Manual de utilizare Trust 20424

Trust 20424
(1)
  • Nr. pagini: 2
  • Tipul fișierului: PDF

Legal & Compliance information

Trust Primo mouse & mouse pad

Section 1
English
Product support: www.trust.com/20424
Warranty information: www.trust.com/warranty
Safety & Liability: www.trust.com/safety
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.
WEEE: Dispose of the device at a recycling centre.
CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of
this document.
Deutsch
Produkt-Support: www.trust.com/20424
Informationen zur Garantie: www.trust.com/warranty
Sicherheit & Haftungsbedingungen: www.trust.com/safety
Öffnen bzw. reparieren Sie das Gerät nicht, und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit,
Flüssigkeiten, Kälte oder Hitze aus.
WEEE: Geben Sie das Gerät bei einer Recyclingstelle ab.
CE: Trust erklärt, dass dieses Gerät den in Abschnitt 2 dieses Dokuments
aufgeführten Richtlinien entspricht.
Français
Support technique: www.trust.com/20424
Informations sur la garantie: www.trust.com/warranty
Sécurité et fiabilité: www.trust.com/safety
Ne pas ouvrir/réparer l’appareil et ne pas l’exposer à l’humidité, à des liquides, au
froid ou à la chaleur.
WEEE: Mettre l’appareil au rebut dans un centre de recyclage.
CE: Trust déclare que cet appareil est conforme aux Directives telles qu’énumérées
dans la Section 2 du présent document.
Italiano
Assistenza per il prodotto: www.trust.com/20424
Informazioni di garanzia: www.trust.com/warranty
Sicurezza & Responsabilità: www.trust.com/safety
Non aprire/riparare il dispositivo né esporlo a umidità/liquidi/freddo/calore.
WEEE: Smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio.
CE: Trust dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive elencate nella
Sezione 2 di questo documento.
Español
Asistencia técnica del producto: www.trust.com/20424
Información de garantía: www.trust.com/warranty
Seguridad y responsabilidad: www.trust.com/safety
No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.
WEE: Deshágase del dispositivo trasladándolo a un centro de reciclaje.
CE: Trust declara que este dispositivo cumple con las Directivas mencionadas en la
Sección 2 de este documento.
Português
Suporte de Produto: www.trust.com/20424
Informação de Garantia: www.trust.com/warranty
Segurança e Responsabilidade: www.trust.com/safety
Não abra ou repare o dispositivo, nem o exponha a humidade, líquidos, frio ou
calor.
WEEE: Descarte o seu dispositivo num centro de reciclagem.
CE: A Trust declara que este dispositivo está em conformidade com as Directivas
constantes da Secção 2 deste documento.
Nederlands
Productondersteuning: www.trust.com/20424
Garantiebepalingen: www.trust.com/warranty
Veiligheid & aansprakelijkheid: www.trust.com/safety
Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan
vocht/vloeistof/kou/hitte.
WEEE: Gooi afgedankte apparaten bij het afval volgens de gemeentelijke
voorschriften voor recycling.
CE: Trust verklaart dat dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen die worden vermeld
in deel 2 van dit document.
Dansk
Produktsupport: www.trust.com/20424
Garantioplysninger: www.trust.com/warranty
Sikkerhed & pålidelighed: www.trust.com/safety
Åbn/reparer ikke enheden, og udsæt den ikke for fugt/væsker/kulde/varme.
WEEE: Bortskaf enheden på et genbrugscenter.
CE: Trust erklærer, at enheden overholder direktiverne, der er vist i afsnit 2 af
dette dokument.
Suomi
Tuotetuki: www.trust.com/20424
Takuutiedot: www.trust.com/warranty
Turvallisuus ja vastuu: www.trust.com/safety
Älä avaa/korjaa laitetta ja suojaa se kosteudelta/nesteiltä/kylmyydeltä/lämmöltä.
WEEE: Hävitä laite viemällä se kierrätyskeskukseen.
CE: Trust vakuuttaa, että tämä laite täyttää tämän asiakirjan osiossa 2 olevat
