Manual de utilizare Trio Lighting TL Brama

Vezi aici gratuit manualul pentru TL Brama Trio Lighting. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de TL Brama Trio Lighting pe pagina aceasta.

Art.-Nr.:576390206
Trio Leuchten GmbH: WEEE-Reg. Nr.: 78273666
Trio Lighting Polska Sp. zo.o. GIOŚ E0017916W
Trio Lighting Ibérica s.l.: 
Trio Lighting Italia s.r.l.: 
Trio Lighting Scandinavia Oy: 
Trio International Aydinlatma Tic. Ltd. Sti. EEE00708
(DE) ACHTUNG! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
(GB) WARNING! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
(NL) LET OP! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
(FR) ATTENTION! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité!
(IT) ATTENZIONE! Prima di istallare leggere attentamente I’arriso di sicurezza!
(ES) ATENCIÓN! Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
(PL) UWAGA! Przed przystpieniem do prac montaowych uwanie naley przeczyta wskazówki bezpieczestwa!
(FI) HUOMIO! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
(CZ) POZOR! Než zanete provádt montážní práce, pette si dkladn bezpenostní pokyny!
(RU) !             !
(GR) ! !"#$ %&$ '#()*+,+- %&. /0$*"1234+&/&. '#*56/%( 7"2/(8%#86 %#. 072'(9)(#. */:*3(9*.!
(RO) ATENIUNE! A se citi cu aten;ie îndica;iile privind siguran;a, înainte de începerea mont<rii!
(BG)
BMAHE! !pe= a 3ao>ee pa  a poeTeTe BHMaTe?Ho ybTBaHeTo 3a e3oacHocT!
(TR) DIKKAT! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
(HU) FLGYELEM! A szerelési munkák megkezdés@ elAtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
(SE) OBS! Läs säkerhetsanvisningama noga innan du börjar med monteringsarbetena!
(HR) POZOR! Prije poetka montaže molimo pozorno proitajte sigurnosne naputke!
(SLO) POZOR! Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!
(SK) POZOR! Pred tým ako zanete robit’ montážne práce, pre9tajte si dôkladne bezpenostné pokyny!
(P) CUIDADO! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de segurança!
(BIH) POZOR! Prije poetka montaže molimo pažljivo proitajte sigurnosne upute!
(LT) DMESIO! Nor@dami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukit@s šia instrukcija!
(EST) HOIATUS! Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!
(DK) OBS! Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!
(NO) ADVARSEL! Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
(LVA) UZMANBU! Pirms montBžas uzmanCgi izlasiet drošCbas norBdCjumus!

Probleme și întrebări frecvente despre Trio Lighting TL Brama?

Adresează aici întrebarea ta despre TL Brama Trio Lighting celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de TL Brama Trio Lighting să îți ofere un răspuns bun.