Manual de utilizare Trio Lighting Magna

Vezi aici gratuit manualul pentru Magna Trio Lighting. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Magna Trio Lighting pe pagina aceasta.

Art.-Nr.:R301210xx
RealityLeuchtenGmbH: WEEEReg.Nr.:78273666
TrioLightingPolskaSp.zo.o.GIOŚE0017916W
TrioLightingIbéricas.l.:RAEE4544 
TrioLightingItalias.r.l.:RAEEIT13020000007829
TrioLightingScandinaviaOy:WEEEPIR2005Y354114/2114.
TrioInternationalAydinlatmaTic.Ltd.Sti. EEE00708
Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
Pozor! Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
Attention ! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
Flgyelem! A szerelési munkák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
Виаие! Д       я   !
OBS! Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
Atención! Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
Προσοχή! Π η αω η υαόηη αά πά  υπ αφαα!
Let op! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
Attenzione! Prima di istallare leggere attentamente I’arriso di sicurezza!
D
ėmesio! Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!
Pozor! Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!
Cuidado! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de segurança.
Pozor! Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
OBS! Läs säkerhetsanvisningama noga innan du börjar med monteringsarbetena!
Aten
ţiune! A se citi cu atenţie îndicaţiile privind siguranţa, înainte de începerea montării!
B
ΗИMaHИe! ΠpeДИ Дa 3aoee pa  a poeTeTe BHMaTeתHo ybTBaHeTo 3a e3oacHocT!
Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
Pozor! Pred tým ako začnete robit’ montážne práce, prečίtajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!
DE
CZ
FR
GB
HU
BE
PL
TR
RU
DK
ES
GR
NL
NO
IT
LT
SI
PT
HR
SE
RO
BG
FI
SK

Probleme și întrebări frecvente despre Trio Lighting Magna?

Adresează aici întrebarea ta despre Magna Trio Lighting celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Magna Trio Lighting să îți ofere un răspuns bun.