direktiivit.
Norsk
Produktstøtte: www.trust.com/20424
Garanti-informasjon: www.trust.com/warranty
Sikkerhet og ansvar: www.trust.com/safety
Ikke åpne/reparer apparatet eller eksponer det for fuktighet/væske/kulde/varme.
WEEE: Lever apparatet til en gjenbruksstasjon.
CE: Trust erklærer at apparatet oppfyller direktivene som opplistet i seksjon 2 i
dette dokumentet.
Svenska
Produktsupport: www.trust.com/20424
Garantiinformation: www.trust.com/warranty
Säkerhet & juridiskt ansvar: www.trust.com/safety
Öppna eller reparera inte enheten eller utsätt den för fukt/vätskor/kyla/värme.
WEEE: Omhänderta enheten på en återvinningsstation.
CE: Trust deklarerar att denna enhet uppfyller direktiven som listas i avsnitt 2 i
detta dokument.
Polski
Wsparcie dla produktu: www.trust.com/20424
Informacje o gwarancji: www.trust.com/warranty
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: www.trust.com/safety
Urządzenia nie wolno demontować/naprawiać ani wystawiać go na działanie i
kontakt z wilgocią/płynami/niskimi temperaturami/wysokimi temperaturami.
WEEE: Urządzenie należy utylizować w specjalistycznych punktach recyklingu.
CE: Firma Trust oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w
Dyrektywach wymienionych w Części 2 niniejszej dokumentacji.
Česky
Podpora produktu: www.trust.com/20424
Záruční informace: www.trust.com/warranty
Bezpečnost a odpovědnost: www.trust.com/safety
Neotevírejte ani neopravujte zařízení, nevystavujte jej vlhkosti, kapalinám, mrazu
či horku.
WEEE: Zařízení likvidujte v recyklačním středisku.
CE: Trust prohlašuje, že toto zařízení odpovídá Směrnicím uvedeným v Části 2
tohoto dokumentu.
Slovenčina
Produktová podpora: www.trust.com/20424
Informácie o záruke: www.trust.com/warranty
Bezpečnosť a zodpovednosť: www.trust.com/safety
Zariadenie neotvárajte/neopravujte ani nevystavujte vlhkosti/kvapal-
inám/chladu/vysokým teplotám.
WEEE: Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku.
CE: Spoločnosť Trust prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smerniciam tak, ako
je to uvedené v oddelení 2 v tomto dokumente.
Magyar
Terméktámogatás: www.trust.com/20424
Jótállási információ: www.trust.com/warranty
Biztonság és felelősségvállalás: www.trust.com/safety
Ne nyissa ki/javítsa meg a készüléket, és ne tegye ki nedvességnek/folyadékok-
nak/hidegnek/forróságnak.
WEEE: A készüléket hasznosítsa újra.
CE: A Trust kijeleni, hogy a jelen készülék megfelel a jelen dokumentum 2.
résézben felsorolt irányelveknek.
Trust 20424

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Trust 20424 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Trust 20424 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Trust 20424, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Mouse-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză. Aveți o întrebare despre Trust 20424 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Trust 20424

General
Brand Trust
Model 20424
Produs mouse
EAN 8713439204247
Limbă Română, Engleză
Tipul fișierului PDF
Mouse
Interfață dispozitiv USB Tip-A
Cantitatea Buttons 3
Mişcarea tehnologie de detectare a Optice
Scop -
Utilizare recomandată PC/notebook
Derulare Da
Rezoluţia de circulaţie 1000 DPI
Număr rotițe de derulare 1
Tip de derulare Rotiță
Tip de butoane Butoane apăsate
Design
Culoarea produsului Black,Grey
Factorul de formă Ambidextru
Colorație suprafață Monoton
Designul ergonomic Da
null
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows suportate Da
Sisteme de operare Mac suportate Da
Greutate şi dimensiuni
Greutate - g
Datele de ambalare
Ghid utilizator Da
Cantitatea 1
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Trust 20424 .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici