnostné
p
ok
y
n
y
!
DE
CZ
FR
GB
HU
BE
PL
TR
RU
DK
ES
GR
NL
NO
IT
LT
SI
PT
HR
SE
RO
BG
FI
SK

Probleme și întrebări frecvente despre Trio Lighting CL Paras?

Adresează aici întrebarea ta despre CL Paras Trio Lighting celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de CL Paras Trio Lighting să îți ofere un răspuns bun.