Manual de utilizare Trust 20631

Trust 20631

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Trust 20631. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Trust
Model
20631
Produs
EAN
8713439206319
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Română, Slovacă, Grec, Maghiară, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.trust.com/
Legal & Compliance information
Trust Classicline keyboard
Section 1
English
Product support: www.trust.com/20517
Warranty information: www.trust.com/warranty
Safety & Liability: www.trust.com/safety
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.
WEEE: Dispose of the device at a recycling centre.
CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of
this document.
Deutsch
Produkt-Support: www.trust.com/20517
Informationen zur Garantie: www.trust.com/warranty
Sicherheit & Haftungsbedingungen: www.trust.com/safety
Öffnen bzw. reparieren Sie das Gerät nicht, und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit,
Flüssigkeiten, Kälte oder Hitze aus.
WEEE: Geben Sie das Gerät bei einer Recyclingstelle ab.
CE: Trust erklärt, dass dieses Gerät den in Abschnitt 2 dieses Dokuments
aufgeführten Richtlinien entspricht.
Français
Support technique: www.trust.com/20517
Informations sur la garantie: www.trust.com/warranty
Sécurité et fiabilité: www.trust.com/safety
Ne pas ouvrir/réparer l’appareil et ne pas l’exposer à l’humidité, à des liquides, au
froid ou à la chaleur.
WEEE: Mettre l’appareil au rebut dans un centre de recyclage.
CE: Trust déclare que cet appareil est conforme aux Directives telles qu’énumérées
dans la Section 2 du présent document.
Italiano
Assistenza per il prodotto: www.trust.com/20517
Informazioni di garanzia: www.trust.com/warranty
Sicurezza & Responsabilità: www.trust.com/safety
Non aprire/riparare il dispositivo né esporlo a umidità/liquidi/freddo/calore.
WEEE: Smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio.
CE: Trust dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive elencate nella
Sezione 2 di questo documento.
Español
Asistencia técnica del producto: www.trust.com/20517
Información de garantía: www.trust.com/warranty
Seguridad y responsabilidad: www.trust.com/safety
No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.
WEE: Deshágase del dispositivo trasladándolo a un centro de reciclaje.
CE: Trust declara que este dispositivo cumple con las Directivas mencionadas en la
Sección 2 de este documento.
Português
Suporte de Produto: www.trust.com/20517
Informação de Garantia: www.trust.com/warranty
Segurança e Responsabilidade: www.trust.com/safety
Não abra ou repare o dispositivo, nem o exponha a humidade, líquidos, frio ou
calor.
WEEE: Descarte o seu dispositivo num centro de reciclagem.
CE: A Trust declara que este dispositivo está em conformidade com as Directivas
constantes da Secção 2 deste documento.
Nederlands
Productondersteuning: www.trust.com/20517
Garantiebepalingen: www.trust.com/warranty
Veiligheid & aansprakelijkheid: www.trust.com/safety
Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan
vocht/vloeistof/kou/hitte.
WEEE: Gooi afgedankte apparaten bij het afval volgens de gemeentelijke
voorschriften voor recycling.
CE: Trust verklaart dat dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen die worden vermeld
in deel 2 van dit document.
Dansk
Produktsupport: www.trust.com/20517
Garantioplysninger: www.trust.com/warranty
Sikkerhed & pålidelighed: www.trust.com/safety
Åbn/reparer ikke enheden, og udsæt den ikke for fugt/væsker/kulde/varme.
WEEE: Bortskaf enheden på et genbrugscenter.
CE: Trust erklærer, at enheden overholder direktiverne, der er vist i afsnit 2 af
dette dokument.
Suomi
Tuotetuki: www.trust.com/20517
Takuutiedot: www.trust.com/warranty
Turvallisuus ja vastuu: www.trust.com/safety
Älä avaa/korjaa laitetta ja suojaa se kosteudelta/nesteiltä/kylmyydeltä/lämmöltä.
WEEE: Hävitä laite viemällä se kierrätyskeskukseen.
CE: Trust vakuuttaa, että tämä laite täyttää tämän asiakirjan osiossa 2 olevat
direktiivit.
Norsk
Produktstøtte: www.trust.com/20517
Garanti-informasjon: www.trust.com/warranty
Sikkerhet og ansvar: www.trust.com/safety
Ikke åpne/reparer apparatet eller eksponer det for fuktighet/væske/kulde/varme.
WEEE: Lever apparatet til en gjenbruksstasjon.
CE: Trust erklærer at apparatet oppfyller direktivene som opplistet i seksjon 2 i
dette dokumentet.
Svenska
Produktsupport: www.trust.com/20517
Garantiinformation: www.trust.com/warranty
Säkerhet & juridiskt ansvar: www.trust.com/safety
Öppna eller reparera inte enheten eller utsätt den för fukt/vätskor/kyla/värme.
WEEE: Omhänderta enheten på en återvinningsstation.
CE: Trust deklarerar att denna enhet uppfyller direktiven som listas i avsnitt 2 i
detta dokument.
Polski
Wsparcie dla produktu: www.trust.com/20517
Informacje o gwarancji: www.trust.com/warranty
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: www.trust.com/safety
Urządzenia nie wolno demontować/naprawiać ani wystawiać go na działanie i
kontakt z wilgocią/płynami/niskimi temperaturami/wysokimi temperaturami.
WEEE: Urządzenie należy utylizować w specjalistycznych punktach recyklingu.
CE: Firma Trust oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w
Dyrektywach wymienionych w Części 2 niniejszej dokumentacji.
Česky
Podpora produktu: www.trust.com/20517
Záruční informace: www.trust.com/warranty
Bezpečnost a odpovědnost: www.trust.com/safety
Neotevírejte ani neopravujte zařízení, nevystavujte jej vlhkosti, kapalinám, mrazu
či horku.
WEEE: Zařízení likvidujte v recyklačním středisku.
CE: Trust prohlašuje, že toto zařízení odpovídá Směrnicím uvedeným v Části 2
tohoto dokumentu.
Slovenčina
Produktová podpora: www.trust.com/20517
Informácie o záruke: www.trust.com/warranty
Bezpečnosť a zodpovednosť: www.trust.com/safety
Zariadenie neotvárajte/neopravujte ani nevystavujte vlhkosti/kvapal-
inám/chladu/vysokým teplotám.
WEEE: Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku.
CE: Spoločnosť Trust prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smerniciam tak, ako
je to uvedené v oddelení 2 v tomto dokumente.
Magyar
Terméktámogatás: www.trust.com/20517
Jótállási információ: www.trust.com/warranty
Biztonság és felelősségvállalás: www.trust.com/safety
Ne nyissa ki/javítsa meg a készüléket, és ne tegye ki nedvességnek/folyadékok-
nak/hidegnek/forróságnak.
WEEE: A készüléket hasznosítsa újra.
CE: A Trust kijeleni, hogy a jelen készülék megfelel a jelen dokumentum 2.
résézben felsorolt irányelveknek.

Probleme și întrebări frecvente despre Trust 20631?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Trust 20631, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Tastatură
Interfață dispozitiv USB
Utilizare recomandată Universală
Comutator tastatură -
Schemei de tastatură -
Limbă tastatură Turcă
Tehnologia de conectare Prin cablu
Scop Universală
Factor formă tastatură Standard
Aparat de -
Hub USB -
Cititor de amprente -
Cheile Windows yes
Tastatură numerică yes
Bază împotriva alunecării yes
Design
Stil tastatură Straight
Suport încheietură mână no
Înălțime tastatură ajustabilă yes
Tastatură mărime naturală yes
Culoarea produsului Negru
Retroiluminare no
Colorație suprafață Monoton
Caracteristici protecție Spill resistant
- yes
Ergonomice
Priza si Pornire   yes
Lungime cablu 1.8
Managementul energiei
Tip de sursă de curent USB
Mouse
Mouse inclus no
Factorul de formă   -
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows suportate Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilitate Mac yes
Datele de ambalare
Ghid utilizator yes
Număr de produse incluse 1
Tip ambalaj Cutie